Dynamo Workspace – Do’s and Don’ts

Når man som kunstner gerne vil indgå et samarbejde med en kommune, er et godt udgangspunkt bl.a. at undersøge kommunens kulturpolitik og forstå de kommunale tidshorisonter og arbejdsgange – hør Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm fra Dynamo Workspace fortælle om de erfaringer de har gjort sig i samarbejdet med Odense kommune. 

Projekt

Dynamo Workspace – arbejdsrum for nycirkus og ny scenekunst i Odense.

Kommunale samarbejdspartnere

By & Kulturforvaltningen i Odense Kommune

Tidsmæssige udstrækning og overblik

Idéen opstod ved et borgermøde i Odense omkring maj 2015, og det første “rigtige” møde med Odense Kommune var i oktober 2015. Efter det skrev Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm, de to initiativtagere til Dynamo to forskellige ansøgninger til kommune med en femårs plan. Dynamo Workspace åbnede officielt i januar 2017.

Projektets målgruppe

Professionelle nycirkus artister og scenekunstnere. Udover disse har Dynamo ugentlige åben træning for byens borgere.

Den kommunale partners økonomiske og ressourcemæssige bidrag

Odense kommune bidrager med en huslejefritagelse, Dynamo afholder selv forbrug. Et skud på andelen af de anvendte kommunale midler hos Dynamo er omkring 20%.

Mere info

www.dynamoworkspace.dk