Teaterseminar 2022: Hjertevarm fætter-kusine-fest

Der blev både nedbrudt fordomme og uddelt hjertevarme ad libitum på Teaterseminar 2022 i Esbjerg.

Udviklingsplatformen er hjemvendt fra Teaterseminar 2022 i Esbjerg. Og det er tid til at gøre status efter en weekend, hvor over 500 producenter og arrangører af scenekunst mødtes for at sælge og købe professionel scenekunst til turné. Og så sandelig også for at blive klogere på scenekunstbranchen anno 2022.

Første gang på Teaterseminar

Udviklingsplatformen for Scenekunst klædte, med støtte fra Statens Kunstfond, igen i år 10 kunstnere eller grupper på til at pitche og promovere deres forestillinger på Danmarks Teaterforeningers årlige Teaterseminar. Foruden de udvalgte grupper eller kunstnere, sendte Udviklingsplatformen leder Mikkel Harder og producent Liva Lopez til Esbjerg. Det var Livas første gang på Teaterseminar, men forhåbentlig ikke den sidste:

”Det var meget inspirerende at være med på teaterseminaret for første gang. Mit indtryk er, at det giver virkelig god mening at samle nogle af de lidt nyere kræfter og selvproducerende kunstnere i en stand. De havde mulighed for at netværke med hinanden og bakke hinanden op” fortæller Liva Lopez og fortsætter:

”Seminaret virkede superorganiseret og etableret. Mange teatre, foreninger og kompagnier deltager hvert år, og så kan det være svært at være ”ny” i den kontekst. Mikkel (Harder, red.) var en god repræsentant for UP. Han var flere gange på scenen for at præsentere grupperne og deltage i debatter. Intimscenedebatten var en mulighed for nogle af grupperne, der arbejder med queer scenekunst til at udfolde deres arbejde og nuancere debatten. Det var fedt at lytte til deres perspektiver og samtidig høre flere teaterforeningers interesse for at få queer scenekunst og performance ud i hele landet. Der blev lyttet og åbnet op for nye tanker”.

Tvunget ud af boblen

Der er ingen tvivl om at deltagelsen i Teaterseminaret kan være en unik mulighed for de deltagende scenekunstnere. Måske endda særligt for kunstnere fra det frie felt. En af de 10 kunstnere, Udviklingsplatformen havde taget med fra det frie felt, var Johan Klint Sandberg. Johan var afsted på Teaterseminar for første gang med HYPER SWITCH ULTRA FAGGOT, en musikdramatisk monolog om giftig maskulinitet i homomiljøet. Om sit første møde med Teaterseminar, fortæller Johan Klint Sandberg:

”Jeg er lykkelig for, at Udviklingsplatformen tilbyder det her. For der er ikke meget, der tvinger mig ud af min boble. Men på Teaterseminaret så jeg, hvordan den del af branchen ser ud, og det er ikke kun folketeatre og ting med Ulf Pilgaard i. Os, der var blevet udvalgt til at komme med fra det frie felt, fik lov til at blive konfronteret med hvordan publikum faktisk ser ud. Det er jeg helt oppe at køre over”.

Fra fordomme til amazing oplevelse

Johan Klint Sandberg havde plads i Udviklingsplatformens stand og delte pladsen med de ni andre udvalgte kunstnere eller grupper. Fælles for dem alle var, at de gennem Udviklingsplatformens initiativ ’Den frie scenekunst på Teaterseminar’ havde fået muligheden for at promovere deres forestillinger og på den måde fremme den frie scenekunst.

”Det var meget tydeligt, at de 10 kunstnere og grupper, Udviklingsplatformen havde med, ikke havde råd til egen stand. Og jeg var i starten meget bange for, hvad jeg havde at byde ind med og gik den første dag nærmest rundt og var en stor undskyldning for mig selv. Indtil jeg opdagede, at jeg skulle vende det om. Jeg havde selv nogle fordomme om teaterforeninger, og jeg diskvalificerede nærmest på forhånd nogle samtaler, men det viste sig jo at være helt amazing,” forklarer den 24-årige instruktør.

Åbenhed og hjertevarme for queer-bevægelsen

Deltagelsen i Teaterseminaret gav ikke kun mulighed for standplads, men også en række andre muligheder og aktiviteter. Blandt disse var Udviklingsplatformens paneldebat på intimscenen om queer scenekunst, som Johan Klint Sandberg var meddebattør i:

”Det var spændende at se, om der var mangel på forståelse for, hvad den her queer-bevægelse har gang i. Men folk lukkede slet ikke ned, men var tværtimod meget åbne for at se, hvad bevægelsen har at byde på. Det var også en enormt vild oplevelse at skulle dukke op i salgsregi, når man, som jeg, har en autobiografisk og i virkeligheden ret privat forestilling at sælge. Der havde jeg virkelig antennerne ude i mit eget emotionelle rum. Men der var bare så enormt meget hjertevarme,” fortæller han.

Ej blot til profit

En af de ting, Johan Klint Sandbjerg er glad for ved sin og Udviklingsplatformens deltagelse på Teaterseminaret er, at der er et politisk ståsted at spotte i initiativet. Han uddyber:

”Alt på Teaterseminaret handler om priser og budget og publikum. Og det er fedt og vigtigt, men det er også bare så vigtigt, at der står en instans som Udviklingsplatformen og gør det her. Rent politisk er jeg vildt enig i den beslutning,” forklarer han og fortsætter:

“Det burde være nemmere at komme ud at turnere i det frie felt generelt. Jeg føler, at Udviklingsplatformen gør for turnéteater, hvad Statens Kunstfond gjorde for den kommercielle kunstproduktion. At der står nogle instanser og prøver at beskytte kunst, der ikke er til for profit”.

Fætter-kusine-fest

Alt i alt er Johan Klint Sandberg begejstret for deltagelsen i teaterseminaret. Og for de muligheder, netværk og grænser, det har åbnet for og rykket ved. Afslutningsvis runder Johan interviewet af med en fin opsummering af seminaret:

”Man kan kalde Teaterseminaret for en stor fætter-kusine-fest mellem teaterforeninger og producenter, hvor der er virkelig mange, som kender hinanden i forvejen. Men det var også et meget generøst møde for mig, som laver noget radikalt anderledes end det, man normalt ser. Og der var det forrygende at mærke, hvor samlet scenekunstbranchen egentlig er”.

Om initiativet ’Den frie scenekunst på Teaterseminar’

Med initiativet kunne frie scenekunstnere og kompagnier ansøge om deltagelse i et forberedende og opkvalificerende forløb, samt få dækket deres deltagergebyr og ophold på Teaterseminaret.

Det forberedende forløb var skræddersyet til scenekunstnere og kompagnier, der har potentiale for bredere distribution på danske scener, men som mangler den fornødne viden og ressourcer til at realisere potentialet. Målgruppen for initiativet er derfor projektstøttede scenekunstnere og kompagnier med forholdsvis begrænset eller ingen erfaring med turnésalg i Danmark.  Det var et kriterium i udvælgelsen af de otte til 12 deltagere, at deres forestilling(er) blev optaget i Garantiordningen i teatersæsonen 2023/24. Ansøgning om deltagelse skete derfor gennem Statens Kunstfonds ansøgningsportal i puljen ’Optagelse af forestillinger til Garantiordningen’. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst stod for udvælgelsen af deltagerne, og det er Udviklingsplatformen for Scenekunst, som koordinerede og faciliterede initiativet.

Læs mere om teaterseminaret og se alle udvalgte kunstnere og grupper