Den frie scenekunst er klar til at indtage Teaterseminar 2022 i Esbjerg

Udviklingsplatformen for Scenekunst tager 10 værker og grupper med sig på Teaterseminar i Esbjerg.

Fra fredag den 18. til søndag den 20. november 2022 indtager scenekunsten Esbjerg, når Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar kommer til byen. Udviklingsplatformen for Scenekunst har igen i år taget et hold værker og grupper under sine vinger og med til Danmarks femtestørste by.

Årets event er en unik, men kostelig affære

Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar er for mange teaterfolk årets brancheevent. Det er et centralt mødested, som tiltrækker omkring 500 deltagere. Og det er ikke alene teaterforeninger, men alle dele af scenekunstbranchen, fra producenter til egnsteatre, små storbyteatre, landsdelsscener og alt derimellem, der deltager.

Teaterseminaret er derfor en unik lejlighed for scenekunstproducenter til at eksponere deres kunstneriske arbejde og udvikle netværk. Samt blive forsynet med kompetencer til at skabe øget salg til turné, co-produktioner og deslige.

Teaterseminaret er dog en forholdsvis bekostelig event at deltage i, særligt for uafhængige scenekunstnere uden driftsstøtte. Selve deltagelsen koster et gebyr, som dækker over deltagelse i teaterseminar, fem minutters pitch på en stor scene, en stand i messeområdet, samt kost og logi. Ved siden af skal transport betales og dertil kommer produktion af præsentationsmateriale, og ikke mindst ulønnede arbejdstimer til forberedelse af præsentation, materiale, rejsetid og selve deltagelsen.

De frie scenekunstnere, som typisk ikke er fastansat i en organisation, står derfor overfor en for mange gruppers vedkommende uoverkommelig udgift. Og det giver en skævvridning i de frie aktørers konkurrencedygtighed sammenlignet med andre segmenter i branchen.

En væsentlig forskel for det frie felt

Projektet ’Den frie scenekunst på Teaterseminar’ blev første gang realiseret som pilot i 2021 med støtte fra det daværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Den efterfølgende evaluering blandt deltagerne viste, at projektet havde stor positiv betydning for deltagernes opnåelse af salg, samarbejder og netværk under Teaterseminaret.

Projektet har mulighed for at gøre en væsentlig og reel forskel for distributionen af det frie felts forestillinger i hele landet. Og med projektet bliver der bidraget til et markant løft og en væsentlig udvikling af de frie scenekunstneres muligheder for synliggørelse og netværksdannelse i forhold til relevante samarbejdspartnere og aftagere, og dermed for distribution af den eksperimenterende, nyskabende scenekunst som det frie felt også repræsenterer, rundt i hele landet.

Der er særligt rettet fokus mod de værker og grupper, der har begrænset erfaring med salg. Det handler nemlig om, at alle i branchen skal have adgang til turnémarkedet, uanset erfaringsniveau og størrelse. Målet er derigennem også at sikre, at publikum får adgang til en bred vifte af scenekunst.

Dem tager Udviklingsplatformen med på Teaterseminar i Esbjerg

I år har Projektstøtteudvalget for Scenekunst udvalgt 10 værker og grupper, der kommer med Udviklingsplatformen på Teaterseminar i Esbjerg. De 10 er:

AniMaNi

Metamorfose

Julienne Doko

Himherandit Productions

TRIB/MØR Collective

Recoil Performance Group

Johan Klint Sandberg

teaterBLIK

Simone Wierød / Wired Studio

WunschMachine

Paneldebat om queer scenekunst

Om projektet udtaler leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst, Mikkel Harder:

“Udviklingsplatformen for Scenekunst gentager sidste års succes med at understøtte 10 af Statens Kunstfonds udvalgte værker og grupper fra det frie scenekunstfelt i et nå et bredere publikum i hele landet. Teaterforeningerne tog enormt godt i mod de udvalgte værker og grupper sidste år. Og vi satser stort på at gentage succesen i år”.

Mikkel Harder fortæller ydermere om Udviklingsplatformens paneldebat på intimscenen:

“Vi byder igen i år også til debat om den mere eksperimenterende kunst på intimscenen. Her bliver temaet i år om publikums møde med queer scenekunst, da flere af årets produktioner sætter spot på det at eksistere med en mere flydende kønsidentitet. Kunsten kan åbne døre og nedbryde fordomme, så vi bedre forstår vores forskellige måder at være i verden på og rumme hinanden”.

Læs mere om Teaterseminaret, samt sidste års seminar her