Rapporter fra Applaus

 

 

Online scenekunst og nye publikumsmøder / 2020

I perioden marts-august 2020 har de danske institutionsteatre produceret og præsenteret 93 online scenekunstforestillinger. Det viser resultaterne fra projektet “Online scenekunst og nye publikumsmøder“, der er iværksat og gennemført af scenekunstmediet ISCENE.dk, Susana Tosca ved Roskilde Universitet og Applaus. Pro­jektet er støttet af Augustinus Fonden. Læs projektets hovedresultater og anbefalinger i rapporte.

DOWNLOAD RAPPORTEN HER:
ONLINE SCENEKUNST OG NYE PUBLIKUMSMØDER

 

 

 


COVID-19 publikumsundersøgelsen / 2020

I juni 2020 igangsatte Applaus og Dansk Teater en COVID-19 publikumsundersøgelse på 33 teatre, som gav teatrene mulighed for at undersøge hvornår og hvordan publikum ønsker at opleve scenekunst i efteråret 2020.

Trods COVID-19, svarer 70% af teatrenes publikum, at de er trygge ved at skulle i teatret igen. I tillæg svarer 54% af publikummerne, at de er interesseret i at se teater både indendørs og udendørs og 15% af teatrenes publikum forventer at bruge flere penge end normalt i den kommende sæson.

DOWNLOAD RAPPORTEN HER:

COVID-19 PUBLIKUMSUNDERSØGELSEN

 

 


 

Perspektiver på publikum / 2020

’Perspektiver på Publikum’ er en national undersøgelse, der for første gang sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, samt hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og er besvaret af 5.571 borgere over hele landet i november-december 2019.

DOWNLOAD RAPPORT HER:

PIXI-RAPPORT

BILAG TIL ARBEJDSHÆFTET HER

I denne video får du et hurtigt overblik over de vigtigste indsigter fra “Perspektiver på publikum”.

 


 

Applaus Rapport_Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019

Publikumsudvikling i dansk scenekunst / 2019

Rapporten afdækker den danske scenekunstbranches holdning til publikumsudvikling og er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med otte opfølgende interviews.

Spørgeskemaet er udsendt til 308 teatre og teaterforeninger, der alle har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i teatersæson 17/18.

Dataindsamlingen er foregået fra
januar – februar 2019.Der er indsamlet i alt 268. Dvs. undersøgelsen har en svarprocent på 87%. Alle besvarelser er anonymiseret.

 

 

 

DOWNLOAD RAPPORTEN HER:

PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019
(samlet rapport 10MB )


PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019
(uden bilag 9MB)

PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019
(kun bilag 175 KB)