Støttegivere og sponsorer

Udviklingsplatformen er støttet af Bikubenfonden, der har givet en bevilling på foreløbig 4 millioner kr. til de næste 2 år, samt Statens Kunstfond, der har givet en bevilling på foreløbig 3,2 millioner kr. til samme periode. Betinget af en midtvejsevaluering i 2022 gives yderligere samme bevillinger til de resterende 2 år af strategiperioden.

støttegivere

Som operatør på et internationalt bæredygtighedsprojekt, i et samarbejde ml. Statens Kunstfond, Arts Council England, Julies Bicycle og Udviklingsplatformen for Scenekunst, modtager Udviklingsplatformen midler fra Arts Council England.
Læs mere om projektet her +