Vores tilbud

Mentorprogram

Sæt fokus på din faglige og personlige karriereudvikling med Udviklingplatformens Mentorprogram for scenekunstproducenter og selvproducerende scenekunstnere.

I det 1-årige Mentorprogram får du mulighed for at få sat perspektiv på din praksis og faglige sparring, uanset hvor du er i din karriere. Via Mentorprogrammet bliver du matchet med en kvalificeret mentor, som har værdifuld erfaring og indsigt relevant for netop dig.

Læs mere om Mentor/Mentee par i Mentorprogram 2018/19 her.


Fakta om Mentorprogrammet

Mentorprogrammet er skabt på baggrund af Udviklingsplatformens målsætning om karriereudvikling og opkvalificering af fagligheden for scenekunstproducenter, herunder også selvproducerende kunstnere. Mentorprogrammet består af i alt 10 mentor/mentee par og udbydes gratis for mentees. Mentorerne kan både være fra DK og udlandet.

Mentorprogrammet varer et år fra februar 2018 – marts 2019. Mentor/mentee parrene forventes at mødes fire gange i løbet af programmet. Mindst tre af møderne ml. mentee og mentor skal være fysiske med mindre mentor er bosat i udlandet. En forudsætning for at blive optaget i programmet er deltagelse i et obligatorisk intromøde d. 6. februar 2018 på Udviklingsplatformen i København. Mentorprogrammet afsluttes med et seminar i marts 2019 for alle mentorparrene. Udviklingsplatformen rammesætter mentorforløbet ved af matche parrene, afholde intromøde, et midtvejsseminar og et afslutningsseminar, og følger løbende op på mentor/mentee parrene. Mentor og mentee kan i løbet af mentorprogrammet ansøge om et begrænset beløb til fælles rejser af faglig karakter.

Næste call for mentees til Mentorprogram 2019/2020 er i efteråret 2018.

Hvis du har spørgsmål til Mentorprogrammet, skal du kontakte faglig koordinator Gitte Nielsen på gitte@udviklingsplatformen.dk.

Mentorprogrammet er støttet af: