Open Call: Tid i rum – Hvidkildevej 64

Udviklingsplatformen har igen i 2022 lejet lokaler på Folketeatret, nu på Hvidkildevej 64, og udbyder forløb af én til to ugers varighed, der giver det professionelle frie scenekunstfelt mulighed for at fordybe sig i deres kunstneriske udviklingspraksis.

Topbillede: TID I RUM. Hr. X af Out of Balanz. Fotograf: Katrina Bugaj


Forløbene er en invitation til at gennemføre kunstneriske udviklingsforløb, der ikke nødvendigvis skal udmunde i en forestilling. Det er en mulighed for at kunne fordybe sig i specifikke teknikker eller udforske en metode, som supplement til en prøveproces.

Der prioriteres et højt fagligt niveau for den kunstneriske udviklingspraksis, som til gengæld kan sprede sig bredt inden for genrer, faglighed, form og formål.

Alle forløb strækker sig over én eller to uger, alt efter hvad der passer ansøgerne bedst.

Vær opmærksom på at vi denne gang har lejet Folketeatres Lille Scene på Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Forløbene kan søges i perioden marts/april (i ugerne 9-14) i 2022.

Om forløbene

Forløbene er uhonorerede og derfor forbeholdt grupper, der har modtaget tilskud til kunstnerisk udvikling fra private eller offentlige fonde, som kan dække deltagernes løn.

Det får I:

  • Lille Scene på Folketeatret på Hvidkildevej 64 stillet gratis til rådighed i tidsrummet kl. 09.00 – 22.00 mandag til søndag. Der er mulighed for at arbejde med lys og lyd (hvis man medbringer eget udstyr og egen tekniker)
  • Et mindre rådighedsbeløb på 5000 kr. til en ekstern konsulent, dramaturg el. samtalepartner i perioden eller til materialer og transportudgifter.

  • Synlighed via UP’s kanaler efter aftale.


Du angiver ønsker for uge(r) i ansøgningsformularen (hvis du ansøger om 2 uger skal de ligge i forlængelse af hinanden).

Udviklingsplatformen ønsker at fremme mulighederne for kunstnerisk udviklingsarbejde, og det forudsætter, at deltagerne vil medvirke til at udvikle og reflektere over veje til kunstnerisk udvikling. Får I tildelt et Tid i rum – forløb, håber vi derfor, at I vil stille jer til rådighed for en intern evaluering af jeres forløb, samt deltage i et opfølgende brancheseminar om kunstnerisk udvikling.


Om lokalet

Lille Scene på Hvidkildevej 64, 2400 København NV i Grøndal Multicenter er en klassisk prosceniumsscene, og der er en fast publikumsopbygning i salen. Lokalet må udelukkende benyttes til prøver, og der er ikke adgang for publikum. Der kan arbejdes i lokalet fra morgen til aften. Lokalet har neutralt loftslys og uden nogen form for teknik.

Mål for Lille Scene:

Prosceniums åbning: Bredde 7,00 Højde 3,55m.

Scenerummet måler effektivt: Bredde 11,05 dybde 6,93 og højde til træk 5m.

Se tegning over salen her.

Gulv: Plankegulv

OBS: Hvis du/I planlægger at arbejde med sceneteknisk udstyr, skal du/I have egen tekniker og udstyr med – eller lave låneaftale med Udviklingsplatformens udlånsbank (vær opmærksom på at dette også kræver, at man har en teknisk kyndig person, der kan betjene udstyret).

Hvem kan søge?

Scenekunstnere, som udøver professionel scenekunst. I vurderingen af, hvad der kan betragtes som professionel scenekunst, lægger vi dels vægt på de medvirkendes scenekunstneriske erfaring og uddannelsesmæssige baggrund og dels på projektets scenekunstneriske koncept og form.

Forløbene kan primært søges af professionelle scenekunstnere, der har modtaget støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst, men mangler tid i rum til kunstnerisk udvikling.

Man behøver ikke have et etableret kompagni med CVR for at kunne ansøge. Vær opmærksom på at forløb fortrinsvis gives til scenekunstneriske undersøgelser, som tager afsæt i kollektive, kunstneriske samarbejder.

Det er det scenekunstneriske udtryk, som skal være bærende for forløbene. Da forløbene også lægger op til tværæstetiske samarbejder, kan en eller flere af aktørerne også være professionelt udøvende kunstnere fra andre kunstgenre –  f.eks. musiker, billedkunstner eller andet.

Hvordan søger man?

Du/I ansøger ved at udfylde et ansøgningsskema, samt uploade en kort, motiveret beskrivelse af den kunstneriske undersøgelse.

ANSØG VIA LINKET HER – Ansøgningsfristen var d. 1. december kl. 23.59


Du angiver i ansøgningsformularen ønsker for periode og varighed (1 eller 2 uger).


Det tilstræbes at alle ansøgere får svar inden for to uger efter ansøgningsfristens udløb. Da det forventes at blive en logistisk udfordring at få perioderne til at gå op, kan den endelige tildeling af lokaler trække noget ud.

Udvælgelse

Udviklingsplatformen foretager en udvælgelse blandt ansøgere efter nedenstående principper:

Primære kriterier
1) Arbejde med eller arrangere professionelle scenekunstaktiviteter (samme krav som ansøgere til Statens Kunstfond)

2) Demonstrere fagprofessionel relevant erfaring samt udviklingsparathed.

Sekundære kriterier. Når ovenstående kriterier er opfyldt, vurderes ansøgerne samlet i forhold til en ønsket spredning/balance mellem flg. kriterier. Det kan her blive nødvendigt med positiv forskelsbehandling af visse grupper for at opnå den ønskede diversitet:

Bedømmelsesudvalget for ansøgninger til ’Tid i Rum – Folketeatret’ består af:

Mikkel Harder, leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Camilla Gürtler, producent Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Astrid Hansen Holm, dramaturg og iscenesætter i kunstnerkollektivet Vontrapp og Ruby Gamache


Inhabilitet: Alle medlemmer af udvalget har pligt til at gøre opmærksom på evt. inhabilitet, hvorefter resten af udvalget afgør om medlemmet skal udgå. Der findes ikke erstatningsmedlem.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ’Tid i rum – Folketeatret’ så kontakt leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst, Mikkel Harder via mikkel@udviklingsplatformen.dk