Mentorprogram løfter vidensniveau i den frie scenekunst og bygger bro på tværs

Otte nye mentees fra den frie scenekunst er blevet matchet med anerkendte fagfolk på tværs af kulturbranchen og kunstformer. Mentorprogrammet skal opkvalificere scenekunstnere og producenter særligt inden for det frie felt, og være med til at bygge bro og løfte vidensniveauet i branchen.

I denne uge skydes Udviklingsplatformens mentorprogram for 2020/21 i gang. Mentorprogrammet er efterspurgt og Udviklingsplatformen har modtaget over 50 kvalificerede ansøgninger. Der er plads til otte mentees i programmet, som er et skræddersyet, 1-årigt mentorforløb, der udbydes gratis for selvproducerende scenekunstnere og producenter inden for den frie scenekunst.

Fokus på kunstnerisk udvikling

Denne gang har aktører også kunne søge om et mentorforløb med fokus på kunstnerisk udvikling. Derfor er fire af mentorforløbene øremærket til kunstnerisk udvikling.

Projektleder for mentorprogrammet Gitte Nielsen siger: “I tråd med at Udviklingsplatformens indsatsområder nu også inkluderer kunstnerisk udvikling, er Mentorprogrammet åbnet op for at mentees kan arbejde målrettet med deres kunstneriske praksis sammen med en mentor, som også selv arbejder kunstnerisk. Det har ramt ned i et behov, for der har været stor interesse blandt scenekunstnerne for at få en kunstner som mentor. Vi glæder os til at følge det nye program og er spændte på, hvordan de alle griber muligheden for at arbejde strategisk med deres kunstneriske udvikling eller deres producentpraksis.”

I udvælgelsen er der lagt vægt på at få en spredning i fokusområderne for forløbene, og at både erfarne og nye aktører får plads. Blandt de fokusområder som mentees kommer til at beskæftige sig med det næste år kan nævnes; organisationsudvikling og økonomisk bæredygtighed, udvikling af ledelseskompetencer som kunstnerisk leder og udvikling af tværæstetiske værker.

Et stærkt hold af mentorer fra forskellige brancher

Det er igen lykkedes at samle et hold af fagligt stærke og anerkendte mentorer, som i år går på tværs af genrer. Scenekunstner og kunstnerisk leder for Teater Bæst Eja Due har f.eks. fået en mentor fra billedkunsten, performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen.

”Mellem værkproduktioner er det, som projektstøttet kunstner, meget nemt at lade udefrakommende krav og strukturer diktere det organisatoriske og måden at producere værker på – i stedet for at skabe strukturer, der understøtter og nærer den kunstneriske praksis. Og det er denne dissonans jeg ønsker, at gøre op med i mig selv, og lade min praksis næres af, i mødet med min nye mentor,” siger Eja Due, scenekunstner & kunstnerisk leder af Teater Bæst.

”I det tværæstetiske ligger der muligheder for at udforske og udvide udtryk og kunstform – og herigennem skabe nye kunstneriske mutationer. Jeg er beæret over, at få muligheden for at være mentor i et tværæstetisk felt mellem billedkunst og scenekunst. Jeg håber, at jeg som mentor for Eja Due kan være med til at forstærke hendes udtryk og være et kærligt, kritisk øje, der får hende til at vokse kunstnerisk, ”siger billed- og performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen.

Se oversigt over alle mentor – mentee par 2020/21 her +

Fakta om Udviklingsplatformens Mentorprogram

Det er tredje gang at Udviklingsplatformen udbyder et gratis mentorforløb. I det 1-årige mentorprogram får selvproducerende scenekunstnere eller producenter mulighed for at få sat perspektiv på deres praksis og få faglig sparring, uanset hvor de er i deres karriere. Via mentorprogrammet bliver de matchet med en kvalificeret mentor, som har værdifuld erfaring og indsigt relevant for netop dem. I alt otte mentees kan få plads i mentorprogrammet. Mentor/mentee parrene har syv møder i løbet af programmet og de forpligter sig ved deltagelse i programmet til at dele viden og erfaringer akkumuleret som følge af forløbet.

Projektleder for mentorprogrammet er Gitte Nielsen.
Gitte har 14 års erfaring som manager og producent. Hun har bl.a. produceret den succesfulde performance BLAM! (2012), som har turneret i otte år med over 300 opførelser.

Souschef for Udviklingsplatformen Aline Storm og Kunstnerisk Udviklingschef Rikke Juellund deltager i udvælgelsen af mentor/mentee par. Rikke Juellund bidrager særligt til opfølgning og kontakt til de mentor/mentee par, som fokuserer på kunstnerisk udvikling.