Rapporter fra Applaus

Applaus Open Call / 2021

Syv teatre og fem projekter fik i teatersæson 19/20 én million kr. til publikumsudvikling fra Applaus Open Call. Nu gør Applaus status og deler erfaringerne.

DOWNLOAD RAPPORT HER:
APPLAUS OPEN CALL 2021

 

 

 

 

 


Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2021

Rapporten er en opfølgning på undersøgelsen Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019 og viser teatrenes udvikling i løbet af Applaus’ projektperiode.

Undersøgelsen bygger på teatre og teaterforeningernes fremstillinger af deres egen praksis og består af et webspørgeskema og ti interviews med teaterledere og andre repræsentanter fra den danske scenekunstbranche.

DOWNLOAD RAPPORT HER:
PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2021

 

 

 


 

Kulturen har fået større betydning

I undersøgelsen svarer en tredjedel af befolkningen, at kulturen har fået større betydning for dem under covid-19 pandemien.Undersøgelsen er gennemført af Megafon A/S for Applaus i perioden fra d. 28-30. december. Undersøgelsens 1.024 respondenter er over 18 år og bosiddende i Danmark.

DOWNLOAD UNDERSØGELSEN HER:
KULTUREN HAR FÅET STØRRE BETYDNING

 


 

Online scenekunst og nye publikumsmøder / 2020

I perioden marts-august 2020 har de danske institutionsteatre produceret og præsenteret 93 online scenekunstforestillinger. Det viser resultaterne fra projektet “Online scenekunst og nye publikumsmøder“, der er iværksat og gennemført af scenekunstmediet ISCENE.dk, Susana Tosca ved Roskilde Universitet og Applaus. Pro­jektet er støttet af Augustinus Fonden. Læs projektets hovedresultater og anbefalinger i rapporte.

DOWNLOAD RAPPORTEN HER:
ONLINE SCENEKUNST OG NYE PUBLIKUMSMØDER

 

 

 

 


COVID-19 publikumsundersøgelsen / 2020

I juni 2020 igangsatte Applaus og Dansk Teater en COVID-19 publikumsundersøgelse på 33 teatre, som gav teatrene mulighed for at undersøge hvornår og hvordan publikum ønsker at opleve scenekunst i efteråret 2020.

Trods COVID-19, svarer 70% af teatrenes publikum, at de er trygge ved at skulle i teatret igen. I tillæg svarer 54% af publikummerne, at de er interesseret i at se teater både indendørs og udendørs og 15% af teatrenes publikum forventer at bruge flere penge end normalt i den kommende sæson.

DOWNLOAD RAPPORTEN HER:

COVID-19 PUBLIKUMSUNDERSØGELSEN

 

 


 

Perspektiver på publikum / 2020

’Perspektiver på Publikum’ er en national undersøgelse, der for første gang sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, samt hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og er besvaret af 5.571 borgere over hele landet i november-december 2019.

DOWNLOAD RAPPORT HER:

PIXI-RAPPORT

BILAG TIL ARBEJDSHÆFTET HER

I denne video får du et hurtigt overblik over de vigtigste indsigter fra “Perspektiver på publikum”.

 


 

Applaus Rapport_Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019

Publikumsudvikling i dansk scenekunst / 2019

Rapporten afdækker den danske scenekunstbranches holdning til publikumsudvikling og er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med otte opfølgende interviews.

Spørgeskemaet er udsendt til 308 teatre og teaterforeninger, der alle har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i teatersæson 17/18.

Dataindsamlingen er foregået fra
januar – februar 2019.Der er indsamlet i alt 268. Dvs. undersøgelsen har en svarprocent på 87%. Alle besvarelser er anonymiseret.

 

 

 

DOWNLOAD RAPPORTEN HER:

PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019
(samlet rapport 10MB )


PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019
(uden bilag 9MB)

PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019
(kun bilag 175 KB)