#RescueTheArts – underskriftindsamling

Skriv under på at kunsten og kulturen fortsat kan og skal spille en afgørende rolle i vores samfund.


Danske politikere har gjort en rigtigt god indsats for kunsten og kulturen her i den første fase af coronakrisen – men der er behov for holdbare, langsigtede løsninger. 

Kunsten bærer fortsat en enorm kraft til at forene mennesker, også i tider, hvor det er umuligt at være sammen fysisk. Kunsten hjælper med at sætte virkeligheden i perspektiv, så man se den gennem en kritisk linse og forestille sig en bedre fremtid, selv midt i denne tilsyneladende uovervindelige usikkerhed.

Underskriftindsamlingen er en del af en europæisk appel til en række af de europæiske regeringer skrevet af IETM og underskrevet af Circostrada, European Theatre Convention (ETC), IN SITU, European Dancehouse Network (EDN) og European Festivals Association (EFA). 

SKRIV UNDER HER

Bag underskriftindsamlingen i DK står TASK FORCE: Scenekunstproducenter i Danmark, De Frie Koreografer, Uafhængige Scenekunstnere, Brancherådet for scenedans, Projektcentret i Dansehallerne, Performing Arts Platform og Udviklingsplatformen for Scenekunst.


Red kunsten: anmodning til nationale regeringer

Denne appel er skrevet af IETM og underskrevet af Circostrada, European Theatre Convention (ETC), IN SITU, European Dancehouse Network (EDN) og European Festivals Association (EFA).

Siden korona-pandemiens udbrud har en enorm del af den globale befolkning – mennesker med forskellige baggrunde, aldre, værdier og sociale forhold – været udsat for en pludselig udelukkelse af det regelmæssige liv. Levende møder er reguleret og begrænset. Nogle mennesker oplever uventede økonomiske vanskeligheder, andre lider af sundhedsrelaterede problemer og ængstelser. Alle disse, kombineret med en stor usikkerhed om fremtiden, skaber en enorm social nød, som vil efterlade et uudsletteligt præg på vores samfund.

Som ofte i urolige tider, finder folk veje gennem litteratur, musik, film, fotografi, virtuelle museer, online danse- og teaterforestillinger eller udendørs iscenesættelser i respekt for de sociale afstandsregler. Kunsten bærer fortsat en enorm kraft til at forene mennesker, også i tider, hvor det er umuligt at være sammen fysisk. Kultur forbedrer folks trivsel, inspirerer til kreative løsninger og styrker dem, der mangler håb. Kunsten hjælper med at sætte virkeligheden i perspektiv, så man se den gennem en kritisk linse og forestille sig en bedre fremtid, selv midt i den tilsyneladende uovervindelige usikkerhed. Vi står på tærsklen til en ny virkelighed, og det er op til os at finde individuelle styrker og kollektive ressourcer for at gøre krisen til en døråbning til en bedre fremtid. Kultur er uden tvivl en del af løsningen.

Samtidig har kultursektoren, især scenekunsten, været den første, der lider af den tidlige bølge af nationale foranstaltninger, der blev truffet som reaktion på udbruddet af COVID-19. Derudover er de aktører sandsynligvis de sidste, der er i stand til at genoptage deres regelmæssige aktiviteter, når regeringerne begynder at lempe deres nedlukningsforanstaltninger. Således har den nuværende krise, der kun er et par uger gammel, allerede sat millioner af uafhængige kunstnere og små virksomheder under eksistentiel trussel.

Korona-krisen har en skadelig virkning på det allerede ekstremt sårbare økosystem i scenekunstsektoren, som er kendetegnet ved et stort antal freelance- og selvstændige erhvervsdrivende, deltidsaftaler, fleksible job kombineret med begrænset adgang til sociale ydelser. Desuden indtraf krisen for mange kunstorganisationer, festivaler og fagfolk på den afgørende tid på året, hvor en væsentlig del af deres årlige indkomst skulle indtjenes.

Det globale kunstneriske samfund har vist enorm solidaritet og kreativitet, der forholder sig til den nye virkelighed. Det er imidlertid tydeligt, at det er op til de nationale regeringer at redde kultursektoren, som repræsenterer en levende social ressource, bærer en enorm indre værdi og bidrager til økonomien.

Derfor opfordrer vi de nationale regeringer til at træffe følgende foranstaltninger med hensyn til, hvor meget det haster, alt imens der sigtes mod sektorens langsigtede levedygtighed.

  • Giv kunstnere og professionelle kulturoperatører adgang til arbejdsløsheds- og sociale ydelser, og kompensér deres tab forårsaget af COVID-19-krisen.
  • Støt kultur og kunst gennem ”EU Coronavirus Response Investment Initiative” [1].
  • Opret nød- og hjælpefonde til kultursektoren uden for de nuværende budgetter for kulturministerier og kunstråd. Sådanne instrumenter skal dannes af finanser fra andre budgetposter, der er specielt dedikeret til at afbøde konsekvenserne af COVID-19-krisen. 
  • Anvend fleksibilitet i forhold til alle eksisterende finansieringsordninger, så støttemodtagerne kan beslutte, om de skal udsætte, annullere eller ændre aktiviteter eller forlænge tidsperiode for det finansierede projekt.
  • Forøg investering i kultur og kunst i 2020 og fremadrettet med genoprettelse og levedygtighed som formål.
  • Bevar internationaliseringsbudgetter, da de er afgørende for kapacitetsopbygning og udvikling af den lokale kunstneriske scene.
  • Initier en vidtrækkende debat om den aktuelle karakter af kunstnerens status med henblik på at sikre bæredygtighed af kunstneres karrierer, arbejdsmetoder og aktiviteter, samt kunstneres ytringsfrihed, social og økonomisk anerkendelse og individuelle trivsel.
  • Udforsk muligheden for at indføre en universel grundindkomst for at beskytte personer mod fremtidige kriser og force majeure-situationer.
  • Integrer kultur og kunst i økonomiske og sociale genetableringstrategier og fremtidsudvikling. For derved at anerkender deres enorme værdi for borgernes trivsel og deres evne til at forene mennesker, selv i tider hvor det er umuligt at forsamles.

Vi fordrer, at ovennævnte foranstaltninger og andre skridt hen imod udformning af en langsigtet strategi til styrkelse af sektoren og genetablering af samfund og økonomi som helhed, tages i en inkluderende og kontinuerlig dialog med kunstnere og kulturoperatører.

[1] For EU-medlemslande (inklusive UK).