Nyhedsbrev 25.02.2021

APPLAUS

Sådan arbejder scenekunstbranchen med publikumsudvikling

Ny brancheundersøgelse fra Applaus viser, at 73% af den danske scenekunstbranche arbejder med publikumsudvikling, men at der fortsat er behov for mere viden og flere redskaber.

”Efterspørgslen på mere viden, er markant og bør tages ad notem. Vi ser en scenekunstbranche, der har taget en række vigtige skridt i retningen mod at arbejde strategisk med publikumsudvikling, og som ønsker at komme videre, men mangler viden og redskaber,” udtaler projektleder Lene Struck-Madsen.

Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2021 præsenterer resultaterne af en brancheundersøgelse, der kortlægger den danske scenekunstbranches publikumsudviklingsarbejde.

Læs rapportens hovedkonklusioner her +


Foto: MY DEER HUNTER af Fix&Foxy. Fotograf: Catrine Zorn

Digital Presence

Hvordan indfanger man bedst den kunstneriske essens af scenekunstneriske værker i et digitalt præsentations format?

I forbindelse med CPH STAGE International Days 2021 præsenterer vi, i samarbejde med CPH STAGE, projektet DIGITAL PRESENCE.

Projektet har til formål at styrke danske grupper og scenekunstnere i det paradigmeskift, der sker i at arbejde internationalt i en tid hvor meget rykker online og toneangivende festivaler og markeder planlægges i hybrid format.
Vi glæder os til at klæde de 14 udvalgte grupper, der skal showcase og pitche under CPH STAGE International Days, bedst muligt på til at brænde igennem digitalt.

Læs mere her +


APPLAUS

Kristján Ingimarsson: Når man vil rykke noget med sin scenekunst, vil man også rykke folk

Publikumsudvikling har altid været en del af den eksperimenterende scenekunst, som Kristján Ingimarsson har gjort til sin levevej.
Allerede i 00´erne brugte han internet og folks kameraer og mobiltelefoner som en del af sine forestillinger for både at inddrage og aktivere sine tilskuere.

For et teaterkompagni som hans er den største udfordring at skabe en kontinuerlig kontakt til publikum – for selvom man er uafhængig scenekunstner er man trods alt afhængig af, at teatre lader en bruge deres scener. 

Læs interviewet her +


UPgrade

Håndbog til partnerskaber ml. erhvervslivet og aktører i den frie scenekunst

Store dele af erhvervslivet og scenekunsten er forsat nedlukket og står afventende i forhold til aktivitetspuljer og en genåbningsplan for foråret. 
Brug evt. tiden til at overveje nye strategiske partnerskaber – f.eks. om et nyt samarbejde med erhvervslivet kan skabe værdi for begge parter?

Partnerskaber kan etableres omkring næsten alt, men det er tidskrævende, og derfor skal man fokusere sin tid på de steder, hvor man for alvor kan flytte sig.
Få gode råd og inspiration til hvordan du kommer i gang med skabe meningsfulde partnerskaber med erhvervslivet i UPgrade.

Læs mere her +


Venlig Hilsen
Udviklingsplatformen for Scenekunst