Open Call: International scenekunstudveksling ml. DK og UK med fokus på bæredygtighed

Deltag i et online udviklingsprogram med efterfølgende mulighed for at ansøge om tilskud til at etablere samarbejdsprojekter mellem England og Danmark med fokus på praktiske tilgange til at reducere internationalt scenekunstarbejdes klimapåvirkninger.

I samarbejde med Julie’s Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst udbyder Projektstøtteudvalget for Scenekunst et udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion. Formålet er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Rejser og turnéaktivitet er en afgørende del af det professionelle arbejde med scenekunst, men efterhånden som klimakrisen tager til, stiger også behovet for, at sektoren til fulde forstår sit klimaaftryk og afsøger nye metoder til at dele kunsten, som understøtter omstillingen til et globalt lavemissionsparadigme.

Udviklingsprogrammet bygger på Arts Council England og Julie’s Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis.
Læs mere om programmet her.

PROGRAMMETS OPBYGNING

Programmet International Touring and Environmental Responsibility er et nyt online pilotprojekt med bæredygtighedsorganisationen Julie’s Bicycle (UK), Arts Council England, Statens Kunstfond og Udviklingsplatformen. Formålet med programmet er at klæde danske og engelske scenekunstnere på til bæredygtig internationalisering, med fokus på både bæredygtige turnéværktøjer, produktion og internationale samarbejder.

Projektet er opdelt i 2 faser:

Fase 1: Bæredygtigt udviklingsprogram (online) med Julie’s Bicycle. Onlineprogrammet omfatter 12 sessions i starten af 2022, hver af tre timers varighed:

13., 17., 20. og 27. januar, 3., 10., 17. og 24. februar og 3., 7., 15. og 17. marts.

10 udvalgte aktører/grupper fra Danmark og 10 aktører/grupper fra England deltager.

Forløbet inkluderer workshops, seminarer og rådgivning om bæredygtig produktion, turné og internationalt samarbejde.

Bemærk at det ikke behøver at være den samme person fra kompagniet, der deltager til alle workshops. Man kan for eksempel sende en instruktør til én type workshops, og en producent til en anden.

Fase 2: Projektstøtte til internationalt samarbejde mellem Danmark og England. Man kan i projektets 2. fase søge op til £20.000 til et samarbejde med en af de engelske aktører/grupper, man har mødt under fase 1.

Fristen for denne fase er 8 april 2022, og man søger gennem kunstfondens portal.

Op til 3 samarbejdsprojekter får støtte, og skal afvikles inden januar 2023. Man kan søge til alt fra udvikling af en produktion, til et udviklingsforløb, idéudveksling mm.

Samarbejdspartnerskaberne kan være i digitale, fysiske eller hybridformater afhængigt af rejserestriktioner med videre. Fysiske partnerskaber vil blive prioriteret, hvis omstændighederne tillader det, men disse kan om nødvendigt omdannes til digitale projekter.

Ansøgningsfristen for fase 1 er 29.11.21 kl 14:00 og man kan søge gennem Statens Kunstfond’s portal.

SÅDAN VURDERES DIN ANSØGNING

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst i samarbejde med repræsentanter fra Arts Council England og Julie’s Bicycle, der vurderer de indkomne ansøgninger af to omgange.

Indledningsvis kan du ansøge om optagelse i onlineprogrammet. Efterfølgende kan du, hvis du bliver udvalgt til onlineprogrammet, søge om tilskud til samarbejdsprojekter.

Læs mere og ansøg her senest d. 29. november.