Formål og strategi

Udviklingsplatformens formål er at udvikle og opkvalificere den frie scenekunst i hele Danmark. Den frie scenekunst definerer vi som: Individer og kollektiver, der arbejder professionelt med scenekunst og som primært arbejder for og med frie scenekunstgrupper, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Ofte uden en fast scene eller venue tilknyttet.

Det gør vi gennem vores indsatsområder:

  1. Forbedre produktionsvilkårene for den frie scenekunst
  2. Styrke entreprenørskab og internationaliseringen i den frie scenekunst
  3. Øge sammenhængskraften og samarbejder i dansk scenekunst
  4. Øge synliggørelsen af den frie scenekunst

Helt konkret arbejder vi for at forbedre produktionsvilkårene for den frie scenekunst bl.a. ved at give adgang til tid i rum til kunstnerisk udvikling, kritisk feedback på faglige processer fra fagfæller, kollegial sparring og match-making af kompetencer og ressourcer.

Vi udvikler og formidler ”best practice” metoder og værktøjer til sceneproducenter, -administratorer og selvproducerende kunstnere som vi formidler gennem brancheseminarer og vores digitale værktøjskasse UPGRADE.

Vi faciliterer vidensdeling og samarbejder på tværs af scenekunstgrupper, teatre, institutioner og sektorer nationalt og internationalt. Derfor er vi året rundt afsender på en lang række seminarer, workshops og netværksmøder over hele landet. Se vores aktiviteter her.

Vi tilbyder individuel karriereudvikling og kompetenceløft gennem vores mentorprogram og strategisk sparring via vores rådgivningstjeneste. Via peer-to-peer sparring styrker vi scenekunstnere og producenters faglige kompetencer inden for bl.a. internationalisering, enterprenørskab og organisationsudvikling.

Initiativer og aktiviteter præsenteres ofte i tæt samarbejde med aktører i scenekunstbranchen. Se vores samarbejdspartnere her.


Udviklingsplatformen blev etableret i 2016 med støtte fra Bikubenfonden og Statens Kunstfond. Udviklingsplatformen opererer pt. i sin anden bevillingsperiode (2020-2024) med støtte fra Bikubenfonden og Statens Kunstfond.


Læs Udviklingsplatformens aftale om mål 2020-2024 her +

Årsrapporter og regnskab

Årsrapport for 2020 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Årsrapport for 2019 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Årsrapport for 2018 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2018

Årsrapport 2017/ Del 1 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Årsrapport 2017/ Del 2 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Revisionsprotokollat for Årsregnskabet 2017

Årsrapport 2016 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

formål og strategi