Økonomi og aftaler

Følgende introduktion og gennemgang af moms, kontoplan, løn/honorarer, udenlandske ansatte, bilag, budget og revision er udarbejdet af John Gottenborg Bruun / CYRK for Udviklingsplatformen for Scenekunst i januar 2019.


Moms og SKAT

Hvis du har en forening, der er momsregistreret, skal du føre et momsregnskab.

Moms er noget man betaler, når man køber varer eller tjenesteydelser.

Når du sælger billetter eller andre ydelser fra din forening, skal der lægges moms oveni prisen – med visse undtagelser f.eks. undervisning.

Moms er 25%

Du skal enten indberette moms hvert kvartal eller hvert halve år.

Den moms, du selv har opkrævet (salgs-moms), skal betales videre til Skat (staten), mens du kan fratrække den moms (købs-moms), du selv har betalt.

Hvis du har opkrævet mere moms, end du har betalt, skal du betale forskellen til Skat.

Hvis du har betalt mere moms end du har opkrævet, skal du have penge fra Skat.

Du må ikke fratrække moms vedr. persontransport.

Du må kun fratrække ¼ af momsen vedr. repræsentation.

Du kan ikke fratrække moms for varer, du har købt i udlandet.

For de fleste foreninger kan det godt betale sig at være momsregistreret, men du skal være opmærksom på, at du skal have salg med moms for at være berettiget til at modregne købsmoms.

Det er smart at have et regnskabsprogram, der automatisk bogfører momsen separat, så kan du lettere indsende din momsindberetning og føre et korrekt regnskab til dig selv, til Kunststyrelsen og eventuelle fonde.

 

—————————————————————————————————————————————-

Se overordnet overblik over arbejdsmarked og regler for moms i power point fra
Webinaret ‘Selvangivelse, skat og moms’ med revisor Bent Malinovsky.
(Siden vedr. arbejdsløshedsforsikring er i sagens natur meget generel og er med for at få et overordnet billede af mange kunstneres situation. Kontakt derfor altid din egen arbejdsløshedskasse for rådgivning om, hvilke forhold som gælder for dig.)

Se modelregnskab fra revisor Bent Malinovski.

OBS. de to ovenstående filer bliver slettet pr. 31.december 2021, da der kommer ny lovgivning der og oplysningerne derfor vil være forældede.

Ved spørgsmål til egen praksis anbefaler vi, at du/I tager fat i en revisor el.bogholder, som kan rådgive dig/jer om jeres forhold.

Webinaret ‘Selvangivelse, skat og moms’  blev arrangeret  og afholdt i samarbejde med Performing Arts Platform d. 14. maj 2021.

 

—————————————————————————————————————————————-


Kontoplan

Du har brug for en kontoplan, når du skal holde styr på dit regnskab.

Alle regnskabsprogrammer er bygget op om en kontoplan.

Kontoplanen sætter numre på de forskellige former for udgifter, du har i din forening.

Udgifterne er som regel opdelt i forskellige kategorier, der svarer til de budgetposter, du har i dine ansøgningsbudgetter.

Kostumer, scenografi, rekvisitter, lys, lyd, kunstnerlønninger, administration, persontransport, fragt med videre.

Hvis du har forskellige projekter, går nogle af kontonavnene igen flere gange i din kontoplan. Eller også har du en kode for hvert projekt. For eksempel kan kostumer have både kontonr. 2000 under forestilling og kontonr. 2500 under turné. Eller det kan hedde FOR 2000 og TUR 2000. Det afhænger af, hvilket bogføringsprogram, du bruger.

Hvis du giver ansatte udlæg, kan du også bede dem selv kontere (skrive konto numre på) de bilag, de afleverer. Ofte vil det være få numre, de skal anvende.

Hvis du arbejder sammen med en bogholder, er det den langt mest økonomiske/effektive måde, at aflevere bilagene på. At du eller medarbejderne har konteret bilagene.

 

Løn/honorarer

Du kan enten udbetale løn som a-indkomst eller b-indkomst (honorar).

Hvis medarbejderne er fastansatte eller er ansat over længere tid, skal de have lønnen udbetalt som a-indkomst.

Det betyder, at du skal lave lønsedler, hvor du har beregnet , skat, ATP og feriepenge, som du skal betale til de respektive myndigheder, mens du udbetaler nettolønnen til lønmodtageren.

Lønnen beregnes ud fra den løn, der er aftalt i ansættelseskontrakten.

Du henter skatteoplysninger på dine medarbejdere på Skat (hjemmeside) vha. medarbejdernes cpr.nr.

Lønnen skal indberettes til Skat.

Hvis du udbetaler honorar, udbetaler du hele beløbet og indberetter det til skat som b-indkomst.

Du kan vælge at lade et lønbureau eller en bogholder lave lønregnskabet.

 

Udenlandske ansatte

Hvis du skal have udenlandske ansatte over længere tid, skal de være opmærksom på, at de skal registrere sig hos Skat og have et cpr.nr., så du kan udbetale a-indkomst.

Det er rimelig enkelt, hvis det er EU-borgere.

Hvis det er borgere fra andre lande, er det bedst, hvis det er så kort tid, at de kan få det udbetalt som honorar. Det er også både svært og tidskrævende at få arbejdstilladelse.

Alternativt kan de muligvis få lønnen udbetalt på faktura, hvis de er registreret som en selvstændig virksomhed i deres hjemland eller arbejder via en virksomhed i deres hjemland.

 

Bilag

Bilag er dokumentation for en indtægt eller udgift i dit regnskab.

Der skal være dokumentation i form af bilag for alle udgifter og indtægter.

Bilag kan være fakturaer, lønsedler, opkrævninger fra myndigheder, diætsedler, fakturaer du har sendt til kunder, butiksboner, togbilletter, flybilletter faste overførsler af husleje, der refererer til en huslejekontrakt etc.

Det er disse bilag, du skal kontere til bogholderen (eller dig selv).

 

Budget

Dit budget er din plan for, hvordan du vil anvende de penge, du har til dit projekt.

Ofte har du både et oprindeligt ansøgningsbudget (som du har brugt til at skaffe midler til projektet) og et arbejdsbudget, som du kan ændre på, når du ved mere om, hvor mange penge, du har til rådighed og bliver klogere på, hvordan I skal anvende pengene.

Budget og bogføring er dit samlede styringsredskab til din økonomi.

Hvis du arbejder sammen med en bogholder, vil du modtage balancer, hvor du kan se, hvad der er indkommet og hvad der er brugt af penge.

Balancen vil du få i en excel-fil, så du kan sammenholde tallene med dit budget.

Du kan også vælge at få indlæst budgettet i det regnskab, bogholderen fører. Men da du ofte vil have brug for at ændre budgettet løbende, er det sjældent en god ide.

 

Download eksempel på turnébudget

 

Download eksempel på en faktura

 

Revision

Hvis du har modtaget mere end 500.000 kr. i støtte fra Kunststyrelsen, skal regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

Hvis du har modtaget et mindre beløb, skal der opstilles et regnskab, som du (tilskudsmodtager) skal underskrive samt en regnskabskyndig person.

Revisor skal have et regnskab fra dig, hvor bank og kasse er afstemt.

Indberetninger af lønninger til Skat, betaling af Skat, Moms, AMB, ATP, Feriepenge og andre skyldige omkostninger skal ligeledes være afstemt.

Tilgodehavender skal også være afstemt.

Revisor skal have tilskudsbrev(e), ansøgningsbudget og en beretning, der forklarer (større) afvigelser fra budgettet.

Jo færre fejl og jo mere styr du har på at få afleveret det hele, des billigere revision.


Download oversigt over Årsopgørelsen 2020 – hvornår sker hvad?

 

 

Kontrakter

Følgende kontrakteksempler er stillet til rådighed for branchen af branchen selv.

 

Download eksempel på ansættelseskontrakt i forbindelse med en turné.

 

Download eksempel på en Co-produktionsaftale mellem et større teater (producent) og et kunstnerisk-kreativt team (koreografi og design).

 

Download eksempel på en Co-produktionsaftale mellem tre parter.