Mentorprogram

Sæt fokus på din faglige og personlige karriereudvikling med Udviklingsplatformens mentorprogram. I det 1-årige mentorprogram får du mulighed for at få sat perspektiv på din praksis og få faglig sparring, uanset hvor du er i din karriere. Via mentorprogrammet bliver du matchet med en kvalificeret mentor, som har værdifuld erfaring og indsigt relevant for netop dig.

Vi udvælger 10 mentees, og matcher med mentorer efterfølgende. Det er således din profil som mentee, som afgør hvilken mentor, der er bedst egnet. Mentorerne kan både være fra DK og udlandet.

Se Mentor/Mentee par i Mentorprogram 2019/20

Se Mentor/Mentee par i Mentorprogram 2018/19.

Du bestemmer dit fokus

Under mentorforløbet skal du som mentee have lyst til at udvikle dine kompetencer og udfordre dine arbejdsgange. Vi hjælper med at sætte rammerne for møderne ud fra dit behov. Du skal naturligvis selv være indstillet på at tage ansvar for forløbet, så du får det bedste ud af det.

Du er således selv med til at udforme dit mentorforløb og kan eksempelvis have:

  • internationale turne ambitioner og et ønske om en mentor, som arbejder for et succesfuldt turnerende kompagni
  • fokus på erhvervsudvikling og økonomisk vækst og et ønske om en mentor, der har erfaring med samarbejdet mellem kunst, erhverv og kommercielle indtjeningsmuligheder.
  • ambitioner om at udvikle dine kompetencer omkring samarbejdet med kommuner og et ønske om mentor med denne erfaring.
  • du er måske kunstner og producent på samme tid og ønsker en mentor, der kan udfordre dine arbejdsmetoder.
  • du kan have fokus på publikumsudvikling og et ønske om en mentor, som har haft succes med netop dette.
  • eller helt andre ambitioner, som du endelig skal skrive i din ansøgning.


Fire øremærkede mentee-pladser

To af Udviklingsplatformens fokusområder er at skabe flere muligheder for scenekunstens samarbejde med erhvervslivet og stryke det kulturelle entreprenørskab i scenekunstfeltet  -med henblik på at forbedre kommercielle indtjeningsmuligheder. Vi øremærker derfor fire pladser til mentees, der er interesseret i at udvikle netop denne del af deres arbejde. Vi ønsker derfor specielt ansøgninger med en fokus på erhvervssamarbejde og kulturelt entreprenørskab.

Fakta om forløbet

Mentor og mentee har i forløbet ca. 7 møder inkl. 3 obligatoriske fællesmøder, hvor det første møde finder sted d. 16 maj 2019 på Udviklingsplatformen for Scenekunst i København.

I fastsætter selv datoerne for de 4 resterende møder, der er ml. de enkelte mentor-mentee par, som kan afholdes enten fysisk eller pr. tlf /skype i løbet af programmet.

Du forpligter dig til at vidensdele resultatet af dit forløb, både til Udviklingsplatformen, men også på et afsluttende seminar i 2020.

Mentorprogrammet er gratis. Du skal selv afholde rejseudgifter til alle møder.

Sådan ansøger du

Ansøgningsfristen for at deltage i mentorprogrammet 2019/20 var 22. januar 2019.  Hvis du har spørgsmål til Mentorprogrammet, skal du kontakte projektleder Gitte Nielsen på mentor@udviklingsplatformen.dk

Mentorprogrammet er skabt på baggrund af Udviklingsplatformens målsætning om karriereudvikling og opkvalificering af fagligheden for producenter, herunder også selvproducerende kunstnere. Mentorprogrammet er støttet af: