Stillingsopslag: Producent med international erfaring (fuld tid)

Udviklingsplatformen søger pr. 1. november, eller snarest muligt, en producent med et solidt kendskab til dansk og international scenekunst, som vil bidrage til udvikling og drift af Udviklingsplatformens kunstneriske udviklingsprogrammer, samt løfte en række producentopgaver bl.a. i forbindelse med kommende internationaliserings- og bæredygtighedsprojekter.

Om Udviklingsplatformen for Scenekunst
Udviklingsplatformen er en selvejende institution støttet af Bikubenfonden og Statens Kunstfond med det formål at udvikle og opkvalificere den frie scenekunst i Danmark. Vi har i vores nuværende bevillingsperiode 2020-2024 fokus på forbedrede produktionsvilkår, styrkelse af entreprenørskab, bæredygtighed og internationalisering, øget sammenhængskraft og samarbejde i dansk scenekunst, samt synlighed for den frie scenekunst generelt.

Læs mere her https://www.udviklingsplatformen.dk/om-os/formaal-og-strategi/

Om stillingen

Stillingen som producent omfatter bl.a. følgende opgaver:

– Koordinering og udvikling af danske og internationale samarbejdsprojekter.
– Residensprogrammer i Danmark og udlandet.
– Udvikling og udbredelse af bæredygtige scenekunstprincipper.
– Kunstneriske udviklingsforløb.
– Dialog mellem frie grupper og etablerede teatre.
Danske og internationale konferencer og workshopprogrammer.

Der vil desuden være administrative og praktiske opgaver i samarbejde med det øvrige team.
Vi tilbyder et fuldtidsjob på 37 timer, hvor rejser, aften- og weekendarbejde kan forekomme. Løn efter aftale. Arbejdssted i København.

Om dig

Du har solid erfaring som producent i scenekunstbranchen, gerne fra det frie, uafhængige scenekunstfelt. Du kan svare ja til følgende:

  • Kan selvstændigt drive og afvikle projekter og programmer fra start til slut, med alt hvad det indebærer af administrative, koordinerende og ledende opgaver.
  • Har indsigt i kunstneriske processer og indsigt i de specifikke udfordringer og behov, der gør sig gældende for frie scenekunstnere.
  • Tænker visionært og kreativt og kan bidrage til innovation og design af kommende kunstneriske udviklingstilbud.
  • Har indblik i det scenekunstneriske landskab i Danmark og de gældende strukturer og støtteordninger.
  • Har erfaring med scenekunstnerisk arbejde i en international kontekst.
  • Har erfaring med finansierings-/ansøgningsarbejde, herunder gerne EU-ansøgninger.
  • Er god til at samarbejde med forskellige fagligheder, organisationer og fonde.
  • Taler og skriver flydende dansk og engelsk.

Ansøgningsfrist: 1. september 2021.

Samtaler: medio september

Ansættelsesstart: senest 1/11 2021, dog gerne før.

Ansøgning via Jobindex

For spørgsmål kontakt leder af Udviklingsplatformen Mikkel Harder på mikkel@udviklingsplatformen.dk eller tlf. 31 53 99 19.