Open Call: Tid i rum – Folketeatret

Udviklingsplatformen har i sæson 21/22 lejet lokaler på Folketeatret, og udbyder derfor udviklingsforløb af én til to ugers varighed, der giver det professionelle frie scenekunstmiljø mulighed for at fordybe sig i deres kunstneriske udviklingspraksis.

Forløbene er en invitation til at gennemføre fælles kunstneriske udviklingsforløb, der ikke nødvendigvis skal udmunde i en forestilling. Det er en mulighed for at kunne fordybe sig i specifikke teknikker eller udforske en metode, som supplement til en prøveproces.

Der prioriteres et højt fagligt niveau for den kunstneriske udviklingspraksis, som til gengæld kan sprede sig bredt inden for genrer, faglighed, form og formål.

Alle forløb strækker sig over én eller to uger, alt efter hvad der passer ansøgerne bedst.

Forløb i lokalet Kvisten udbydes som honorerede forløb, mens forløb i Gamle Prøvesal, er forbeholdt scenekunstnere og grupper, der kan finansiere de kunstneriske honorarer gennem egne offentlige eller private tilskud.

Datoer og Open Call

Der udbydes to forskellige typer forløb i efteråret 2021 gennem et Open Call, der har deadline d. 17. juni kl. 23.59


Tid i rum – Udviklingsforløb i Gamle Prøvesal

Datoer: Forløb af 1-2 ugers varighed i august/september i ugerne 31 – 39 i 2021

Forløbene er forbeholdt grupper, der har modtaget tilskud til kunstnerisk udvikling fra private eller offentlige fonde, som kan dække deltagernes løn.

Det får I:

  • Gamle prøvesal på Folketeatret stillet gratis til rådighed i tidrummet kl. 09.00 – 22.00 mandag – fredag.
  • Critical feedback via. ekstern konsulent, dramaturg el. samtalepartner i perioden.
  • Et mindre rådighedsbeløb til materialer eller transportudgifter.
  • Synlighed via UP’s kanaler efter aftale.


Tid i rum – Honoreret udviklingsforløb på Kvisten

Datoer: Forløb af 1-2 ugers varighed i oktober i ugerne 40 – 44 i 2021

Med et honoreret udviklingsforløb medfølger der kunstneriske honorarer til op til fem personer pr. forløb. Desuden vil I få et tilbud om et strategisk rådgivningsforløb, der strækker sig ud over de 1-2 ugers udviklingsforløb. Læs mere om vores rådgivningsforløb.

Det får I:

  • Kvisten på Folketeatret stillet gratis til rådighed i tidsrummet kl. 09.00 – 22.00 mandag til fredag. Der er mulighed for at arbejde med lys og lyd.
  • Critical feedback via. ekstern konsulent, dramaturg el. samtalepartner i perioden.
  • Kunstneriske honorarer til op til fem personer per forløb af én eller to ugers varighed. Dog max. 7.500 kr. per deltager/uge
  • Et strategisk rådgivningsforløb med en ekstern rådgiver, der giver mulighed for at sætte fokus på kunstneriske og/eller producentfaglige udfordringer af strategisk karakter. F.eks. internationalt samarbejde, nye partnerskaber eller andet, der ligger i naturlig forlængelse af udviklingsarbejdet. Rådgivningsforløbet vil fortsætte ud over de 1- 2 uger. Målet er et langsigtet løft med henblik på at indfri et strategisk udviklingspotentiale.
  • Et mindre rådighedsbeløb til materialer og transportudgifter.
  • Synlighed via UP’s kanaler efter aftale.

Udviklingsplatformen ønsker at fremme mulighederne for kunstnerisk udviklingsarbejde, og det forudsætter, at deltagerne vil medvirke til at udvikle og reflektere over veje til kunstnerisk udvikling. Får I tildelt et Tid i rum – forløb, håber vi derfor, at I vil stille jer til rådighed for en intern evaluering af jeres forløb, samt deltage i et opfølgende brancheseminar om kunstnerisk udvikling.

Om lokalerne

Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K.

Gamle Prøvesal adgang ml. kl. 09.00 – 22.00 mandag – fredag

Gamle Prøvesal måler L: 8,7m x B: 9,6 -10,4m x H: 2,6m
Gulv: Malet krydsfiner. Der må ikke sættes skruer i det.


