Rådgivning

Vi tilbyder strategisk rådgivning til selvproducerende kunstnere, producenter og grupper indenfor det uafhængige scenekunstfelt. Rådgivningen har til formål at kvalificere scenekunstaktøren til at indfri et udviklingspotentiale eller imødekomme en væsentlig udfordring. Du kan både få rådgivning med base i København eller i Aarhus.

”Som et nyt kompagni er det svært at vide, hvor man skal gå hen med alle sine spørgsmål, og så er det utroligt rart at kunne få et fortroligt rum, hvor man kan stille alle sine spørgsmål, som man ikke ville stille ude i branchen.”
Scenekunstaktør fra et tidligere rådgivningsforløb.

”Det var en energiindsprøjtning og inspiration for alle. Og vi kunne tage initiativ i forskellige retninger. Det har været strategisk rigtigt godt.”
Scenekunstkompagni fra et tidligere rådgivningsforløb.

Fokus for et rådgivningsforløb

Rådgivningen har fokus på producentfaglige tematikker af strategisk karakter. Det kan f.eks. være:

Tværsektorielle samarbejder:
Mulige modeller, finansieringsmuligheder, identificering af samarbejdspartnere, tilbudsskrivning

Co-produktion:
Mulige modeller, identificering af samarbejdspartnere, kontraktskrivning

Internationalisering: Strategi for netværksopbygning, identificering af egnet agent, festivaler, scener osv

Økonomisk bæredygtighed:
Udvidelse af finansieringsmuligheder, udarbejdelse af forretningsmodel med det kunstneriske arbejde i centrum.

Samarbejde med kommune/politikere:
Strategi, approach, dos & don’ts

Hvert rådgivningsforløb er skræddersyet til den enkelte aktør; med afsæt i aktørens behov matcher vi denne med en ekstern konsulent, der har særlig relevant erfaring og ekspertise. Vores eksterne konsulenter rekrutteres både fra den nationale og internationale scenekunstbranche, men også fra erhvervslivet og den offentlige sektor.

SE OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE OG TIDLIGERE RÅDGIVNINGSFORLØB.Ansøgningsfristen er d. 11. november 2021 kl. 23.59


ANSØG VIA DENNE ANSØGNINGSFORMULAR28. OKT 2021 | KL. 11:00 – 12:00

Online infomøde om rådgivningstilbud

Står du som selvproducerende scenekunstner eller scenekunstproducent med problemstillinger inden for f.eks. internationalisering, forretningsudvikling eller organisation? Har du brug for en rådgiver for at rykke dig effektivt på dine producentfaglige udfordringer?

Til dette online infomøde fortæller vi kort om, hvad du kan få ud af Udviklingsplatformens rådgivningstilbud, og hvordan du søger.
Læs mere og tilmeld dig her +


Rådgivningsforløb med base i Aarhus

I samarbejde med Performing Arts Platform udbyder vi også rådgivningsforløb med base i Aarhus. Via ansøgningsformularen tilkendegiver du, om du ønsker rådgivning med base i KBH eller Aarhus.


Start et rådgivningsforløb

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal du ansøge via en ansøgningsformular. Der er åbnet for ansøgninger 2 gange årligt.


Hvert rådgivningsforløb planlægges individuelt, men vi arbejder ud fra tre standard-pakker:

MINI: 2 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en konkret opgave,det kunne fx være: Udformning af en co-produktionskontrakt.
Forløbet strækker sig max over en måned.

MIDI: 3-4 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en afgrænset udfordring, fx: Afklaring af potentiale for samarbejde med erhvervslivet, udformning af tilbudsmateriale samt kortlægning af mulige samarbejdspartnere.
Forløbet strækker sig max over 3 måneder.

MAXI: 4-6 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en større strategisk udfordring, fx: Etablering af lille storbyteater herunder samarbejde med politikere og kommune samt forankring i lokalmiljøet.
Forløbet strækker sig max over 12 måneder.

OBS: Vi tilbyder desværre ikke hjælp til egentlige producentopgaver, såsom udarbejdelse af budgetter og fondsansøgninger, men kan godt indgå i dialog om de strategiske overvejelser, som ligger til grund for fx en aktørs fundraising generelt.

Vidensdeling og evaluering

Udover at facilitere den enkelte aktørs udvikling, skal rådgivningen også tilvejebringe læring og viden for andre scenekunstaktører med lignende udfordringer. Aktøren som modtager rådgivning pålægges derfor visse forpligtigelser med henblik på dokumentation og evaluering af forløbet samt vidensdeling med den øvrige branche, fx analogt via workshops eller andre formater og digitalt på vores hjemmeside.

Kontakt

Rådgivningsansvarlig og souschef
Aline Storm: aline@udviklingsplatformen.dk.

Rådgivning i Aarhus via projektleder
Anne Hübertz Brekne: anne@udviklingsplatformen.dk