Publikumsudvikling

Hvordan udvikler man relationen til publikum, hvis man ikke har eget hus og typisk lejer sig ind på andre scener eller spiller på turné? Det er en udfordring som mange drifts- og projektstøttede scenekunstaktører står overfor.

Applaus er et publikumsudviklingsprojekt, der skal gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi.

Applaus mission er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke deres relation til publikum og få nye publikumsgrupper –  så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden. Læs mere på Applaus.nu

I UPgrade finder du en række værktøjer og ressourcer til at arbejde med publikumsudvikling.
Her kan du få overblik over segmenteringsmodeller og bliver introduceret for forskellige strategier for publikumsudvikling. Du kan desuden fordybe dig i viden om det danske teaterpublikum og publikumsudvikling i dansk scenekunst. Alle rapporter og værktøjer er udarbejdet af Applaus.

Publikumsudvikling blandt de drifts- og projektstøttede teatre

Her kan du læse om hvordan de drifts- og projektstøttede teatre arbejder og forholder sig til publikumsudvikling ano 2021. Det er blandt de drifts- og projektstøttede teatre, at vi finder størstedelen af de frie scenekunstnere.

DOWNLOAD RAPPORTEN HER:
Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2020 – Drifts- og projektstøttede teatre

Rapporten er et uddrag af Applaus’ nationale brancheundersøgelse ‘Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2021’ med særligt fokus på svarerne fra de drifts- og projektstøttede teatre i Danmark.

Tidligere workshops om publikumsudvikling målrettet den frie scenekunst

SEP 2020 / KBH og Aarhus
Workshop 2: Publikumsrelationer i den frie scenekunst – København
WORKSHOP 2 : FRAMEWORK OG EKSEKVERING
Arrangeret af Applaus

JUN 2020 / KBH og Aarhus
Workshop 1: Publikumsrelationer i den frie scenekunst – København
WORKSHOP 1: STRATEGI OG HANDLINGSPLAN
Arrangeret af Applaus