Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Cases: Carte Blanche – Økonomi

Når man taler økonomi i et samarbejdsprojekt, er der mange parametre at forholde sig til. Hør her Thorkild Andreasen, administrativ leder af Carte Blanche, fortælle om betydning af, hvem der henvender sig til hvem og balancegang mellem økonomi og kunstnerisk udviklingspotentiale.

Projekter


Viborg Baneby; byudviklingsarbejde af bydel med primært industri og få boligblokke. Udmøntede sig i forestillingen “Den usynlige by” på baggrund af samtaler med beboere.

Domkirkeområdet; bydelsudvikling i Viborg centrum. Workshops med primært byrumsarkitekter, byplanlæggere og Carte Blanche samt et fransk teater og et fransk arkitektfirma. Udviklede sig til byvandringsforestillingen “Lyt til byen”.

sØnæs; Indvielse af ny bypark, som samtidig fungerer som regnvandsreservoir. Carte Blanche stod for åbningsceremoni samt udviklede vandreforestilling af samme navn i parken.

Kommunale samarbejdspartnere


Teknisk Forvaltning, Naturskole, Kulturhistorisk Museum, Kulturforvaltning, Skoleforvaltning, Regional Kulturaftale (Østjysk Vækstbånd). Samarbejder med Teknisk Forvaltning kom først i stand med de tre ovennævnte projekter.

Tidsmæssige udstrækning og overblik


Indvielsen af sØnæs (som var det største af de tre her omtalte projekter) påbegyndte Carte Blanche en dialog med kommunen om allerede et år i forvejen. Dette bevirkede, at de fik flyttet datoen for indvielse, så det passede med den lokale festuge. Idéudvikling af indhold indledtes 9 måneder før sammen med kontraktskrivning med skuespillere. Dialog med Naturskole og skoleforvaltning om forestillinger ca. 6 måneder før. Slutteligt halvanden måneds produktion op til afviklingen.

Viborg Baneby, aftale med Kulturforvaltning og ca. 6 måneder før. 2-3 måneder med interviews og udvikling af forestilling i boligområdet, heraf 2 måneder bosat i lejlighed i lokalområdet.

Domkirkeområdet, aftale med franske partnere ca. 9 måneder før afvikling.
Aftale om workshopdatoer ca. 6 måneder før afvikling.

Projekternes målgrupper


sØnæs; 6. klasser og offentlige forestillinger med det formål at give alle viborgensere et ejerskab over nyt parkområde.

Viborg Baneby; I første omgang at give Viborg Kommune en indsigt i borgernes oplevelser og drømme for udvikling af den bydel, samt at spille forestilling “Den usynlige by” for beboerne i bydelen. Senere kom forestillingen på turné i hele kommunen med særlig økonomisk støtte fra Viborg Kommune.

Domkirkeområdet; Workshops primært for byudviklere, museumsformidlere og arkitekter. Vandreforestillingen i forbindelse med workshops “Lyt til byen” for alle borgere.

De kommunale partneres økonomiske og ressourcemæssige bidrag til projekterne


Bidrag fra partnere var meget forskellig fra projekt til projekt.

Ved sØnæs modtog Carte Blanche både tilskud til iscenesættelsen af åbningen samt Aarhus 2017-midler og Kunstfondsmidler til selve forestillingen. Teknisk Forvaltning forestod rigtigt meget af den praktiske logistik omkring åbningsdagen samt formidling til skoler og kontakt til undervisere fra Naturskolen i forbindelse med skoleforestillingerne. De offentlige forestillinger havde Carte Blanche helt normal PR-plan for.

Ved Viborg Baneby og udvikling af forestillingen “Den Usynlige By” bidrog den regionale kulturaftale/Viborg Kommune med 2 måneders løn, minimale forestillingsomkostninger samt formidling til boligforening, andre involverede (Viborg Museum og konsulentfirma) samt projektledelse.

Ved workshops i Domkirkeområdet bidrog Viborg Kommune kun ressourcemæssigt ved at lade deres ansatte komme på kursus hos Carte Blanche og deres franske samarbejdspartnere. Derudover få midler fra regional kulturaftale og fra Statens Kunstfond. Her er det derfor væsentligt at fremhæve at henvendelsen kom fra Carte Blanche til Viborg Kommune med et ønske om at skabe workshops og ikke omvendt.

sØnæs kostede ca. 600.000,- og her modtog vi 170.000,- lokalt og som del af Aarhus 2017

Viborg Baneby og Den Usynlige By ca. 100.000,-, fuldt finansieret af Regional Kulturaftale

Domkirkeworkshops og Lyt til byen, ca. 100.000,-, delvis egenfinansiering af Carte Blanche, delvist dækket gennem Aarhus 2017

Mere info

https://www.cblanche.dk/soenaes/

https://www.cblanche.dk/lyt-til-byen/

https://www.cblanche.dk/den-usynlige-by/