Rådgivning

Vi tilbyder strategisk rådgivning til selvproducerende kunstnere, producenter og grupper indenfor det uafhængige scenekunstfelt. Rådgivningen har til formål at kvalificere scenekunstaktøren til at indfri et udviklingspotentiale eller imødekomme en væsentlig udfordring.

Eksterne konsulenter

Hvert rådgivningsforløb er skræddersyet til den enkelte aktør; med afsæt i aktørens behov matcher vi denne med en ekstern konsulent, der har særlig relevant erfaring og ekspertise. Vores eksterne konsulenter rekrutteres både fra den nationale og internationale scenekunstbranche, men også fra erhvervslivet og den offentlige sektor.

Fokus for et rådgivningsforløb

Fokus for rådgivningsforløbene kan være mangeartede, men nogle eksempler er:

Tværsektorielle samarbejder:
Mulige modeller, finansieringsmuligheder, identificering af samarbejdspartnere, tilbudsskrivning

Co-produktion:
Mulige modeller, identificering af samarbejdspartnere, kontraktskrivning
Internationalisering: Strategi for netværksopbygning, identificering af egnet agent, festivaler, scener osv

Økonomisk bæredygtighed:
Udvidelse af finansieringsmuligheder, udarbejdelse af forretningsmodel med det kunstneriske arbejde i centrum.

Samarbejde med kommune/politikere:
Strategi, approach, dos & don’ts.

Start et rådgivningsforløb

Hvis du er interesseret i at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal du kontakte rådgivningsansvarlig Aline Storm på aline@udviklingsplatformen.dk for aftale om et indledende og uforpligtende møde, hvor vi vil afklare om et forløb er relevant i din situation.

Hvert rådgivningsforløb planlægges individuelt, men vi arbejder ud fra tre standard-pakker:

MINI: 1-2 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en konkret opgave,det kunne fx være: Udformning af en co-produktionskontrakt.
Forløbet strækker sig max over en måned.

MIDI: 3-4 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en afgrænset udfordring, fx: Afklaring af potentiale for samarbejde med erhvervslivet, udformning af tilbudsmateriale samt kortlægning af mulige samarbejdspartnere.
Forløbet strækker sig max over 3 måneder.

MAXI: 4-6 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en større strategisk udfordring, fx: Etablering af lille storbyteater herunder samarbejde med politikere og kommune samt forankring i lokalmiljøet.
Forløbet strækker sig max over 12 måneder.

OBS: Vi tilbyder desværre ikke hjælp til egentlige producentopgaver, såsom udarbejdelse af budgetter og fondsansøgninger, men kan godt indgå i dialog om de strategiske overvejelser, som ligger til grund for fx en aktørs fundraising generelt.

Vidensdeling og evaluering

Udover at facilitere den enkelte aktørs udvikling, skal rådgivningen også tilvejebringe læring og viden for andre scenekunstaktører med lignende udfordringer. Aktøren som modtager rådgivning pålægges derfor visse forpligtigelser med henblik på dokumentation og evaluering af forløbet samt vidensdeling med den øvrige branche, fx analogt via workshops eller andre formater og digitalt på vores hjemmeside.

SE  KUNSTNERE OG GRUPPER I NUVÆRENDE EL. TIDLIGERE RÅDGIVNINGSFORLØB

Kontakt

Rådgivningsansvarlig og producent Aline Storm på aline@udviklingsplatformen.dk.