SVALHOLM – Tillid

At turde tage rejsen sammen, har været væsentligt for SVALHOLMs samarbejde med flere jyske kommuner – hør her Nønne Mai Svalholm, koreograf og kunstnerisk leder, fortælle om hvordan tilliden i projektet i høj grad er baseret på at lægge både tid og oprigtig interesse i relationen til sine samarbejdspartnere. 

Projekter

Circuit- en refleksion over aldring (2016): Forestillingen tager helt konkret fat i det engelske ord ”circuit”s betydning, og koreografien bygger på vekslende rotationer, drejninger, cirkler og spiraler, hvor forandring langsomt vokser frem.
Circuit er co-produceret af Godsbanen, Åbne Scene
Se en video af udviklingsarbejdet: http://svalholm.dk/circuit.aspx

ULTIMA (2017): ULTIMA er et konceptuelt koreografisk værk, som udfolder et specifikt kunstnerisk udtryk af autentisk kraft og skrøbelighed. ULTIMA er andet værk i en trilogi over temaet Rethink Ageing og tager helt konkret fat i det latinske ord ”ultima”s betydning, og stiller skarpt på aspekter af den menneskelige eksistens. Ultima kommer af latin og betyder sidst, yderst.
ULTIMA er co-produceret af Bora Bora
Se en video af udviklingsarbejdet: http://svalholm.dk/ultima.aspx

Gravity (2019): Gravity er et konceptuelt værk, som undersøger den subjektive oplevelse af tyngde og tyngdekraft. Gravity er en duet som opføres af et ikke-professionelt ægtepar, på henholdsvis 69 og 61 år, som igennem hele værket forsøger at fastholde fysisk kontakt og balancere individets og hinandens kropsvægt i forhold til tyngdekraften henover vekslende former for at læne, støtte, tynge, løfte, presse, trykke, trække, hage og holde sig oprejst.
Gravity er co-produceres af Godsbanen, Åbne Scene og har premiere i sommeren 2019.
Se en video af udviklingsarbejdet: http://svalholm.dk/gravity.aspx

Ovenstående projekter er en værktrilogi under navnet Rethink Ageing (Gentænk Aldring). Rethink Ageing er et projekt der arbejder på tværs af sektorerne kunst, kultur og sundhed i samarbejde med kommuner og regionen. Udgangspunktet for projektarbejdet under Rethink Ageing er at skabe eksperimenterende scenekunst med ikke-professionelle ældre. Aldersgruppen, de ikke trænede og ikke-professionelles, sind og kroppe bidrager værkerne med en autenticitet, som ikke kan opnås på anden vis. Det sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vi som individer og samfund ønsker at se aldring og alderdom nu og fremadrettet. Vi lever længere og gruppen af ældre vokser stødt i hele den vestlige verden. Det autentiske valg er samtidig et kunstneriske benspænd som præger værkerne i meget høj grad fra udviklingsarbejde til færdigt kunstnerisk værk. Det at arbejde med ikke professionelle ældre kræver udvikling af nye strategier for kommunikation, iscenesættelse, koordination og præsentation af værkerne. 

Kommunale samarbejdspartnere

Projektet Rethink Ageing har følgende samarbejdspartnere: Kulturafdelingen RKSK, Teatret OM og Ældresagen i Ringkøbing-Skjern Kommune har samarbejdet om opførelse af forestillingen ”Circuit” med tilhørende workshops på Teatret OM. Et samarbejde som vi ønsker at bygge videre på. Der er foreløbigt tilsagn om samarbejde fra: Sundhed og Omsorg, Sundhedscentret, Viden og Strategi (data,-registrering og analyse), aktivitetscentre, foreninger, Frivillig Vest, Ældresagen, Kulturafdelingen, Mejeriet i Tarm, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og Teatret OM og Sundhedscentret, aktivitetscentrene Syd og Nord i.
Ydermere er samarbejdspartenerne: Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion, Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Godsbanen.

Tidsmæssige udstrækning og overblik

Rethink Ageing strækker sig fra 2015-2020. Initiativet begyndte i 2015 begyndte med et 8 mdr. researchforløb som handlede om at udvikle koreografiske metoder i arbejdet med ikke-professionelle ældre.

Den 1. milepæl: Researchforløbet på Lokalcenter Møllestien i Aarhus med ca. 25 seniorer og nogle unge mennesker i alderen 15-29 år. Researchforløbet bar titlen lyst.
Forløbet handlede om alle aspekter af lyst bl.a.: det sansende, det sjælelige, det emotionelle, individ vs samfundet. Det handlede om at finde et fælles sprog igennem arbejdet for at blive klogere på eksperimentet. At arbejde med en særlig aldersgruppe af ikke-professionelle betød at kommunikation og sprog skulle tilpasses og udvikles.

Den 2. milepæl: SVALHOLM modtog 2 års udviklingsstøtte fra Europæisk Kulturby Aarhus 2017 til at udvikle metoden og skabe de 2 værker: Circuit- en refleksion over aldring (2016) og ULTIMA (2017)

Den 3. milepæl: I kraft af udviklingsarbejdet under Europæisk Kulturby Aarhus 2017 fik vi nye samarbejder i hus. SVALHOLM indgik et samarbejde med Ringkøbing/Skjern Kommune og Ikast-Brande Kommune i 2018 med støtte fra Region Midtjylland. Samarbejdet og projektets titel er Rethink Ageing – Region Midt, 2018 – 2019, og har til formål at undersøge, via følgeforskning fra Aarhus Universitet, om eksperimenterende scenekunst kan give større livskvalitet og øget sundheden hos lokale beboere i alderen 60+ i de to kommuner.

Projekternes målgrupper

Når vi ser på hvem der køber billetter til vores forestillinger kan vi se at vores publikum primært består af mennesker i alderen 60+ og unge mennesker fra 15 – 29 år. Vores workshops henvender sig ligeledes til disse to målgrupper og vi kan se at de to målgrupper ligeledes er meget nysgerrige og interesserede i hinanden. Vi har lavet forskellige evalueringer og interviews af deltagere fra vores workshops samt af publikum, som har set vores værker, som ofte giver udtryk for at de sætter pris på at se ældre udtrykke sig og agere i værkerne med deres autentiske tilstedeværelse, fordi det er et tiltrængt alternativ til krops- og skønhedsidealer og til anden scenekunst.

Den/de Kommunale samarbejdspartneres økonomiske og ressourcemæssige bidrag til projekterne

Projekterne i Rethink Ageing er støttet af Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion.

Samarbejdet med kommunerne har på forskellige vis bidraget til projektet. Både i form af økonomisk støtte men i høj grad også i deling af arbejdsmæssige ressourcer. Kommunerne har bidraget til indsamling af ny viden, administration af projektet, synlighed og PR.

Samarbejdet med kommunerne har bidraget til inddragelsen af forskellige afdelinger og samarbejde på tværs heraf.

Mere info

http://svalholm.dk/