Udviklingsplatformens sekretariat flytter ind på Vartov

For at spare på administrationsomkostninger, og være tættere på andre aktører i scenekunstbranchen, flytter Udviklingsplatformen sit sekretariat ind på Vartov pr. 1. november.

”Vi glæder os til at rykke ind på Vartov, hvor vi kommer til at have kontor i samme opgang som Dansk Teater og CPH STAGE. Det bliver lige nu vores administrative base, og vi glæder os over at være kommet fysisk tættere på nogle af vores gode samarbejdspartnere. Vi arbejder pt. på højtryk for at finde egnede lokaler til et kunstnerisk workspace for den frie scenekunst, og håber på snart at kunne melde nyt ud, ” siger Mikkel Harder, Daglig leder af Udviklingsplatformen.

Med den ny Daglig leder, Mikkel Harder, er jagten på et kunstnerisk workspace for den frie scenekunst i Storkøbenhavn intensiveret. Det kunstneriske workspace skal huse og udbyde prøvefaciliteter og programmer, der har til formål at stimulere og løfte kunstnerisk udvikling i scenekunstneriske produktioner. Det skal desuden fungere som et fagligt mødested for scenekunstbranchens aktører.  

Fakta om Udviklingsplatformen for Scenekunst
Udviklingsplatformen for Scenekunst har til formål at bidrage til udviklingen af den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Det sker i dialog med nationale og internationale aktører for herigennem at bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark – til gavn for hele scenekunstbranchen og publikum. Udviklingsplatformen har eksisteret siden 2016, og er netop gået ind i sin anden bevillingsperiode 2020-24 med midler fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden, som er opdragsgivere til Udviklingsplatformen.

Udviklingsplatformen for Scenekunsts nye adresse er:
Vartov
Farvergade 27, opgang D, 3 sal
1463 København