Rådgivning

Få hjælp til at imødekomme en producentfaglig udfordring som kompagni eller selvproducerende scenekunstner.

Som selvproducerende scenekunstner, producenter el. kompagni, inden for det uafhængige scenekunstfelt, kan du ansøge om et strategisk rådgivningsforløb gennem Udviklingsplatformen. Et rådgivningsforløb kan kvalificere dig/jer til at indfri et udviklingspotentiale eller klæde dig/jer godt på til at løse producentfaglige udfordringer af strategisk karakter.


Næste frist for at ansøge om et rådgivningsforløb er d. 10. november 2022 kl. 23.59.
Ansøgningsformular åbner på denne side primo oktober 2022.


”Det var en energiindsprøjtning og inspiration for alle. Og vi kunne tage initiativ i forskellige retninger. Det har været strategisk rigtigt godt.”

Scenekunstkompagni fra et tidligere rådgivningsforløb.

Et rådgivningsforløb har fokus på producentfaglige tematikker af strategisk karakter.
Det kan f.eks. være:

Tværsektorielle samarbejder:
Mulige modeller, finansieringsmuligheder, identificering af samarbejdspartnere m.m.

Co-produktion:
Mulige modeller, identificering af samarbejdspartnere m.m.

Internationalisering: Strategi for netværksopbygning, identificering af egnet agent, festivaler, scener osv

Økonomisk bæredygtighed:
Udvidelse af finansieringsmuligheder, udarbejdelse af forretningsmodel med det kunstneriske arbejde i centrum.

Samarbejde med kommune/politikere:
Strategi, approach, dos & don’ts

Hvert rådgivningsforløb er skræddersyet til den enkelte aktør el. kompagni; med afsæt i dine/jeres behov matcher vi dig/jer med en ekstern rådgiver, der har særlig relevant erfaring og ekspertise for netop dig/jer. Vores eksterne rådgivere rekrutteres både fra den nationale og internationale scenekunstbranche, men også fra erhvervslivet og den offentlige sektor.

SE OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE OG TIDLIGERE RÅDGIVNINGSFORLØB.24. Oktober 2022 | KL. 11:00 – 12:00

Online infomøde om rådgivningstilbud

Står du som selvproducerende scenekunstner eller scenekunstproducent med problemstillinger inden for f.eks. internationalisering, forretningsudvikling eller organisation? Har du brug for en rådgiver for at rykke dig effektivt på dine producentfaglige udfordringer?

Til dette online infomøde fortæller vi kort om, hvad du kan få ud af Udviklingsplatformens rådgivningstilbud, og hvordan du søger.

Læs mere og tilmeld dig her +


Start et rådgivningsforløb

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal du ansøge via en ansøgningsformular. Der er åbnet for ansøgninger 2 gange årligt.


Hvert rådgivningsforløb planlægges individuelt, men vi arbejder ud fra tre standard-pakker:

MINI: 2 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en konkret opgave,det kunne fx være: Udformning af en co-produktionskontrakt.
Forløbet strækker sig max over en måned.

MIDI: 3-4 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en afgrænset udfordring, fx: Afklaring af potentiale for samarbejde med erhvervslivet, udformning af tilbudsmateriale samt kortlægning af mulige samarbejdspartnere.
Forløbet strækker sig max over 3 måneder.

MAXI: 4-6 møder á 1,5-2 timer med ekstern konsulent.
Typisk om en større strategisk udfordring, fx: Etablering af lille storbyteater herunder samarbejde med politikere og kommune samt forankring i lokalmiljøet.
Forløbet strækker sig max over 12 måneder.

OBS: Vi tilbyder desværre ikke hjælp til egentlige producentopgaver, såsom udarbejdelse af budgetter og fondsansøgninger, men kan godt indgå i dialog om de strategiske overvejelser, som ligger til grund for fx en aktørs fundraising generelt.

I samarbejde med Performing Arts Platform udbyder vi også rådgivningsforløb med base i Aarhus. Via ansøgningsformularen tilkendegiver du, om du ønsker rådgivning med base i KBH eller Aarhus.

Hvem kan ansøge?

Selvproducerende scenekunstnere, scenekunstproducenter og kompagnier, som udøver professionel scenekunst inden for det fri scenekunstfelt. Rådgivningen henvender sig primært til aktører med over 3 års professionel erfaring.

I vurderingen af, hvad der kan betragtes som professionel scenekunst, lægger vi dels vægt på de aktørens scenekunstneriske erfaring og uddannelsesmæssige baggrund.

Udvælgelse

Udviklingsplatformen foretager en udvælgelse blandt ansøgere efter nedenstående principper:

Primære kriterier:

1) Arbejder med eller arrangere professionelle scenekunstaktiviteter (samme krav som ansøgere til Statens Kunstfond)

2) Demonstrere fagprofessionel relevant erfaring samt udviklingsparathed.

Sekundære kriterier:

Når ovenstående kriterier er opfyldt, vurderes ansøgerne samlet i forhold til en ønsket spredning/balance mellem flg. kriterier: køn, alder, anciennitet, geografisk placering, etnicitet og fokus for rådgivningsforløb.
Det kan her blive nødvendigt med positiv forskelsbehandling af visse grupper for at opnå den ønskede diversitet.

Vidensdeling og evaluering

Udover at facilitere den enkelte aktørs eller kompagnis udvikling, skal rådgivningen også tilvejebringe læring og viden for andre scenekunstaktører med lignende udfordringer. Aktøren som modtager rådgivning pålægges derfor visse forpligtigelser med henblik på dokumentation og evaluering af forløbet samt vidensdeling med den øvrige branche, fx analogt via workshops eller andre formater og digitalt på vores hjemmeside.

Se interviews med aktører i rådgivningsforløb

”Vi skal virkelig huske, at passe på os selv i denne branche.” +
D. 6. april 2022
Interview med danser og koreograf Selene Muñoz som har afsluttet et strategisk rådgivningsforløb med producent for LIVE ART DENMARK Lars Vind Andersen som rådgiver.
Rådgivningsforløbet har kickstartet en interesse og en lyst til at lære mere.” +
D. 9. februar 2022
Interview med kunstnerisk leder for HAUT og scenekunstner, Naja Lee Jensen, som har afsluttet et rådgivningsforløb med Hans Christian Gimbel, Økonomi-, administrations- og souschef, Aalborg Teater.

“Jeg bad Claus Meyer om en udfordring – og fik den”+
D. 12. januar 2022
Gennem Udviklingsplatformens rådgivningstilbud er performer og iscenesætter Sigrid C. Moses-Jacobsen i et rådgivningsforløb med gastronomisk iværksætter og chefredaktør Claus Meyer. Her fortæller hun om fokus for rådgivningsforløbet, og hvor hun er blevet udfordret.Kontakt

Rådgivningsansvarlig og souschef
Aline Storm: aline@udviklingsplatformen.dk.

Rådgivning i Aarhus via projektleder
Anne Hübertz Brekne: anne@udviklingsplatformen.dk