Udviklingsplatformen udbyder nye kunstneriske udviklingsforløb på Folketeatret

I foråret 2021 skød Udviklingsplatformen ’Tid i rum’ i gang ved at udbyde kunstneriske udviklingsforløb i Kulturhuset Indre By i samarbejde med Bikubenfonden, DIT:KBH og HAUT. Nu udvider vi initiativet ved at lancere nye versioner af ’Tid i rum’ på Folketeatret i København i efteråret 2021 og frem til sommeren 2022.   

Kunst kræver tid og rum til fordybelse. Og netop de to ting er en mangelvare for aktører i den frie scenekunst. Tid og økonomisk råderum til at fordybe sig, samt egnede lokaler til den kunstneriske udviklingspraksis, som i scenekunsten ofte kræver meget plads. Gennem samarbejder med forskellige aktører vil Udviklingsplatformen give adgang til prøvelokaler, netværk og kompetenceløft – det seneste skud på stammen er ’Tid i rum – Folketeatret’. 

”På Folketeatret er vi glade for at kunne hjælpe med plads og tilhørsforhold i det omfang vi ikke selv gør brug af vores lokaler. Det giver en god fornemmelse at udnytte kapaciteten endnu mere. Ydermere håber vi på denne måde at kunne medvirke til en videreudvikling af det sammenhold der sker i disse år i teaterbranchen generelt,” siger teaterchef for Folketeatret Kasper Wilton 


Honorerede udviklingsforløb

Som noget nyt kan scenekunstnere nu ansøge om honorerede udviklingsforløb, hvor op til fem personer pr. forløb kan modtage kunstneriske honorarer. For at støtte ekstra op om de udvalgte scenekunstnere til honorerede udviklingsforløb tilbyder Udviklingsplatformen desuden strategiske rådgivningsforløb, som strækker sig ud over de 1-2 ugers prøvetid på Folketeatret.

”Vi er utroligt glade for at have indgået aftale med Folketeatret, om at vi kan disponere over forskellige lokaler på teatret i udvalgte perioder til kunstnerisk udvikling hele næste sæson. Der er meget sjældent mulighed for at kunne udforske en metode eller fordybe sig i specifikke teknikker i løbet af en almindelig prøveproces. Og da kun få gruppe råder over egne lokaler, er det noget nær umuligt at gennemføre fælles kunstneriske udviklingsforløb, der ikke nødvendigvis skal udmunde i en forestilling,” siger leder for Udviklingsplatformen Mikkel Harder.

Open Call: Tid i rum – Folketeatret

Udviklingsplatformen har i sæson 21/22 lejet lokaler på Folketeatret, og udbyder derfor udviklingsforløb af én – to ugers varighed, der giver det professionelle frie scenekunstmiljø mulighed for at fordybe sig i deres kunstneriske udviklingspraksis.

Forløbene er en invitation til at gennemføre fælles kunstneriske udviklingsforløb, der ikke nødvendigvis skal udmunde i en forestilling.  Det er en mulighed for at kunne fordybe sig i specifikke teknikker eller udforske en metode, som supplement til en prøveproces.

Der prioriteres et højt fagligt niveau for den kunstneriske udviklingspraksis, som til gengæld kan sprede sig bredt inden for genrer, faglighed, form og formål.

Der udbydes to forskellige typer forløb i efteråret 2021 gennem Open Call.

Tid i rum – Udviklingsforløb i Gamle Prøvesal
Datoer: Forløb af 1-2 ugers varighed i august/september i ugerne 31 – 39 i 2021
Forløbene er forbeholdt grupper, der har modtaget tilskud til kunstnerisk udvikling fra private eller offentlige fonde, som kan dække deltagernes løn.

Tid i rum – Honoreret udviklingsforløb på Kvisten
Datoer: Forløb af 1-2 ugers varighed i oktober i ugerne 40 – 44 i 2021
Med et honoreret udviklingsforløb medfølger der kunstneriske honorarer til op til fem personer pr forløb. Desuden vil du/I få et tilbud om et strategisk rådgivningsforløb, der strækker sig ud over de 1-2 ugers udviklingsforløb.

Ansøgningsfristen for ’Tid i rum – Folketeatret’ er 17 juni

Læs mere og ansøg Open Call: Tid i rum – Folketeatret.
Udvælgelsen foretages af et bedømmelsesudvalg nedsat af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Efter sommerferien 2021 udbydes nye udviklingsforløb á en eller to ugers varighed i ugerne 1 – 5 i 2022. Der er ligeledes planer om at udbyde nye forløb i uge 9 – 21 i 2022 på Lille Scene på Hvidkildevej.

Om ’Tid i rum’

Der er et stort behov for adgang til prøvelokaler i København blandt den frie scenekunsts aktører.
For at afhjælpe det akutte behov for prøvelokaler har Udviklingsplatformen igangsat initiativet ’Tid i rum’. Der er indtil videre indgået aftaler om brug af kulturhusenheden DIT:KBH’s lokaler i Kulturhuset Indre By og Folketeatret, hvor der udbydes kunstneriske udviklingsforløb af én til to ugers varighed gennem Open Call’s.

Udviklingsplatformen for Scenekunst arbejder på at skabe et permanent kunstnerisk workspace for, mere langsigtet, at kunne indfri behovet for prøvelokaler.

Under ’Tid i rum’ hører desuden ’Tid i rum – §5 og Egnsteatre’ initiativet. Her kortlægger Udviklingsplatformen ledig scenekapacitet rundt om på landets §5 – og egnsteatre og faciliterer netværksmøder ml. teatre og frie grupper med henblik på at indgå samarbejder omkring uforpligtigende residens ophold.