Tidligere indsatser

Applaus 

Applaus blev startet som et publikumsudviklingsprojekt, der havde til formål at gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi. Projektet blev startet af og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst i 2018 med en 3-årig bevilling på 8,5 mio. kr. fra Kulturministeriet. I 2021 overgik Applaus til at være en selvejende institution.
Læs mere om Applaus


Digital Presence

Indsatsen ‘Digital Presence’ havde fokus på digital formidling af scenekunst. I samarbejde med CPH STAGE klædte vi de udvalgte danske showcase deltagere på CPH STAGE International Days 2021 på til at agere i en digital – eller hybrid – international showcase kontekst. Med to workshops i digital showcasing blev deltagernes kreative kompetencer løftet i forhold til bedst muligt at indfange den kunstneriske essens af deres værker i digitale præsentationer.
Læs mere om Digital Presencecorona

Covid-19/Corona

Corona-krisen affødte en række nye og store udfordringer for scenekunsten i Danmark, ikke mindst for mange aktører inden for det frie felt. I tæt samarbejde med Performing Arts Platform udarbejdede vi et overblik over hjælpepakker og bidrog til vejledning i samråd med en jurist.

I forbindelse med den første Corona-nedlukning i foråret 2020 dannede vi i samarbejde med en række scenekunstorganisationer og freelance kunstnere ’TASK FORCE’ for det frie felt. Gruppen holdt månedlige møder for at diskutere den frie scenekunsts aktuelle behov og udfordringer under Covid-19/Corona-krisen.
 
UP var desuden i løbende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen for at skabe forståelse for de uafhængige scenekunstneres situation under Covid19/Corona-krisen, og bidrog dermed  til at skabe et grundlag for rimelige aftaler kunstnere/producenter og arrangører imellem.
Læs mere om Covid-19/Corona indsatsen


Kontorfællesskab på Otto Busses Vej

Fra slut 2017 – 2020 drev Udviklingsplatformen et stort kontorfællesskab for aktører inden for den frie scenekunst. På Otto Busses Vej 5A i København havde vi skabt et fysisk centrum for projektbaseret scenekunst i Danmark. Et sted for scenekunstens frie aktører med behov for kontorplads, mødefaciliteter, gensidig inspiration og netværk. Over 30 aktører havde deres daglige gang i kontorfællesskabet, som rummede faste kontorpladser, møderum, et åbent workspace, lagerrum m.m. Grundet huslejestigninger måtte vi desværre opsige lejemålet i 2020.


Tanzmesse i Düsseldorf 2018

I 2018 organiserede Udviklingsplatformen en tredelt indsats op til, under og efter den internationale salgsplatform Tanzmesse i Düsseldorf. Indsatsen havde til formål at sikre det størst mulige udbytte af messen for de ca. 20 danske deltagere. Forløbet bestod af en forberedende workshop med træning i pitching og networking, en større dansk reception på selve messen, samt en opfølgende event med fokus på fastholdelse og udvikling af deltagernes nyerhvervede netværk og viden. Det var intentionen, at indsatsen skulle gentages i forbindelse med Tanzmesse 2020, men messen blev desværre aflyst pga. Corona.