Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Håndbog til partnerskaber

Håndbog til partnerskaber ml. erhvervslivet og aktører i den frie scenekunst

Målet med denne håndbog er at give aktører i den frie scenekunst et generelt værktøj, der kan bruges som afsæt til at etablere partnerskaber med erhvervslivet på flere niveauer og med flere mål. Tilgangen til partnerskaber er i denne håndbog fokuseret på partnerskaber omkring kommunikation og branding.

Håndbogen bygger på en heldagsworkshop afholdt på Udviklingsplatformen for Scenekunst d. 24. januar 2020. Workshoppen blev faciliteret Martin Buck Hegaard fra barc Scandinavia med deltagelse og oplæg fra erhvervslivet af; Pernille Backhausen, Partner Sirius Advokater og bestyrelsesformand i Dansehallerne, Michael Boie, Business Development and Partnerships, Universal Music Group, samt Aleksander Handberg Wodschou, Sales Manager, United Screen. Fra den frie scenekunst deltog 12 aktører, udvalgt gennem open call, som har bidraget med konkrete svar, input og rettelser for at sikre, at håndbogen bliver så bredt anvendelig som muligt. Håndbogen bygger på metoden RelevansDesign™ udviklet af Martin Buck Hegaard.


LÆS OG DOWNLOAD HÅNDBOGEN HER

Partnerskaber kan have mange former og formål og derfor kan håndbogen ikke være udtømmende. Centralt for partnerskaber står, at man skal løse udfordringer for sig selv og skabe værdi for en anden part. Derfor gælder det, at jo bedre man forstår egne og andres udfordringer, des mere facetterede og gavnlige partnerskaber kan man skabe. Og for at løse udfordringer hos sig selv og andre skal man forstå, hvilke værktøjer – aktiver – man har til sin rådighed.

Derudover er det helt centralt, at man kan lave partnerskaber om næsten alt, men det er tidskrævende og derfor skal man fokusere sin tid på de steder, hvor man for alvor kan flytte sig. At fokusere sin tid på de rette partnerskaber er en prioriteringsøvelse og derfor er det også en del af håndbogen her at prioritere.

Derfor skal partnerskaber kunne anvendes både hurtigt og enkelt (den enkle byttehandel, hvor det lokale supermarkeds ansatte og kunder bliver inviteret i bytte for vin etc.) og dybdegående og langsigtet (hvor et særligt tema i en forestilling kan løftes til en fortælling for en erhvervspartner, ngo eller lign.).

Håndbogen er udarbejdet af Martin Buck Hegaard / barc Scandinavia i samråd med Udviklingsplatformen for Scenekunst foråret 2020.