Formål og strategi

Udviklingsplatformens formål er at udvikle og opkvalificere den frie scenekunst i hele Danmark. Den frie scenekunst definerer vi som frie scenekunstgrupper, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre.

Vi tror udvikling bedst sker gennem vidensdeling og samarbejder på tværs af scenekunstgrupper, teatre, institutioner og sektorer og på tværs af byer og landegrænser. Derfor er vi året rundt afsender på en lang række seminarer, workshops og netværksmøder over hele landet. Se vores aktiviteter her.

Desuden tilbyder vi karriereudvikling gennem vores mentorprogram og strategisk sparring via vores rådgivningstjeneste.

Det kan være lige netop den erfaring eller viden, du sidder med, som er nøglen til succes for andre. Vi faciliterer vidensdeling gennem flere forskellige formater og platforme. Det kan være peer to peer learning, erfaringsudveksling, digitale platforme eller en berigende samtale til et netværksmøde. Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at omforme erfaringer til anvendelig viden og italesætte den tavse viden. At fritlægge netværk og skabe nye forbindelser på tværs. Best practice cases finder man ofte internationalt. Vi trækker derfor internationale oplægsholdere og mentorer til Danmark og er tilstede i internationale netværk.

Ny bevilligsperiode

Udviklingsplatformen har modtaget midler til en ny periode fra 2020-2024 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden. Bevillingerne er givet på baggrund af en revideret strategi, hvor Udviklingsplatformen har skærpet sit fokus til fire indsatsområder:

  1. Forbedrede produktionsvilkårene for den frie scenekunst
  2. Styrkelse af entreprenørskabet og internationaliseringen i den frie scenekunst
  3. Øget sammenhængskraft og samarbejde i dansk scenekunst
  4. Øget synliggørelse af den frie scenekunst.

Som en del af Udviklingsplatformens reviderede strategi for 2020-24 åbner vi et kunstnerisk workspace i København for at forbedre produktionsvilkårerne for den frie scenekunst. Vi afsøger pt. lokationer.
Den reviderede strategi betyder samtidig, at vores kontorfællesskab på Otto Busses vej lukker pr. d. 30. juni.

Hvis du har en god idé eller gerne vil samarbejde med os, så skriv til os.

Støttegivere

Udviklingsplatformen er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der har givet en bevilling på foreløbig 3,2 millioner kr. til de næste 2 år, samt Bikubenfonden, der har givet en bevilling på foreløbig 4 millioner til samme periode. Betinget af en midtvejsevaluering i 2022 gives yderligere samme bevillinger til de resterende 2 år af strategiperioden.

UP Aftale om mål 2020-2024 signeret af alle

Årsrapport for 2019 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Rammeaftale – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Årsrapport for 2018 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2018

Årsrapport 2017/ Del 1 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Årsrapport 2017/ Del 2 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

Revisionsprotokollat for Årsregnskabet 2017

Årsrapport 2016 – Udviklingsplatformen for Scenekunst

formål og strategi