Producers’ Platform #8 – et bæredygtigt arbejdsliv

Hvordan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv, så du trives igennem hele dit arbejdsliv? Hvordan får du arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, når du arbejder som freelance eller selvstændig i en kreativ branche? Kom til Producers’ Platform #8 om det bæredygtige arbejdsliv som producent i det frie felt

En gang om året inviterer Udviklingsplatformen for Scenekunst det frie felts producenter og selvproducerende kunstnere til heldagsseminar under navnet Producers’ Platform. I år omhandler Producers’ Platform #8 udfordringerne omkring det bæredygtige arbejdsliv i det frie felt.

Det grænseløse arbejdsliv

Skæve arbejdstider. Lave lønninger. Perioder uden arbejde. Et generelt grænseløst arbejdsliv uden opmærksomhed på, hvornår job stopper og privatliv starter. Og en lang række usunde strukturer i branchen. Alle disse faktorer er med til at gøre det vanskeligt at finde balancen mellem arbejde og privatliv, når man arbejder som producent i det frie felt.

Med Producers’ Platform #8 ønsker Udviklingsplatformen for Scenekunst at undersøge, hvad der faktisk skal til for at skabe bæredygtighed og balance mellem arbejdsliv og hverdag for en producent eller selvproducerende kunstner.

På denne dag får du masser af viden om sammenhængen mellem krav og ressourcer i arbejdslivet samt håndgribelige redskaber, så du kan tage kontrollen over din egen hverdag og karriere. Du får desuden tid til erfaringsudveksling og sparring med andre producenter og selvproducerende kunstnere.

Producers’ Platform #8 faciliteres af erhvervscoach Nina Schneidermann.

Hvor og hvornår 

Salon K, Huset i Magstræde 

Torsdag d. 27. oktober 2022, Kl. 9.30 – 17.00 

Tilmelding er lukket.

Seminaret foregår på dansk.

Program for Producers’ Platform #8

9.30 – 10.00: Opstart og velkomst v/ Udviklingsplatformen for Scenekunst

 • Hvem er vi?
 • Erfaringer og forventninger
 • Formål med dagen

10.00 – 12.00 (inkl. pause): Specifikke udfordringer i branchen v/ Nina Schneidermann

 • Øvelse og dialog
 • Work-Life balance og bæredygtighed i arbejdslivet
 • Sammenhæng mellem krav og ressourcer i arbejdslivet
 • Det grænseløse arbejdsliv
 • Samarbejde
 • Oplæg og øvelser

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.30: Work/life-balance og bæredygtighed i arbejdslivet (fortsat)

 • Gruppeøvelser

14.30 – 15.00: Kaffepause

15.00 – 17.00 (inkl. pause): Personlige strategier

 • Hvordan passer jeg på mig selv samtidig med at jeg sikrer mig faglig udvikling?
 • Selvledelse og muligheder
 • Personlige strategier
 • Oplæg og øvelser

Om Producers’ Platform

Er du scenekunstproducent eller selvproducerende kunstner? Så er Producers’ Platform en unik mulighed for at skærpe og udvikle din praksis som kreativ producent. Med de genkommende Producers’ Platforms ønsker vi at give danske producenter adgang til nødvendige redskaber, strategier og indsigter, for at udvikle og højne producentniveauet indenfor det frie felt i Danmark.

Producers’ Platforms heldagsseminarer er målrettet producenter og selvproducerende scenekunstnere. Formatet giver plads til fordybelse, inspiration og vidensdeling på tværs. Fokus er producentfaglige tematikker som co-produktion, den kreative producents lederskab og entreprenørskab i scenekunstbranchen. Vi tilbyder én Producers’ Platform om året.

Læs mere om Producers Platform