Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Foreningen som ramme

Fælles for foreninger og selvejende institutioner er det, at der sidder en bestyrelse som er den ledende instans. Samarbejdet mellem den kunstneriske ledelse og bestyrelsen er derfor vigtigt for sådan en organisations virke. Disse case- interviews giver gode råd og tips til arbejdet med en bestyrelse i en forening for kunstnerisk virksomhed, med udgangspunkt i Teater Fluks’ case.

På denne side deler Rasmus Malling Lykke Skov, kunstnerisk co-leder, iscenesætter og performer i Teater Fluks, og medlem af Teater Fluks bestyrelse Kasper Egelund, producent på Bora-Bora og tidligere co-leder af Performing Arts Platform ud af deres erfaringer med samarbejdet med bestyrelsen og udvikling af strategier for teatret.

Teater Fluks er gået fra at være enkeltstående kunstneriske projekter til en forening. De havde et ønske om at etablere sig, og foreningen var for dem den rigtige organisationsform. Teater Fluks er et klassisk eksempel på organisatorisk udviklingsrejse, som mange fri teaterkompagnier tager.

Videoerne er optaget i forbindelse med webinaret ‘Foreningen som ramme om kunstneriske aktiviteter’ d. 4. maj 2021. Webinaret blev arrangeret i et samarbejde mellem Performing Arts Platform og Udviklingsplatformen for Scenekunst. Vær opmærksom på at tips og råd er baseret på en case/ Teater Fluks.

Se også siden her vedr. forskellige organisationsformer, der kan bruges i forbindelse med at producere teater: Organisering – CPR, CVR eller forening?

Samarbejdet med bestyrelsen

Teater Fluks bruger bestyrelsen som en aktiv og kompetent sparringspartner. Både i forhold til daglig sparring på spørgsmål om økonomi, administration, kommunikation eller producentfaglige udfordringer og i forhold til langsigtede strategiske overvejelser.

Det tætte samarbejde ml. Teater Fluks og deres bestyrelse gør at bestyrelsesmedlemmer kan fungere som ambassadører for teaterkompagniet nationalt og internationalt. Netop den daglige sparring og opdatering af teaterkompagniets arbejde er vigtig for at bestyrelsen kan have Teater Fluks Top of Mind.

Der ligger en del arbejde i at have en bestyrelse. Det kræver tid og engagement at forberede bestyrelsesmøder, holde en god løbende dialog med bestyrelsen, afholde bestyrelsesmøder og årlige generalforsamlinger m.m. Men ifølge Teater Fluks er den tid godt givet ud og hjælper i arbejdet med at udvikle teaterkompagniet.

Sammensætning af bestyrelse

Rasmus og Kasper taler om hvilke overvejelser de har gjort sig i forhold til sammensætningen af bestyrelsen for Teater Fluks. Hvilke profiler og kompetencer kan være givende for din organisation? Og hvad er vigtigt i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø internt i bestyrelsen?

HUSK:

Hvis du har noget på hjertet, og er klar i dine visioner, vil folk næsten altid blive glad for at blive spurgt, om at de vil træde ind i bestyrelsen.Forklar hvorfor du mener, at netop de er relevant for din kunstneriske praksis, og hvor du ser, at de kan bidrage med deres kompetencer.Når du sammensætter din bestyrelse så husk, at bestyrelsen også skal kunne fungere godt sammen. Dvs. at bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes kan arbejde godt sammen, samt ser de andre medlemmer som interessante, relevante profiler.Lad ikke det personlige fylde for meget. Bestyrelsen bør være bygget på et professionelt grundlag og relation.

Tips til det gode bestyrelsesmøde

Det er vigtigt at holde sin bestyrelse løbende opdateret. Men hvordan forløber det gode bestyrelsesmøde? Her taler Rasmus og Kasper om hvad det gode bestyrelsesmøde er for dem.

Teater Fluks har ml. 6-8 bestyrelsesmøder om året af ca. 2 timers varighed. Tidspunktet afhænger af bestyrelsesmedlemmerne, men de har god erfaring med at afholde bestyrelsesmøder som morgenmøder.

Bestyrelsens ansvar

Hvilket ansvar sidder bestyrelsen med? Her taler Rasmus og Kasper om ansvarsfordelingen i forhold til personale og økonomi m.m. i foreningen for Teater Fluks.

Webinaret ‘Foreningen som ramme for kunstneriske aktiviteter’ blev arrangeret og afholdt i samarbejde med Performing Arts Platform d. 4. maj 2021.