Bæredygtig turné og udveksling

I samarbejde med Julie’s Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst udbyder Statens Kunstfond et udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Rejser og turnéaktivitet er en afgørende del af det professionelle arbejde med scenekunst, men efterhånden som klimakrisen tager til, stiger også behovet for, at sektoren til fulde forstår sit klimaaftryk og afsøger nye metoder til at dele kunsten, som understøtter omstillingen til et globalt lavemissionsparadigme.

Udviklingsprogrammet bygger på Arts Council England og Julie’s Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis.

Programmet er nu gået ind i fase 2. Tre projekter som involverer i alt syv organisationer fra Danmark og England er udvalgt til at fremme nye klimabevidste tilgange til international turné og samarbejde. Projekterne og aktørerne er udvalgt af Statens Kunstfond, Arts Council England og bæredygtighedsorganisationen Julie’s Bicycle.


De tre projekter omfatter:

  • CPH Stage og London International Festival of Theatre igangsætter et forskningsprojekt, der udforsker bæredygtige metoder til festivaldrift. De vil blandt andet undersøge, hvilken infrastruktur der skal udvikles, og hvilke etiske og økonomiske dilemmaer der opstår, når arbejdsformen omlægges.
     
  • Helsingør Teater og In Between Time fra Bristol sætter kunstneren i centrum. De inviterer Sisters Hope, Mechanimal og Rita Marcalo ind, så de gennem deres kunstneriske praksisser, forankret i bæredygtighedsprincipper, kan bidrage til de organisatoriske forandringer, der skal drive den bæredygtige omstilling.
     
  • Danske Wildtopia, Mind the Gap fra Bradford og Fast Familiar fra Reading vil i regi af festivalen RE:LOCATIONS, som sætter fokus på digital kunst, eksperimentere med metoder for at arbejde med inklusion og klimamæssig ansvarlighed i ​​hybride (live og digital) formater.

Læs også nyhed fra Statens Kunstfond d. 16. maj 2022:
INTERNATIONALE PROJEKTER OM BÆREDYGTIG SCENEKUNST af Statens Kunstfond


PROGRAMMETS OPBYGNING

Programmet International Touring and Environmental Responsibility er et nyt online pilotprojekt med bæredygtighedsorganisationen Julie’s Bicycle (UK), Arts Council England, Statens Kunstfond og Udviklingsplatformen. Formålet med programmet er at klæde danske og engelske scenekunstnere på til bæredygtig internationalisering, med fokus på både bæredygtige turnéværktøjer, produktion og internationale samarbejder. Projektet er opdelt i 2 faser:


Fase 1: Bæredygtigt udviklingsprogram (online) med Julie’s Bicycle.

Onlineprogrammet omfatter 12 sessions i starten af 2022, hver af tre timers varighed:

13., 17., 20. og 27. januar
3., 10., 17. og 24. februar
3., 7., 15. og 17. marts.

Forløbet inkluderer workshops, seminarer og rådgivning om bæredygtig produktion, turné og internationalt samarbejde.

De 10 udvalgte aktører/grupper fra Danmark og de 10 aktører/grupper fra England deltager. Bemærk, at det ikke behøver at være den samme person fra kompagniet, der deltager til alle workshops. Man kan for eksempel sende en instruktør til én type workshops, og en producent til en anden.

Ansøgningsfristen for fase 1 var d. 29.11.21 kl 14:00.

De udvalgte deltagere i fase 1:

Grupperne er udvalgt af Statens Kunstfond og Arts Council England. Udviklingsplatformens rolle er, sammen med Julies Bicycle, at vejlede grupperne til at udvikle og siden afvikle projekterne.
Se også Statens Kunst

Fase 2: Projektstøtte til internationalt samarbejde mellem Danmark og England.

Deltagerne fra fase 1 kunne i projektets 2. fase ansøge om op til £20.000 til et fælles bæredygtighedsprojekt og samarbejde ml. DK og UK.

Fristen for denne fase var d. 8. april 2022, og de udvalgte grupper ansøgte gennem Statens Kunstfond’s portal.

Op til 3 samarbejdsprojekter får støtte, og skal afvikles inden januar 2023. Man kan søge til alt fra udvikling af en produktion, til et udviklingsforløb, idéudveksling mm.

Samarbejdspartnerskaberne kan være i digitale, fysiske eller hybridformater afhængigt af rejserestriktioner med videre. Fysiske partnerskaber vil blive prioriteret, hvis omstændighederne tillader det, men disse kan om nødvendigt omdannes til digitale projekter.

Se de udvalte aktører og projekter på toppen af denne side.


FAKTA

Bæredygtighedsprojekterne og udviklingsprogrammet er støttet med sammenlagt godt 1 million kroner fra Arts Council England, Den Danske Ambassade i Storbritannien og Statens Kunstfond.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte producent Liva Lopez, Udviklingsplatformen for Scenekunst liva(a)udviklingsplatformen.dk