Når man skaber gode kontakter i en kommunal organisation, der måske ikke er relevante for netop det projekt man gerne vil skabe nu, så husk at hold fast i dem, de kan være dine nøgle personer senere hen i en anden sammenhæng, hvlilket GLiMTS ene kunstneriske leder Lars Gregersen og prodcent Jonas Schou Hansen her fortæller om. 

Baggrundsinfo

Projekter
Dans med mig – turné til plejehjem, pensionisthuse mv. i Tårnby

(original titel: Dans mig til livets ende)

Forestilling for ældre med cumbia dans og historier fra breve.

Viden i Kroppen – Undervisningsprojekt der formidler faglig viden igennem kropslige øvelser.


Kommunale samarbejdspartnere
Dans med mig: Eksisterende samarbejdspartnere: Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby, Kulturzonen

Nye samarbejdspartnere: Plejehjemmet Ugandavej, Plejehjemmet Pyrus Allé, Pensionisthuset Pilehaven, Daghjemmet Blåklokkevej.

Viden i kroppen: Eksisterende samarbejdspartnere (fra tidligere projekt):

Tårnby Kommunes Skolekonsulent, Børne- og Kulturforvaltningen, Tårnby, div. skoler i Tårnby

Andre samarbejdspartnere (ikke kommunale):

Nycirkus på Skemaet, Aktør

 

Tidsmæssig udstrækning og overblik
Dans med mig: Kontakt til Kultur- og Fritidsudvalget om pilot-workshop: januar 2017

Kontakt til plejehjem mv. vedr. pilot-workshop: august-oktober 2017

Pilot-workshop gennemført: oktober 2017

Kontakt til Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til forestilling: januar 2018

Kontakt til plejehjem mv. vedr. forestilling: september-november 2018

Gennemførelse af forestilling på plejehjem: november 2018

Opfølgning og afslutning: november-december 2018

 

Viden i kroppen: Kontakt til skolekonsulenter omkring undervisningsprojekter: 2014

Gennemførelse af forudgående undervisningsprojekt (ScenEx): Skoleåret 2015-16, fra uge 8 til uge 14 i 2016.

Forslag om projektet Viden i Kroppen til skolekonsulent: august/september 2016

Ansøgning om støtte fra Åben Skole puljen (sendt af kommunen): november 2016

Kontakt til skoler og lærere vedr. planlægning: marts 2017

Gennemførelse af projektet: Hele skoleåret 2017/18

Udarbejdelse af undervisningsmanualer: maj – september 2018

Udgivelse af undervisningsmanualer: september 2018

Fremtidigt: Muligheder for workshops for Tårnby lærere så de selv kan køre forløb.

 

 

Projekternes målgrupper
Dans med mig: Ældre mennesker på plejehjem, pensionisthuse mv.

Viden i kroppen: Skolebørn 7., 8. og 9. klasse.

De kommunale partneres økonomiske og ressourcemæssige bidrag til projektet
Dans med mig: Kultur- og Fritidsudvalget sponsorerede forestillinger til plejehjem mv. i byen.

Kulturzonen stillede lokaler til rådighed for prøver, samt for gennemførelse af pilot-workshop.

Plejehjem mv. stillede med lokaler, hjælpere og publikum. Pensionisthuset sørgede for promovering og særarrangement for brugere.

Viden i kroppen: Skolekonsulenten: Planlægning, sparring vedr. projekt og fundraising, kontakt til skoler og lærere

Børne- og Kulturforvaltningen: Stod som primær aktør på projektet, og stod bl.a. for projektets overordnede økonomi.

Skolerne i Tårnby: Lokal logistik, planlægning, stillede med lærere til timerne, lagde hus til og sørgede for elever til timerne.

Nycirkus på Skemaet: Støttede projektet, stod for dokumentation, og var samarbejdspartner på udvikling af undervisningsmanualer.

Aktør: Hjalp med dokumentation og udvikling af undervisningsmanualer


Mere info

www.glimt.info/da/dans-med-mig

www.glimt.info/vik

www.glimt.info

Info om ScenEx: www.glimt.info/da/scenex