Nyhedsbrev 30.04.2020

“Erhvervslivet efterspørger det, kunsten kan levere”

Erhvervssamarbejder er en voksende trend i den frie scenekunstbranche – og hvis man formår at formidle sit kunstneriske produkt, så erhvervslivet kan se fidusen, er der i de utraditionelle partnerskaber et stort, uudfoldet potentiale, mener Martin Buck Hegaard fra BARC Scandinavia.

Læs med, når vi sammen med Iscene sætter fokus på erhvervssamarbejder, og hvordan man kan indgå det gode samarbejde, der er udbytterigt for begge partner, hvor kunst og erhvervsliv spiller sammen. Læs bl.a. om HØRT og Stages of Science’s erfaringer med erhvervssamarbejder.

Læs artiklen her + 

Billede: Faellesskabsfabrikken af HØRT. Pressefoto


Find ind til dine kerneværdier
– og skab partnerskaber med erhvervslivet 

På baggrund af et erhvervsforum for udvikling af strategiske partnerskaber ml. den frie scenekunst og erhvervsaktører, som vi afholdte i januar, har vi i samråd med Martin Buck Hegaard fra BARC Scandinavia udarbejdet en håndbog til partnerskaber med erhvervslivet. Brug den som afsæt til at igangsætte partnerskaber på flere niveauer og med flere mål.

Håndbogen præsenterer en række øvelser til at finde ind til sine kerneværdier, svagheder og styrker – således at man bliver bevidst om de potentialer, aktiver og værdier, der kan aktiveres i frugtbare partnerskaber.

Se og download håndbogen her + 


Reminder:

Workshop 1: Strategi og handlingsplan

Ny dato for første del af workshop-forløb målrettet aktører i den frie scenekunst.

I samarbejde med Rasmussen og Marker tilbyder Applaus et workshop-forløb, der er målrettet aktører inden for den frie scenekunst og de særlige udfordringer, de står overfor mht. publikumsudvikling. Workshop-forløbet udbydes både i Århus og København og første del af forløbet starter i juni:

  • 9. juni 2020 / 09:00-16:30 / Performing Arts Platform / Aarhus
  • 12. juni 2020 / 09:00-16:30 / Udviklingsplatformen for Scenekunst / København

Læs mere og tilmeld dig her + Q&A’s for kontraktændringer m.m. som følge af corona-krisen 

Hvordan forholder man sig som scenekunstaktør til annullerede kontrakter, ændringer i kontrakter som følge af Corona-krisen og Corona-klausuler i nye kontrakter?

I samarbejde med Performing Arts Platform Aarhus er vi gået sammen om juridisk bistand til besvarelse af spørgsmål fra den frie scenekunsts aktører.

Den langvarige lockdown af landet betyder, at et stort antal scenekunstaktiviteter er blevet aflyst. Det gælder turné, stationære forestillinger, residencies, workshops, undervisning m.m. For de enkelte scenekunstaktører giver det anledning til en række spørgsmål i forhold til kontrakter.

I samarbejde med Performing Arts Platform Aarhus har vi samlet en række af de mest presserende spørgsmål. Svarerne er udarbejdet af Advokatfuldmægtig Anne Sofie Alvad / DLA Piper. Se dem her:

ANNULLERING AF KONTRAKTER – LÆS MERE +

ÆNDRING AF KONTRAKTER – LÆS MERE +

FREMTIDGE KONTRAKTER – LÆS MERE +

Indsend spørgsmål
Hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål via Q&A’s, kan du sende dit spørgsmål til os via corona@udviklingsplatformen.dk.

Vi vil bestræbe os på at finde svar på så mange relevante spørgsmål som muligt, men kan desværre ikke sende svar individuelt – så hold øje her +


Venlig Hilsen
Udviklingsplatformen for Scenekunst
Facebook
Instagram
LinkedIn
Website