Tid i rum – §5 & Egnsteatre

Formålet med initiativet ‘Tid i rum – §5 & Egnsteatre’ er at udnytte ledig kapacitet af prøvelokaler og scenerum primært på §5 og egnsteatrene rundt om i Danmark. Med initiativet vil Udviklingsplatformen hjælpe frie scenekunstnere og grupper med finde prøvefaciliteter.

Formålet er ikke, at det skal munde ud i en co-produktion eller et gæstespil. Det handler primært om at skaffe tid i rum for prøveforløb og kunstnerisk udvikling for den frie scenekunsts aktører. For teatrene handler det om at bidrage til scenekunstbranchen ved at give adgang til rum, som ellers ville stå ubenyttet hen.

Forudsætningen for at deltage i initiativet er for begge parter en gensidig nysgerrighed og generøsitet.

Mål og rollefordeling ml. aktørerne

Det er en ret uoverskuelig opgave, både for scenekunstnere og teatre, at kortlægge, hvor i landet der kunne være mulighed for at indgå samarbejder om prøvefaciliteter og kunstnerisk udvikling.

Derfor har Udviklingsplatformen, i samarbejde med en række teatre, samlet et overblik over ledig scenekapacitet rundt om i Danmark. Vi faciliterer det første møde mellem teatre og de frie grupper ved netværksmøder, hvor vi matcher ledig scenekapacitet med behov.

Herefter er det teatrene og de frie scenekunstgruppers eget ansvar at gå videre og indgå konkrete aftaler. Målet er at skabe bedre vilkår for de frie scenekunstnere og ny kunstnerisk synergi på tværs af scenekunstbranchens aktører. Initiativet er et pilotprojekt, som vi vil evaluere efter teatersæsonen 2021/22.

Udviklingsplatformen vil i pilotforsøget bistå med forventningsafstemning parterne imellem og evt. med transporttilskud eller anden relevant støtte der kan muliggøre et vellykket samarbejde.

Vi afholder et netværksmøde allerede d. 12. april for at imødekomme ansøgningsfristen 1. maj for ’Kvalitetesudviklingsprojekter på Egnsteatre’ under Statens Kunstfond. Den vil være oplagt at søge for Egnsteatrene på baggrund af et evt. nyt samarbejde med en eller flere aktører fra den frie scenekunst.


Online netværksmøde – Tid i rum på §5 og Egnsteatre
Mandag d. 12. april kl. 12.00 – 13.30.

Læs mere og tilmeld dig her +

Blandt de deltagende teatre kan nævnes:  Vendsyssel Teater, Bornholms Teater, Kolding Teater, Teatret Zeppelin, Odsherred Teater og Odin Teatret.


Er du interesseret i at høre mere om initiativet?
Så skriv til: astrid@udviklingsplatformen.dk.