Tid i rum – VI, DYRENE

Uge 20: Giraff Graff /Performancekunstner Camilla Graff Junior (DK), billede- og videokunster Tone Bjordam (NO), aktivist og mediekunstner Paolo Podrescu (US) og kurator Alexandra Litaker (US).


Den interaktive medieperformance ’Vi, dyrene’ undersøger måder hvorved, at vi som mennesker kan spejle os i andre dyrearter. Gennem små plastisk dyr går performancekunstner Camilla Graff Junior i dialog med publikum om deres indre dyr. Performanceværket er oprindeligt skabt som et sitespecifik performanceværk, men omdannes nu til et onlineformat.

I det kunstneriske udviklingsforløb i Kulturhuset Indre By i uge 20 undersøges forskellige måder at danne spejlinger og interaktiv dialog online. Det kan f.eks. være spejlinger i form af tekst, et fysisk spejl og forskellige måder at live-filme og dokumentere en større samling af plastik dyr på.

Medvirkende: Giraff Graff /Performancekunstner Camilla Graff Junior (DK), billede- og videokunster Tone Bjordam (NO), aktivist og mediekunstner Paolo Podrescu (US) og kurator Alexandra Litaker (US).

Genre: Tværæstetisk interaktiv medieperformance

Hvor: Skal opføres som en online performance ved Art Truck i North Carolina ( maj og juni 2021) og  Riga Performance Art Festival (juni 2021)

Støttet af: Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Bikubenfonden, Det
Obelske Familiefond og Nordisk Kulturkontakt.

Foto credit: Tone Bjordam


Om Tid i rum – KBH

‘Tid i rum – KBH’ er residensforløb til kunstnerisk udvikling i København, som udbydes gennem et Open Call – Tid i rum (ansøgningsfristen var 6. april 2021). Forløbene er af én uges varighed og ligger i uge 20 eller 22 i Kulturhuset Indre By.

Ud over et gratis prøvelokale/scenerum får de udvalgte kunstneriske undersøgelser stillet en faglig sparringspartner til rådighed, der kan give kritisk feedback i processen. Formålet er at give frie scenekunstnere og kompagnier tid i rum til at undersøge et kunstnerisk tema, form, arbejdsmetode eller lignende i et tidligt stadie i en kunstnerisk proces.

Forløbene er fortrinsvist givet til scenekunstneriske undersøgelser, som tager afsæt i kollektive, kunstneriske samarbejder. Læs mere og se alle Tid i rum – kunstneriske udviklingsforløb.