Tid i rum – KBH / 2021

I foråret 2021 udbød Udviklingsplatformen for Scenekunst som noget nyt residencies til kunstnerisk udvikling centralt i København. Som en del af tiltaget blev det københavnske teater for kunstnerisk udviklingsarbejde, HAUT, inviteret til at realisere deres undersøgende Pop Up Residency format.


Udviklingsplatformen har indgået aftale om brug af kulturhusenheden DIT:KBH’s lokaler i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K til residencies for frie scenekunstnere. Som et pilotprojekt blev der udbudt i alt seks forløb af én til to ugers varighed, som blev afsluttet med et brancheseminar om kunstnerisk udvikling i juni 2021.

HAUT – Pop Up Residency

Den første periode gav plads til honoreret, kunstnerisk udviklingsarbejde og rummer tre forløb kurateret af HAUTs kunstneriske leder, Naja Lee Jensen. Ud over løn og lokaler, rummer forløbene interne worksharings og feedbacksamtaler med en selvvalgt sparringspartner. I samarbejde med Bikubenfonden fortsatter HAUT sin udforskning af, hvordan residencies kan kvalificere kunstnerisk udviklingsarbejde. Denne gang undersøgte HAUT potentialet i at have kunstnergrupper til at arbejde side om side og åbner muligheden for, at der gennem mødet med hinanden kan opstå en kunstnerisk synergi.

De tre kunstnergrupper HAUT har kurateret til at være en del af Pop Up Residency forløbet var scenograf/billedkunstner Freya Sif Hestnes og skuespiller/iscenesætter Katrine Elise Leth Nielsens, som fordybede sig i ’Den anden’- en sceniske undersøgelse af kærlighedens besnærende tilstand. Kunstnerduoen OXUM: Meta Moksha & Sall Lam Toro arbejdede med ‘Queering The Erotic: Languages of Svadisthana’ og undersøgte ideen om det erotiske selv som en sovende tilstand i kroppen, der kan vækkes til live og transformeres gennem lyd og bevægelse. I den kunstneriske undersøgelse ‘Officinale Tours’ udforskede koreograferne Ágnes Grélinger, Andreas Haglund, Lucie Piot og Lara Ostan Vejrup, hvordan forskellige plantearter kan påvirke den menneskelige krop og kultur.
Læs mere på https://hautscene.dk/

Tid i rum – til nordiske, tværæstetiske projekter

De sidste fire residence-forløb var af én uges varighed og lå i uge 20 eller 22. Forløbene blev udbudt gennem et Open Call.

Ud over et gratis prøvelokale fik de udvalgte kunstneriske undersøgelser stillet en faglig sparringspartner til rådighed, der gav kritisk feedback i processen. Formålet er at give frie scenekunstnere og kompagnier tid i rum til at undersøge et kunstnerisk tema, form, arbejdsmetode eller lignende i et tidligt stadie i en kunstnerisk proces. Forløbene er givet fortrinsvist til scenekunstneriske undersøgelser, som tager afsæt i tværæstetiske, kunstneriske samarbejder.

Tid i rum / SURVIVORS

Uge 20: Taneli Törmä – LOCATION X / koreograf (DK) og STUDIO TOTAL / teaterkompagniet (FIN)
SURVIVORS er en danseperformance mellem 2 dansere, der undersøger forholdet ml. tekst og krop. Det kunstneriske udviklingsforløb har fokus på at afprøve koreografi på gulv, samt udvikling af manuskript og performance. Læs mere om SURVIVORS.

Tid i rum / VI, DYRENE

Uge 20: Giraff Graff /Performancekunstner Camilla Graff Junior (DK), billede- og videokunster Tone Bjordam (NO), aktivist og mediekunstner Paolo Podrescu (US) og kurator Alexandra Litaker (US).
Den interaktive medieperformance ’Vi, dyrere’  undersøger måder hvorved, at vi som mennesker kan spejle os i andre dyrearter. I det kunstneriske udviklingsforløb undersøges forskellige måder at danne spejlinger og interaktiv dialog online f.eks. via live-film/streaming. Læs mere om VI, DYRENE.

Tid i rum / PEUPLE

Uge 22: KASPERSOPHIE (DK) og kunstformidler/performer Eik Leknesund Elnes (NO)
PEUPLE eksisterer i vibrerende tvetydighed mellem multi-platform performance og kommercielt brand og tager afsæt i salget af et luksuriøst folklorekostume til børn. Det kunstneriske udviklingsforløb har fokus på at videreudvikle den kunstneriske idé i det tværæstetiske samarbejde – herunder undersøge det performative live elementet af værket – mødet med beskueren som forbruger, samt værkets performative dobbeltheden og dens iboende muligheder og problematikker. Læs mere om PEUPLE.

Tid i rum_ Udviklingsplatformen for scenekunst_Nordic Trash Collaboration_Fotograf_Jacob_Stage
Tid i rum / Fænomenet Peer – eller Lost in Communication

Uge 22: Nordic Trash Collaboration (DK, SE, IS)
Nordic Trash Collaboration er et skandinavisk teaterkollektiv stiftet i 2018 af scenograf Charlotte Calberg, video- og lydkunstner Tomas Björkdal og designer Johanna Törnkvist mht. at skabe tværæstetiske forestillinger og udstillinger med afsæt i aktuelle samfundsmæssige temaer. Det kunstneriske udviklingsforløb har fokus på videreudvikling af den kunstneriske idé til teaterkollektivets første tværæstetiske samarbejde om nutidens altomfattende ’kommunikationsaffald’– herunder undersøge hvordan tekst, de forskellige sprogskift, videoer og det scenografiske og lydmæssige rum fungerer i det samspil. Læs mere om Fænomenet Peer – eller Lost in Communication.