Open call: Kunstneriske parløb

Har du mod på at indgå i et kunstnerisk parløb med en fagfælle inden for netop dit scenekunstneriske fagområde? Så kan du blive en del af Udviklingsplatformen for Scenekunsts nye tilbud i sæson 2021/22.

Ved at indgå i et kunstnerisk parløb med en fagfælle får du mulighed for at få sat perspektiv på din kunstneriske praksis og få specifik, faglig sparring. Formålet er at styrke kunstnerisk og faglig udvikling for frie, uafhængige scenekunstnere, der normalt kun får sparring fra andre faggrupper end deres egen.

Med programmet ’Kunstneriske parløb’ faciliterer Udviklingsplatformen for Scenekunst et forløb mellem to kunstneriske fagfæller indenfor scenekunstområdet. Ideen er, at I som fagfæller følger hinandens arbejde således, at I får en sparringspartner, som kender til lige netop den rolle og de problematikker, som I hver især arbejder med i en scenekunstnerisk proces.

Hvem kan søge?

Er du instruktør, lysdesigner, lyddesigner, videokunstner/fotograf, scenograf, dramaturg, koreograf eller dramatiker – så kan du ansøge om at blive en del af programmet. Du kan både søge sammen med en makker inden for din egen faggruppe eller søge uden en makker. Udviklingsplatformen vil så hjælpe dig med at finde en relevant kunstnerisk sparringspartner inden for dit felt. Det er vigtigt, at I begge har tid og lyst til at følge hinandens arbejde og give faglig sparring.

Som deltager i programmet ’Kunstneriske parløb’ er det vigtigt, at du/I har mod på og ambitioner om at give og modtage faglig kritik og sparring på en konstruktiv måde mhp:   

  • at skærpe visionen for din kunstneriske praksis
  • at udfordre dine kunstneriske/tekniske valg
  • at udvikle og udveksle erfaringer om den kunstneriske proces i et fortroligt rum
  • at diskutere strategier for at nå i mål med de kunstneriske ambitioner
  • eller helt andre problemstillinger, som du definerer i din ansøgning

For at du kan ansøge, skal du være tilknyttet mindst en produktion i teatersæsonen 2021/22. Du skal altså have et kunstnerisk materiale, som du er ved at udvikle eller producere, da dette er grundlaget for jeres kunstneriske sparring og dialog.

Hvornår og hvordan?

Parrene fastsætter i fællesskab begyndelse og afslutning for parløbet. Det er dog et krav, at parløbet skal finde sted i teatersæsonen 2021/22. Hvis du/I arbejder på flere produktioner i teatersæsonen 2021/22 gør vi opmærksom på, at Udviklingsplatformen understøtter op til seks besøg pr. fagfælle/pr. sæson. Dvs. i alt 12 møder fordelt på maksimalt to produktioner per deltager.

Udviklingsplatformen dækker dokumenterede omkostninger indenfor en given ramme, der måtte være ved rejser, kost og logi i forbindelse med at besøge hinandens arbejde.

Udviklingsplatformen faciliterer det første møde med en indledende samtale med de enkelte par, der søger sammen. Parrene laver en ”kontrakt” (UP leverer udkast til kontrakt) om at følge hinandens arbejde og se hinandens produktioner. Det er vigtigt, at I bliver enige om en etik for samarbejdet f.eks. at man respekterer den sårbarhed, der er i forskellige faser af en produktion, og at udvekslingen kun sker mellem de to parter i fortrolighed. Efter endt forløb besvarer parrene en evaluering via et spørgeskema. Med tiden kan disse evalueringer indgå i en anonymiseret vidensdeling om væsentlige problematikker inden for fagområdet, samt idé-katalog til best-practice ved faglig sparring.

Sådan søger du/I


ANSØG HER, HVIS DU GERNE VIL MATCHES MED EN FAGFÆLLE.


ANSØG HER, HVIS I ANSØGER SOM PAR.

Ud over div. kontaktinfo skal du/I uploade en kort motiveret ansøgning (max 1 side), samt CV på begge fagfæller.

Ansøgningsfristen var d. 17. juni kl. 23.59


Udvælgelsesproces

For at komme i betragtning til et kunstnerisk parløb skal begge fagfæller opfylde følgende kriterier:  

1) Være engageret til professionelle scenekunstaktiviteter i sæson 2021/2022, der egner sig til at modtage faglig sparring på.

2) Demonstrere fagprofessionel relevant erfaring. (samme krav som for ansøgere til Statens Kunstfond)

Når ovenstående kriterier er opfyldt, vurderes ansøgerne samlet ud fra et ønske om diversitet blandt de udvalgte par indenfor bl.a:

-Alder/erfaringsniveau
-Køn
-Etnisk oprindelse
-Geografi
-Genre

Din ansøgning vurderes af Udviklingsplatformens leder, kunstnerisk udviklignschef og en ekstern faglig repræsentant.