Tid i rum – KBH

I foråret 2021 udbyder Udviklingsplatformen for Scenekunst som noget nyt residencies til kunstnerisk udvikling centralt i København. Som en del af tiltaget er det københavnske teater for kunstnerisk udviklingsarbejde, HAUT, inviteret til at realisere deres undersøgende Pop Up Residency format.


Udviklingsplatformen har indgået aftale om brug af kulturhusenheden DIT:KBH’s lokaler i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K til residencies for frie scenekunstnere. Der udbydes, som et pilotprojekt i alt seks forløb af én til to ugers varighed, som afsluttes med et brancheseminar om kunstnerisk udvikling i juni.

HAUT – Pop Up Residency

Den første periode giver plads til honoreret, kunstnerisk udviklingsarbejde og rummer to forløb kurateret af HAUTs kunstneriske leder, Naja Lee Jensen. Ud over løn og lokaler, rummer forløbene interne worksharings og feedbacksamtaler med en selvvalgt sparringspartner. I samarbejde med Bikubenfonden vil HAUT fortsætte sin udforskning af, hvordan residencies kan kvalificere kunstnerisk udviklingsarbejde. Denne gang vil HAUT undersøge potentialet i at have kunstnergrupper til at arbejde side om side og åbne muligheden for, at der gennem mødet med hinanden kan opstå en kunstnerisk synergi. Læs mere om HAUT på www.hautscene.dk.

Open Call – Tid i rum

De sidste fire residence-forløb er af én uges varighed og ligger i uge 20 eller 22. Forløbene hedder Tid i rum og udbydes gennem et Open Call. De gives til kunstneriske undersøgelser og kan primært søges af professionelle scenekunstnere, der har modtaget støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst, men mangler tid i rum til kunstnerisk udvikling.

Ansøgningsfristen var tirsdag d.  6. april 2021 kl.: 12.00.
Læs mere om Open Call – Tid i rum.


Ud over et gratis prøvelokale får de udvalgte kunstneriske undersøgelser stillet en faglig sparringspartner til rådighed, der kan give kritisk feedback i processen. Formålet er at give frie scenekunstnere og kompagnier tid i rum til at undersøge et kunstnerisk tema, form, arbejdsmetode eller lignende i et tidligt stadie i en kunstnerisk proces. Forløbene gives fortrinsvist til scenekunstneriske undersøgelser, som tager afsæt i kollektive, kunstneriske samarbejder.