Mentorprogram

Sæt fokus på din faglige og personlige karriereudvikling med Udviklingsplatformens Mentorprogram.

I det 1-årige mentorprogram får du mulighed for at få sat perspektiv på din praksis og få faglig sparring, uanset hvor du er i din karriere. Via mentorprogrammet bliver du matchet med en kvalificeret mentor, der primært er producent, og som har værdifuld erfaring og indsigt relevant for netop dig.


DEADLINE FOR MENTORPROGRAMMET 2022/23 er d. 8. sep. 2022.
Vi åbner for ansøgninger på denne side i august 2022.


Mentorprogrammet giver dig mulighed for at styrke din producentpraksis.

Du er scenekunstproducent eller selvproducerende scenekunstner og kan eksempelvis have fokus på:

  • Erhvervsudvikling og økonomisk vækst. F.eks. samarbejde mellem kunst, erhverv og kommercielle indtjeningsmuligheder.
  • Internationalisering, kommunikation med internationale presenters, udvidelse af internationalt netværk
  • Organisationsudvikling/organisationsopbygning
  • Ledelsesbevidsthed. Selvstændighed. Troen på sig selv som producent/modighed. Bevidsthed om ens egen formåen/rammer både privat og professionelt. Den svære samtale. Prioritering.
  • Publikumsudvikling og et ønske om en mentor, som har haft succes med netop dette.
  • At værket får et langt liv og fokus på processerne, der kan realisere det
  • Eller helt andre ambitioner, som du definerer i din ansøgning.

Fakta om forløbet

Der optages ml. otte – ti mentees i programmet.

Obs. du kan kun søge som enkeltperson. Ikke flere personer sammen.

Mentor og mentee har i forløbet ca. 7 møder inkl. 3 obligatoriske fællesmøder. Det første fællesmøde for mentorprogrammet 2021/22 fandt sted i december 2021.

Mentor og mentee fastsætter selv datoerne for de fire resterende møder, der er ml. de enkelte mentor-mentee par, som kan afholdes enten fysisk eller pr. tlf /skype i løbet af programmet.

Som mentee skal du være indstillet på at tage ansvar for forløbet, så du får mest muligt ud af det. Dvs. det er dit ansvar at arrangere møder med mentor, formulere dagsorden og følge op på de aftaler du indgår med din mentor.

Som mentee forpligter dig til at vidensdele resultatet af dit forløb, både til Udviklingsplatformen, men også på et afsluttende seminar i november el. december 2022. Mentorprogrammet er gratis. Du skal selv afholde rejseudgifter til alle møder.

Hvis du har spørgsmål til mentorprogrammet så kontakt koordinator for mentorprogrammet
Gitte Nielsen via gitte@udviklingsplatformen.dk

Sådan ansøger du

Mentorprogrammet kan søges af scenekunstproducenter og selvproducerende scenekunstnere, der ønsker at videreudvikle deres producentpraksis.

Som scenekunstproducent el. selvproducerende scenekunstnere skal du beskrive dit nuværende arbejde og hvilke udfordringer og ambitioner, som du vil arbejde med som mentee.

Det er muligt, men ikke et krav, at foreslå en mentor i din ansøgning. Vi bruger det som guideline i hvilken mentor du bliver parret med.

Ansøgningen må max være 1 side og 1 side cv (2 sider i alt samlet i en PDF) som uploades via ansøgningsformularen.

DEADLINE FOR MENTORPROGRAMMET 2022/23 er d. 8 sep. 2022.
Vi åbner for ansøgninger på denne side i august 2022.

Målgruppe

Mentorprogrammet retter sig mod scenekunstproducenter, selvproducerende scenekunstnere , der arbejder inden for den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre.

Du kan både være garvet i faget med mange års erfaring eller være i starten af din karriere. Dog forventes det, at du har relevant erfaring som professionel producentvirksomhed indenfor scenekunstområdet, herunder også som scenekunstner.Se Mentor/mentee par i Mentorprogram 2021/22

Se Mentor/mentee par i Mentorprogram 2020/21

Se Mentor/Mentee par i Mentorprogram 2019/20

Se Mentor/Mentee par i Mentorprogram 2018/19


Interviews med tidligere mentor-menteepar

Mentee Simone Wierød og mentor Lotte Kofod Ludvigsen / Syddjurs Kommune + / 2021

Mentee Kristoffer Louis Andrup Pedersen / DON GNU og mentor Per Kap Bech Jensen / Odin Teatret + / 2021

Mentee Astrid Hansen Holm / Vontrapp og mentor Mikkel Harder Munck-Hansen / tidligere Direktør for Nordic House, Reykjavik og tidligere Skuespilchef for Det Kongelige Teater + / 2020

Mentee David Price / Black Box Dance Company og mentor Mette Bryndum / Sort/Hvid +/ 2020


Mentee Gitte Kielberg og mentor Jens Frimann Jensen / Helsingør Teater & Passagefestival +
/ 2019

Mentee Betina Rex / Rapid Eye og mentor Louise Richards / Motionhouse + / 2019


Mentee Gritt Uldall-Jessen / Nydanskeren Jimbuts Kulturforening, og mentor Eva Hartmann / GobSquad + / 2019


Mentee Jonas Schou Hansen / GLiMT og mentor Thorkild Andreasen / Carte Blanche +
/2019


Kontakt

Gitte Nielsen er koordinator for mentorprogrammet.
Kontakt: gitte@udviklingsplatformen.dk

Mentorprogrammet er skabt på baggrund af Udviklingsplatformens målsætning om karriereudvikling og opkvalificering af fagligheden for producenter og scenekunstnere.


Mentorprogrammet er støttet af: