Hvorfor samarbejde?

Ditte Bjerg, tidligere forperson for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, taler om vigtigheden i at samarbejde på tværs af organisationer i Danmark.

 

KEY WORDS: Dynamik, møde ml. forskellige arbejdskulturer, publikumsudvikling, frie grupper, etablerede scener, længerevarende relationer, incitament på alle niveauer