Tid i rum – Natsværmer

UGE 39: v. koreograf Sarah Lee Armstrong i et tværæstetisk samarbejde med multimedie kunstnerduoen Last Oblivion, musiker Offermose og danser Rose Marie Lindstrøm.


Sortmåne, cirkler i mørket, sværmer i natten.

Natsværmer er en koreografisk vandring ind i mørket; som naturfænomen, liminalt rum og primordialt potentiale. Fokus for den kunstneriske undersøgelse er at afprøve den kunstneriske idé og udforske et potentielt koreografisk format, hvor der projekteres filmet materiale på glas og vandoverflader, såsom skærme, transparente skulpturer og installationer i en blackbox.

Der vil desuden blive arbejdet med samskabelse af lydunivers, som vil være et kreativt samarbejde mellem musiker og performer Offermose, gennem elektroniske mørke hymner og autobiografisk tekst.

Foto credit topbillede: Anders Nydam

Om Tid i rum – Folketeatret / Gamle Prøvesal

‘Tid i rum – Folketeatret’ er residensforløb til kunstnerisk udvikling på Folketeatret i København. Forløbene er af én til to uges varighed og ligger fra uge 33- 39 i Gamle Prøvesal på Folketetatret

Ud over et gratis prøvelokale/scenerum får de udvalgte kunstneriske undersøgelser stillet en faglig sparringspartner til rådighed, der kan give kritisk feedback i processen. Formålet er at give frie scenekunstnere og kompagnier tid i rum til at undersøge et kunstnerisk tema, form, arbejdsmetode eller lignende i et tidligt stadie i en kunstnerisk proces. De kunstneriske udviklingsforløb er udvalgt gennem Open Call: Tid i rum – Folketeatret. ( ansøgningsfristen var 17. juni 2021)

Læs mere og se alle Tid i rum – kunstneriske udviklingsforløb.