Nyhedsbrev 23.03.2020

UPDATE  – Corona, hjælpepakker og den frie scenekunst 

Kære alle,

Dette nyhedsbrev er en kort opsummering af det arbejde, som pt. er i gang for at hjælpe de frie scenekunstnere igennem coronakrisen – samt et overblik over de seneste tiltag og anbefalinger for de frie scenekunstnere.I fredags d. 20. marts deltog daglig leder af Udviklingsplatformen Egil Bjørnsen i møde med Kulturministeren mht. regeringens økonomiske hjælpepakker til kulturlivet. Der er progression i arbejdet med at få hjælpepakker på plads for alle dem, der er ramt af konsekvenserne af Corona nedlukningerne.

Det gode er at de, der arbejder freelance uden et CVR nummer også kan få kompensation fra hjælpepakkerne. Problemet er bare, at man skal have en minimumsindtægt på 180.000 kr. om året for at dækkes af ordningen. Som vi ved, er der mange inden for den frie scenekunst, som falder under den grænse.

For de, der er organiseret som teaterforening med CVR nummer eller på andet vis, er der et krav om at de i forvejen skal have mindre end 50% af sine udgifter dækket af offentlig støtte. Det betyder, at mange grupper og kompagnier ikke vil være omfattet af ordningen. Det gælder i øvrigt også alle teaterinstitutioner. I tillæg er der flere scenekunstnere og grupper, der nu taber penge på at internationale aftaler om turné og andet går i vasken.

Vi er med andre ord ikke i mål med hjælpepakkerne endnu.

Derfor udsender vi en undersøgelse til alle aktører i den frie scenekunst, som skal kortlægge Coronakrisens konsekvenser. Resultaterne vil blive brugt i det videre lobby-arbejdet, så vi sikrer at alle scenekunstaktører omfattes af hjælpepakkerne. Se mere nedenfor.

Se også Egil Bjørnsens kommentar til hjælpepakker
Iscene.dk d. 19. marts her+

Se også seneste overblik over hjælpepakker
Kulturmonitor d. 20. marts her+


Undersøgelse af konsekvenser af coronakrisen

I fællesskab med Performing Arts Platform, den nystartede forening for Scenekunstproducenter i Danmark, Uafhængige Scenekunstnere og De Frie Koreografer vil vi indsamle informationer om, hvilke konsekvenser corona/Covid-19-krisen har for scenekunstaktørerne i det frie scenekunstfelt.

Formålet er at skabe et helt nødvendigt overblik over konsekvenserne af den aktuelle situation for på bedst mulige måde at kunne understøtte arbejdet med at etablere de støttemuligheder og den rådgivning, som feltet har behov for. Konkret indsigt i de mange forskelligartede konsekvenser er helt afgørende for dette arbejde.

Læs mere og svar på undersøgelsen her+

Svarfristen er onsdag den 25. marts 2020 kl. 23.59.


Anbefalinger ift. aflysninger grundet Corona

Er du ramt af aflysninger pga. Corona/Covid-19 krisen? Her er vores anbefalinger til hvordan du forholder dig.

Hvis du er påvirket af Corona-aflysninger, anbefaler vi, at du IKKE godtager et kontrakt-ophør med det samme. Vi opfordrer dig til at vente med at handle og indgå aftaler, indtil du kender dine rettigheder. Med andre ord:

  • VENT – du behøver ikke acceptere første oplæg.
  • STOP OP – tænk sagen igennem og vend evt. muligheder med kollegaer (du er ikke alene)
  • HOLD DIALOGEN ÅBEN – og skab mulighed for forhandling
  • FÅ OVERBLIK over konsekvenser
  • KEND DINE RETTIGHEDER

Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med Performing Arts Platform, Karen Toftegaard, Lene Bang Org. og Sigrid Aakvik.


Venlig Hilsen
Udviklingsplatformen for Scenekunst
Facebook
Instagram
LinkedIn
Website