Kvisten adgang ml. kl. 09.00 – 22.00 mandag – fredag

Kvisten er Folketeatrets nyeste scene. Kvisten kan rumme ca. 80 publikummer.
Der er mulighed for at arbejde med lys og lyd. Gulv: Malet krydsfiner. Der må ikke sættes skruer i det.

Kvisten på Folketeatret

Om faglig sparringspartner

Den faglige sparringspartner ansættes efter forudgående aftale med Udviklingsplatformen. I er velkomne til at anbefale én, som I gerne vil have. Udviklingsplatformen står som garant for, at I får tildelt en sparringspartner, der matcher netop jeres behov. Sparringspartneren ansættes i alt ca. 8 timer.

Hvem kan søge?

Scenekunstnere, som udøver professionel scenekunst. I vurderingen af, hvad der kan betragtes som professionel scenekunst, lægger vi dels vægt på de medvirkendes uddannelsesmæssige baggrund og scenekunstneriske erfaring og dels på projektets scenekunstneriske koncept og form.

Mindst en af ansøgerne skal derfor have minimum 3 års erfaring som professionel scenekunstner.

Forløbene kan primært søges af professionelle scenekunstnere, der har modtaget støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst, men mangler tid i rum til kunstnerisk udvikling.

Man behøver ikke have et etableret kompagni med CVR for at kunne ansøge. Vær opmærksom på at forløb fortrinsvis gives til scenekunstneriske undersøgelser, som tager afsæt i kollektive, kunstneriske samarbejder.

Det er det performative scenekunstneriske udtryk, som skal være bærende for forløbene. Da forløbene også lægger op til tværæstetiske samarbejder kan en eller flere af aktørerne også være professionelt udøvende kunstnere fra andre kunstgenre –  f.eks. musiker, billedkunstner eller andet.

Hvordan søger man?

Du/I ansøger ved at udfylde et ansøgningsskema, samt uploade en kort, motiveret beskrivelse af den kunstneriske undersøgelse.

Tid i rum – Udviklingsforløb:

ANSØG HER SENEST D. 17. Juni kl. 23.59
Du angiver i ansøgningsformularen om I ønsker 1 eller 2 uger.

Tid i rum – Honorerede udviklingsforløb:
ANSØG HER SENEST D. 17. juni kl. 23.59
Du angiver i ansøgningsformularen om I ønsker 1 eller 2 uger.

For de honorerede udviklingsforløb vil du/I først, på baggrund af din/jeres ansøgning, blive udvalgt til samtale. Den endelig udvælgelse sker på baggrund af individuelle samtaler ml. de udvalgte ansøgere og udvælgelsesudvalget.

Det tilstræbes at alle ansøgere får svar inden for to uger efter ansøgningsfristens udløb. Da det forventes at blive en logistisk udfordring at få perioderne til at gå op, kan den endelige tildeling af lokaler trække noget ud.

Udvælgelse

Udviklingsplatformen foretager en udvælgelse blandt ansøgere efter nedenstående principper:

Primære kriterier
1) Arbejde med eller arrangere professionelle scenekunstaktiviteter (samme krav som ansøgere til Statens Kunstfond)

2) Demonstrere fagprofessionel relevant erfaring samt udviklingsparathed.

Sekundære kriterier. Når ovenstående kriterier er opfyldt, vurderes ansøgerne samlet i forhold til en ønsket spredning/balance mellem flg. kriterier. Det kan her blive nødvendigt med positiv forskelsbehandling af visse grupper for at opnå den ønskede spredning:

-Alder/erfaringsniveau
-Køn
-Etnisk oprindelse
-Geografi
-Genre

Bedømmelsesudvalget for ansøgninger til ’Tid i Rum – Folketeatret’ består af:

Mikkel Harder, leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Rikke Juellund, kunstnerisk udviklingschef på Udviklingsplatformen for Scenekunst.


Inhabilitet: Alle medlemmer af udvalget har pligt til at gøre opmærksom på evt. inhabilitet, hvorefter resten af udvalget afgør om medlemmet skal udgå. Der findes ikke erstatningsmedlem.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ’Tid i rum – Folketeatret’ så kontakt leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst, Mikkel Harder via mikkel@udviklingsplatformen.dk