Nyhedsbrev 19.04.2021

NYHED
7 kunstneriske udviklingsforløb skydes i gang I dag starter de to første forløb for kunstnerisk udviklingsarbejde i samarbejdet ml. Udviklingsplatformen for Scenekunst, HAUT, Bikubenfonden og DIT:KBH. I alt 7 forløb har fået plads i Kulturhuset Indre By.

Udviklingsplatformen har inviteret HAUT til at kuratere de første tre kunstneriske udviklingsforløb. Med teatrets Pop Up Residency format, som udbydes i et samarbejde med Bikubenfonden, fortsætter HAUT deres udforskning af, hvordan residencies kan kvalificere kunstnerisk udviklingsarbejde.

Gennem Open Call – Tid i rum har Udviklingsplatformen kurateret de fire sidste kunstneriske udviklingsforløb, som alle tager afsæt i kunstneriske, tværæstetiske samarbejder på tværs af de nordiske lande. 

Læs mere og se dem her +

Ansøgningsfrist: 6. maj kl. 23.59
Ansøg om et rådgivningsforløbIndfri et udviklingspotentiale eller imødekom en væsentlig udfordring i din producentpraksis. 

Ansøg om et rådgivningsforløb med fokus på producentfaglige tematikker af strategisk karakter. F. eks. organisationsudvikling, udvikling af forretningsmodeller el. tværsektorielle samarbejder m.m.
Hvert rådgivningsforløb er skræddersyet til den enkelte aktør – dvs. du/I vil blive matchet med en ekstern konsulent, der har relevant erfaring og ekspertise netop for din/jeres praksis. 

”Det var en energiindsprøjtning og inspiration for alle. Og vi kunne tage initiativ i forskellige retninger. Det har været strategisk rigtigt godt.” 
Scenekunstkompagni fra et tidligere rådgivningsforløb.

Ansøgningsfristen er 6. maj kl. 23.59

Læs mere og ansøg her +

4. maj kl. 10 -11.30
Webinar: Foreningen som ramme om kunstneriske aktiviteter

Få et ”hands-on” indblik i, hvordan foreningen som juridisk struktur, kan udgøre en velfungerende ramme for kunstneriske aktiviteter, og ikke mindst hvordan den rette bestyrelse kan være en styrke.

Rasmus Malling Lykke Skov, kunstnerisk co-leder, iscenesætter og performer i Teater Fluks, og medlem af bestyrelsen Kasper Egelund (producent på Bora-Bora og tidligere co-leder af Performing Arts Platform), fortæller i dette webinar om Teater Fluks’ rejse og deler deres erfaringer med organisering, bestyrelsesarbejde og udvikling af strategier for teatret.

Webinaret er arrangeret i samarbejde med Performing Arts Platform. 

Tilmeld dig her senest d. 30. april +

udviklingsplatformens webinar om selvangivelse
udviklingsplatformens webinar om selvangivelse
18. maj kl.10-12
Webinar – Selvangivelse, skat og moms

Få indblik og overblik over skatte- og momsreglerne inden du skal indberette din selvangivelse.

Revisor og skatterådgiver Bent Malinovski gennemgår skatte- og momsreglerne og taler om de særlige forhold, som gælder for en kunstnervirksomhed.
Hvordan griber man selvangivelsen an? Hvad kan man trække fra i skat? Hvordan fungerer kunstnermoms og hvordan får man indberettet korrekt, hvis man fx også har modtaget midler fra corona-puljerne?

Webinaret er arrangeret i samarbejde med Performing Arts Platform. 

Tilmeld dig her senest d. 11. maj +

Applaus
Nyt værktøj til publikumsudvikling

Publikumsudvikling handler i mange organisationer om at implementere ny praksisser. Dette kræver løbende refleksioner i processen og over processen. Derfor har vi udviklet værktøjet: Procesrefleksioner.
 
Med værktøjet får du fem refleksionsspørgsmål. Download værktøjet og få et fælles udgangspunkt for refleksion.

Læs mere og download her +

Corona-frist 31. maj
Slutafregning af kompensation udbetalt af staten i forbindelse med Covid- 19 restriktionerne

Få indblik og overblik over skatte- og momsreglerne inden du skal indberette din selvangivelse.

Hvis du har modtaget kompensation i foråret 2020, så har Erhvervsstyrelsen sendt dig en besked i Digital Post om, at det er tid til at indberette til slutafregningen. Du skal her dokumentere de faktiske omkostninger og tab, og det skal afklares, om du har fået det korrekte beløb udbetalt, eller om du skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt mere kompensation.

Din indberetning skal være fuldført på Virk senest 31. maj 2021

Læs mere her +

UPgrade – Using Zoom for online performances with Lasse Steen Jensen
UPgrade
Case: Alt er umuligt ZOOM til online performances

Her fortæller medvirkende skuespiller Lasse Steen Jensen om de kunstneriske overvejelser teamet gjorde i forhold til teknologi, dramaturgi og scenografi, samt det tekniske set-up.

Lasses præsentation var en del af webinaret ’COVID-19-restriktioner som kunstnerisk benspænd’, som blev afholdt på Det Frie Felts Festival 2021 d. 28. januar. Webinaret blev arrangeret i et samarbejde ml.  Det Frie Felts Festival, Performing Arts Platform og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Se videoen i UPgrade her +

Venlig Hilsen
Udviklingsplatformen for Scenekunst
 

Udviklingsplatformen for Scenekunst er støttet af: