Toaster

Internationalt symposium for branchefolk i et samarbejde mellem Toaster og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Vi sætter fokus på de mange gaver og udfordringer, der ligger i det Internationale: Hvad er de presserende spørgsmål og nye retninger? Hvordan fremmer vi diversitet og fair samarbejder? Hvor hører man til som kunstner? Kan man være international lokalt?  

/

International Symposium for Industry professionals in a collaboration between Toaster and the Development Platform for the Performing Arts.  

We focus on the many gifts and challenges that lies in working internationally: what are the pressing questions and new directions in the international scene. How do we promote diversity and fair collaborations? Where do you belong as an artist? Can you be international locally?

Tidligere arrangementer