Producentpraksis

Producentarbejdet er en essentiel del af den kunstneriske virksomhed. Det er producentens – eller den selvproducerende kunstners – indsats, der sikrer projektets realisering via finansiering, økonomistyring, projektledelse, administration, salg, turné og meget mere.

Et af Udviklingsplatformens vigtigste formål er derfor at udvikle og opkvalificere producentleddet inden for den frie scenekunst i Danmark.

Vores fokus er todelt: Vi arbejder dels på et strategisk niveau for at løfte producenters kompetencer inden for områder som økonomisk bæredygtighed, entreprenørskab og internationalisering. Dels på et mere praktisk niveau for at opkvalificere producenters administrative færdigheder inden for fx kontraktskrivning, fundraising, økonomistyring mm.

Vi gør det gennem en lang række åbne tilbud i form af kurser, seminarer og workshops, samt gennem kuraterede tilbud som rådgivning og mentorprogram. Og vi gør det via vores digitale vidensdelingsplatform UPgrade, som indeholder en bred vifte af ressourcer og værktøjer for den kreative producent.