GLiMT – om kommunikation III

Hvad er din strategi for dine møder med en kommunal samarbejdspartner? Her fortæller GLiMTs ene kunstneriske leder Lars Gregersen og producent Jonas Schou Hansen om deres erfaringer med kommunikation i et kommunalt samarbejde. 

Projekter


Dans med mig – turné til plejehjem, pensionisthuse mv. i Tårnby

(original titel: Dans mig til livets ende)

Forestilling for ældre med cumbia dans og historier fra breve.

Viden i Kroppen – Undervisningsprojekt der formidler faglig viden igennem kropslige øvelser.

Kommunale samarbejdspartnere


Dans med mig: Eksisterende samarbejdspartnere: Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby, Kulturzonen

Nye samarbejdspartnere: Plejehjemmet Ugandavej, Plejehjemmet Pyrus Allé, Pensionisthuset Pilehaven, Daghjemmet Blåklokkevej.

Viden i kroppen: Eksisterende samarbejdspartnere (fra tidligere projekt):

Tårnby Kommunes Skolekonsulent, Børne- og Kulturforvaltningen, Tårnby, div. skoler i Tårnby

Andre samarbejdspartnere (ikke kommunale):

Nycirkus på Skemaet, Aktør

Tidsmæssig udstrækning og overblik


Dans med mig:

Kontakt til Kultur- og Fritidsudvalget om pilot-workshop: januar 2017

Kontakt til plejehjem mv. vedr. pilot-workshop: august-oktober 2017

Pilot-workshop gennemført: oktober 2017

Kontakt til Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til forestilling: januar 2018

Kontakt til plejehjem mv. vedr. forestilling: september-november 2018

Gennemførelse af forestilling på plejehjem: november 2018

Opfølgning og afslutning: november-december 2018

 

Viden i kroppen:

Kontakt til skolekonsulenter omkring undervisningsprojekter: 2014

Gennemførelse af forudgående undervisningsprojekt (ScenEx): Skoleåret 2015-16, fra uge 8 til uge 14 i 2016.

Forslag om projektet Viden i Kroppen til skolekonsulent: august/september 2016

Ansøgning om støtte fra Åben Skole puljen (sendt af kommunen): november 2016

Kontakt til skoler og lærere vedr. planlægning: marts 2017

Gennemførelse af projektet: Hele skoleåret 2017/18

Udarbejdelse af undervisningsmanualer: maj – september 2018

Udgivelse af undervisningsmanualer: september 2018

Fremtidigt: Muligheder for workshops for Tårnby lærere, så de selv kan køre forløb.

Projekternes målgrupper


Dans med mig: Ældre mennesker på plejehjem, pensionisthuse mv.

Viden i kroppen: Skolebørn 7., 8. og 9. klasse.

De kommunale partneres økonomiske og ressourcemæssige bidrag til projektet


Dans med mig:

Kultur- og Fritidsudvalget sponsorerede forestillinger til plejehjem mv. i byen.

Kulturzonen stillede lokaler til rådighed for prøver, samt for gennemførelse af pilot-workshop.

Plejehjem mv. stillede med lokaler, hjælpere og publikum. Pensionisthuset sørgede for promovering og særarrangement for brugere.

Viden i kroppen:

Skolekonsulenten: Planlægning, sparring vedr. projekt og fundraising, kontakt til skoler og lærere

Børne- og Kulturforvaltningen: Stod som primær aktør på projektet, og stod bl.a. for projektets overordnede økonomi.

Skolerne i Tårnby: Lokal logistik, planlægning, stillede med lærere til timerne, lagde hus til og sørgede for elever til timerne.

Nycirkus på Skemaet: Støttede projektet, stod for dokumentation, og var samarbejdspartner på udvikling af undervisningsmanualer.

Aktør: Hjalp med dokumentation og udvikling af undervisningsmanualer

Mere info

www.glimt.info/da/dans-med-mig

www.glimt.info/vik

www.glimt.info

Info om ScenEx: www.glimt.info/da/scenex