Udlånsbankens regler

De lidt mere komplicerede regler

Udstyret er opdelt i 3 kategorier:

A: Noget udstyr (røg, video og Qlab) kan lånes af alle scenekunstaktører.

B: Noget udstyr (primært lyd og lys) kan kun udlånes til teatre, kompagnier eller enkeltpersoner, som på et tidspunkt har været støttet af Scenekunstudvalget*.

C: Mikrofoner kan kun udlånes til lydfolk med en dokumenteret erfaring i at håndtere disse*.

Det gælder for alle kategorier, at udstyret som udgangspunkt ikke kan lånes mere end 3 måneder ad gangen (produktions-, prøve- og spilleperiode). Udstyret kan ikke bruges til turné (forstået som længerevarende turné med mere end 2-3 spillesteder).

Lånere, som ikke tidligere har lånt udstyr, vil stå forrest i forhold til gengangere. Lånere som bidrager til at vedligeholde udstyret vil ligeledes stå forrest.

Forklaring til de svære regler

*Betingelsen af støtte fra scenekunstudvalget er valgt for at undgå, at det påhviler de frivillige udlånsfolk at udvælge, hvem der må og ikke må låne. Desuden sikrer det, at udlån kan ske til professionelle brugere, som værner om udstyret, således at det så vidt muligt er til at stole på. Samtidig indikerer denne kuratering, at udlån foregår til professionelle aktører, der har en begrænset økonomi. Det er kun et krav at teatret/kompagniet/scenekunstneren på et tidspunkt har opnået støtte, og dermed må man godt låne, hvis man har fået afslag nu, men tidligere har opnået støtte.

Sådan låner du

  1. Du sender en anmodning om lån af udstyr.
  2. Du modtager positivt eller negativt svar.
  3. Ved positivt svar: Vi stiller udstyret klar i slusen i kælderen på Otto Busses Vej 5A, og du modtager en mail med info omkring, hvordan du henter udstyret.
  4. Du ankommer i åbningstiden på kontoret, finder lageret i kælderen og åbner selv slusen med en kode. Du underskriver udlånsseddel og tager udstyret med og låser efter dig,
  5. Du bruger og værdsætter udstyret.
  6. I programmet skriver du tak til USU, og vi bliver glade, hvis du vil invitere os med 2*2 billetter til at se det, du har lavet 🙂
  7. Når du er færdig, afleverer du udstyret i slusen og skriver til os, at det er afleveret*.
  8. Hvis du glemmer at aflevere udstyret, sender vi dig en mail og minder dig om det.

*Hvis du har lånt EW100 pakke med DPA mics, er der en speciel procedure for at aflevere dem. Enten betaler du 500 kr. for, at vi tester dem, eller du gør det selv ved at følge vores udførelige vejledning. Det aftaler vi pr. mail.

Spørgsmål? Læs vores FAQ