Start et rådgivningsforløb

Er du interresseret i at starte et rådgivningsforløb?

Hvis du er interesseret i at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal du kontakte rådgivningsansvarlig Aline Stormaline@udviklingsplatformen.dk for aftale om et indledende og uforpligtende møde, hvor vi vil afklare om et forløb er relevant i din situation.

Hvert rådgivningsforløb planlægges individuelt, men vi arbejder ud fra tre standard-pakker:

MINI: 1-2 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en konkret opgave,det kunne fx være: Udformning af en co-produktionskontrakt.
Forløbet strækker sig max over en måned.

MIDI: 3-4 møder á 1,5 time med ekstern konsulent.
Typisk om en afgrænset udfordring, fx: Afklaring af potentiale for samarbejde med erhvervslivet, udformning af tilbudsmateriale samt kortlægning af mulige samarbejdspartnere.
Forløbet strækker sig max over 3 måneder.

MAXI: 4-6 møder á 1,5 time med ekstern konsulent.
Typisk om en større strategisk udfordring, fx: Etablering af lille storbyteater herunder samarbejde med politikere og kommune samt forankring i lokalmiljøet.
Forløbet strækker sig max over 12 måneder.

Vidensdeling og evaluering
Udover at facilitere den enkelte aktørs udvikling, skal rådgivningen også tilvejebringe læring og viden for andre scenekunstaktører med lignende udfordringer. Aktøren som modtager rådgivning pålægges derfor visse forpligtigelser med henblik på dokumentation og evaluering af forløbet samt vidensdeling med den øvrige branche, fx analogt via workshops eller andre formater og digitalt på vores hjemmeside.