Ressourcer

Gennem Udviklingsplatformen kan du få adgang til en række scenekunstfaglige ressourcer og faciliteter – herunder viden, rum og teknisk udstyr.

UPgrade er din digitale værktøjskasse skabt med henblik på at opgradere din viden og udvikle din scenekunstpraksis. Værktøjskasserne indeholder skabeloner, oversigter, eksempler, videoer og workbooks, hvor fagfolk fra scenekunstbranchen deler ud af deres viden og erfaringer. Værktøjerne er vejledende og bliver løbende opdateret.

Udlånsbanken råder over udstyr til professionel scenekunst. Her kan du låne teknisk udstyr gratis. OBS du selv stå for at hente og bringe det, samt have teknisk kunnen til at håndtere udstyret.

I branchekalenderen får du et overblik over frister, festivaler, open calls og brancherettede events i scenekunstbranchen.