Tid i rum til fem nye kunstneriske udviklingsforløb

Research til en hypersanselig, tværæstetisk blomsterhave. Udforskning af forsamlingsbegrebet gennem scenekunsten. Afprøvning af koreografiske formater, materialer og teknikker.

I august og september rykker fem forskellige kompagnier fra den frie scenekunst på skift ind i Gamle Prøvesal på Folketeatret. Formålet er at undersøge og afprøve kunstneriske idéer og udtryk el. teste nye elementer og formater. Kompagnierne får stillet én el. to uger i Gamle Prøvesal gratis til rådighed, samt en sparingspartner. De kunstneriske udviklingsforløb er udvalgt gennem Open Call: Tid i rum – Folketeatret.

Den Hemmelige Have / UGE 33 + 34

v. MYKA & POPPYKALAS
Forestillingen ’Den Hemmelige Have’, i samarbejde med Glyptoteket, undersøger hvad mennesket hungrer efter i en mørk, tung, ensom og digitaliseret tid. I en blød, hypersanselig og tværæstetisk blomsterhave, fejrer MYKA og POPPYKALAS fællesskabet og hylder naturens helende kræfter og åbner for refleksion om biodiversitet. Fokus for det kunstneriske udviklingsforløb er at lave research og undersøgelser, samt forberedelser til det tværæstetiske værk og totaloplevelsen af ’Den Hemmelige Have’. Herunder afholde workshops, gå på gulv og afprøve det kunstneriske og æstetiske udtryk i egnede rammer med en relevant sparringspartner.

Den Hemmelige Have v. MYKA og Poppykalas


PEUPLE / UGE 35

v. KASPERSOPHIE
Værket PEUPLE eksisterer i en vibrerende tvetydighed mellem multi-platform performance og eksklusivt tøjmærke for folklorekostumer til små piger. Den fysiske manifestation af værket udfolder sig som et pop-up showroom i gallerier og tomme butikslokaler. Online eksisterer værket i form af en webshop som virtuel skulptur. KASPERSOPHIE’s fokus for den kunstneriske undersøgelse er introduktionen af og samspillet ml. værket og nye elementer såsom lyd og LED visuals. De to nye elementer skal give en engagerende nutidig og materiel kontrast og kant i værket, der ellers er tro mod historistiske fortællinger og et folkeligt visuelt udtryk og tilgang.

PEUPLE af KASPERSOPHIE. Foto:

Mephisto / UGE 37

v. Annika KompArt
Med det kunstneriske udviklingsforløb vil danser og koreograf Annika KompArt og lys/set designer Jari Matsi fortsætte deres udvikling af kunstneriske metoder om ord og bevægelse med fokus på story telling inspireret af Ben Duke. Projektet går ud på at fortælle en bog, et eventyr eller en anden kendt tekst i 15 sætninger. Disse fortællinger blandes med personlige begivenheder, således at der skabes en auto fictional fortolkning, som involver krop, sprog og lyd. Fokus for den kunstneriske undersøgelse er at finde bevægelse og forskellige placeringer i scenerummet til fortællingerne. Desuden undersøges og afprøves brugen af stemme og lyd ud fra bevægelserne, samt der arbejdes med at skabe et bæredygtigt og fleksibelt set design.

Mephisto v. Annika KompArt ml.f. Foto: Jan Vesala


HVORDAN HAR DU DET? / UGE 38

v. Sir Grand Lear
Projektet HVORDAN HAR DU DET? udvikles i samarbejde med forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, og skal være en performativ debriefing af et verdensomspændende kulturelt traume affødt af Corona-krisen. Projektet skal udforske og udfordre forsamlings-begrebet gennem kunsten. Kan det, at udforme en maske ud fra et fotograferet portræt og spørgsmål stillet af et fremmed menneske, skabe samhørighed mellem “formeren” og den portrætterede? Og kan den person, som efterfølgende bærer masken, blive en del af det fællesskab? Fokus for Sir Grand Lear’s kunstneriske undersøgelse er en dybdegående og modig udforskning af formatet.

Sir. Grand Lear v. HVORDAN HAR DU DET?

Natsværmer / UGE 39

v. koreograf Sarah Lee Armstrong i et tværæstetisk samarbejde med multimedie kunstnerduoen Last Oblivion, musiker Offermose og danser Rose Marie Lindstrøm.
Natsværmer er en koreografisk vandring ind i mørket; som naturfænomen, liminalt rum og primordialt potentiale. Fokus for den kunstneriske undersøgelse er at afprøve den kunstneriske idé og udforske et potentielt koreografisk format, hvor der projekteres filmet materiale på glas og vandoverflader, såsom skærme, transparente skulpturer og installationer i en blackbox. Der vil desuden blive arbejdet med samskabelse af lydunivers, som vil være et kreativt samarbejde mellem musiker og performer, gennem elektroniske mørke hymner og autobiografisk tekst.

Natsværmer v. koreograf Sarah Lee Armstrong i et tværæstetisk samarbejde med multimedie kunstnerduoen Last Oblivion, musiker Offermose og danser Rose Marie Lindstrøm.