Nyhedsbrev 08.04.2021

NYHED
Tid i rum – §5 & Egnsteatre 
I samarbejde med en række §5 og egnsteatre har vi udarbejdet et overblik over ledig scenekapacitet rundt om i landet.

Formålet er at udnytte ledig kapacitet af prøvelokaler og scenerum – primært på §5 og egnsteatrene. Vi kalder initiativet ‘Tid i rum – §5 og egnsteatre’ – og med det vil vi hjælpe frie scenekunstnere og kompagnier med finde prøvefaciliteter rundt om i landet. 

Målet er at skabe bedre vilkår for de frie scenekunstnere og ny kunstnerisk synergi på tværs af scenekunstbranchens aktører. Vi faciliterer det første møde mellem teatre og de frie grupper ved et netværksmøde, hvor vi matcher ledig scenekapacitet med behov.

Læs mere her +

12. april kl. 12-13.30
Online netværksmøde:
Tid i rum på §5 & egnsteatre Mangler du prøvefaciliteter eller et rum til kunstnerisk udvikling i denne eller næste sæson?

Deltag i et online netværksmøde, hvor du som fri scenekunstner eller kompagni kan møde de teatre, som har ledig scenekapacitet, i denne eller den kommende sæson. Mød bl.a. Vendsyssel Teater, Bornholms Teater, Kolding Teater, Teatret Zeppelin, Odsherred Teater og Odin Teatret.

Netværksmødet afholdes allerede nu på mandag d. 12. april for at imødekomme ansøgningsfristen 1. maj for ’Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre’ under Statens Kunstfond. Den vil nemlig være oplagt at søge for egnsteatrene på baggrund af et evt. nyt samarbejde med en el. flere aktører fra den frie scenekunst.

Tilmeld dig senest 11. april

Tilmeld dig allerede i dag her +

Ansøgningsfrist: 6. maj kl. 23.59
Ansøg om et rådgivningsforløbIndfri et udviklingspotentiale eller imødekom en væsentlig udfordring i din producentpraksis. 

Ansøg om et rådgivningsforløb med fokus på producentfaglige tematikker af strategisk karakter. F. eks. organisationsudvikling, udvikling af forretningsmodeller el. tværsektorielle samarbejder m.m.

Hvert rådgivningsforløb er skræddersyet til den enkelte aktør – dvs. du/I vil blive matchet med en ekstern konsulent, der har relevant erfaring og ekspertise netop for din/jeres praksis. 

”Det var en energiindsprøjtning og inspiration for alle. Og vi kunne tage initiativ i forskellige retninger. Det har været strategisk rigtigt godt.” 
Scenekunstkompagni fra et tidligere rådgivningsforløb.

Ansøgningsfristen er 6. maj kl. 23.59

Læs mere og ansøg her +

Applaus forlænges til septemberPublikumsudviklingsprojektet
Applaus er blevet forlænget til d. 1 september 2021 med de resterende midler fra den nuværende projektperiode.

Vi er utroligt glade for at Applaus er blevet forlænget! Vi afventer fortsat på afklaring fra Kulturministeren omkring en ny projektperiode – indtil da klør Applaus på med at gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunst. Bl.a. med en ny række spændende netværksarrangementer.

Læs mere og tilmeld dig her +
 

Branchekalender for scenekunsten
Alle de vigtige frister, festivaler, Open Calls og brancheevents inden for scenekunsten samlet ét sted.
I vores nye online branchekalender har vi samlet alle de vigtige branchefaglige datoer for scenekunstbranchen de næste 12 måneder. 

Hvis du, som scenekunstaktør, ikke finder din festival, open call eller brancheevent i kalenderen kan du melde den ind til os via udviklingsplatformen.dk. 

Se branchekalenderen her +

Venlig Hilsen
Udviklingsplatformen for Scenekunst
 


Udviklingsplatformen for Scenekunst er støttet af: