Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Produktion

Denne side giver et overblik over de trin, der ligger på vejen fra du som freelance kunstner får en idé, til du har gennemført forestillingen. Herunder hvad du skal tage stilling til og være opmærksom på undervejs.

Vejledningen er skrevet med udgangspunkt i en kunstner, der for første gang gerne vil realisere sin egen kunstneriske idé.
Vi håber, det kan hjælpe dig til at skabe en god proces om at udvikle idéen til en færdig forestilling.

Organisering, finansiering og spillested

Når du står med en velformuleret idé til en forestilling, er noget af det første, du skal tage stilling til, hvordan du gerne vil organisere realiseringen af din idé. Der er mange måder at gøre det på, men her er nogle af de typiske veje du kan gå:

Pitch din idé til et eksisterende teater, og få dem til at producere din forestillingOpret dit eget firma (el. forening), og producer selv din forestillingOpret dit eget firma (el. forening), og producer din forestilling i samarbejde (co-produktion) med et eksisterende teater

1 – Pitch din idé til et eksisterende teater

Den enkleste måde du som selvstændig kunstner kan få realiseret din idé, er hvis et eksisterende teater er villig til at producere forestillingen. Du kan vælge at pitche din idé for en teaterleder eller et teaters dramaturgiske udvalg, og spørge om de er interesserede i at producere forestillingen.

Her er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvem det er du pitcher for, og hvad deres kunstneriske profil er. Det er helt centralt, at din idé selvfølgelig skal være noget, som dem, du pitcher for, kan se som en del af det pågældende teaters kunstneriske profil. Og så er det vigtigt, at du er lydhør over for hvad det er teatret, du pitcher for, er interesseret i.

Vælger du at gå denne vej vil mange af elementerne nedenfor ikke være relevante, da teatret der producerer forestillingen, har et eksisterende produktionsapparat.


2 – Opret dit eget firma (el. forening) og producer selv din forestilling

Hvis du selv vil være kunstnerisk leder, og selv producere din forestilling, er det en fordel at oprette et firma, som du kan bruge til at producere forestillingen. Ved at oprette et firma får du bl.a. mulighed for at udbetale løn, sende regninger, mv., og du får et CVR-nummer du kan bruge til at søge støtte til forestillingen. Du kan læse om forskellige virksomhedsformer, og sætte dig ind i hvilken der er den rigtige for dig på vores UPgrade side om emnet her .

NB! I vinteren 2021-2022 er der kommet en række sager frem, hvor SKAT inddriver B-skat og Arbejdsmarkedsbidrag på bevillinger givet til kunstnere, der har søgt Statens Kunstfond i deres CPR-nummer. Dette undgås ved fra start af at søge støtte i et firmas CVR-nummer.

Producerer du selv din forestilling skal du desuden være opmærksom på:

Du påtager dig det overordnede ansvar for forestillingen og dens økonomiDu påtager dig evt. også rollen som kunstnerisk leder, med alt hvad det indebærer af personaleansvar.

Du kan naturligvis ansætte mennesker til at varetage mange opgaver, men som leder er det dig, der har det overordnede ansvar. Vælger du at gå denne vej, kan du læse mere om de skridt, der er på vejen mod en færdig forestilling nedenfor.


3 – Opret dit firma (el. forening), og producer din forestilling i samarbejde med et eksisterende teater

Denne mulighed er dels en mellemvej mellem de to andre muligheder, og giver dig dels mulighed for at dele arbejdsopgaver og ansvar med et andet teater, få værdifuld sparring omkring ledelsen af projektet, og evt. økonomisk støtte / bidrag til projektet.

Der er mange forskellige måder at co-producere en forestilling på, og der findes ikke én fremgangsmåde, der er god for alle.

Du kan læse mere om emnet og nogle af de måder, du kan organisere en co-produktion på, på vores Upgrade side om emnet Organisering CPR eller CVR?

Spillested og prøvelokaler

Sideløbende med finansieringsarbejdet (se nedenfor) er det en god idé at få styr på et spillested fra start af. Dette giver måske sig selv, hvis du har en co-produktionspartner. Eller det kan være, du skal leje et spillested til din forestilling.

Det er ofte en god idé at få styr på dit spillested meget tidligt i processen, da spillestedet kan være rammesættende for din overordnede tidsplanlægning, og hjælpe til at gøre projektet mere konkret for eventuelle støttegivere.

Samtidig med at du får styr på dit spillested er det også en god idé at få styr på, hvor du skal holde prøver på din forestilling. Overvej om du gerne vil søge om at komme på et residency, og hvornår du skal søge om det.

Her er en oversigt over prøvesale i Danmark: Oversigt over prøvesale i DK

Her er en oversigt over teaterscener i Danmark: Scener i DK inkl. scenemål og kontaktperson

Finansiering

Når du har valgt, hvordan du vil organisere dit projekt, er det tid til at tænke over hvordan det skal finansieres. De primære finansieringskilder inden for scenekunstbranchen er:

Offentlig støtte fra Statens Kunstfond eller den lokale kommunePrivat støtte fra div. private fondeCo-produktion med eksisterende teatreBilletsalg

Derudover kan det også være du kan finde finansiering gennem sponsorat, in-kind bidrag, crowdfunding eller fra andre kilder.

Når du forsøger at finansiere dit projekt, kan det være en god idé at væbne dig med tålmodighed. Måske vil en co-producent gerne gå ind i projektet, men først hvis det ligger i en senere sæson. Og måske får du ikke al den støtte fra Statens Kunstfond eller de private fonde, du søger, ved første ansøgning, og kan blive nødt til at søge igen.

De fleste støttegivere (Statens Kunstfond eller private fonde) godkender rutinemæssigt udskydelser af projekter, der har fået tilsagn om støtte, så længe du proaktivt holder dem informeret om fremgangen i finansieringsarbejdet, og evt. udskydelser.

Du kan finde information om div. Puljer der kan søges ved Statens Kunstfond her: www.kunst.dk

Du kan finde en introduktion til Økonomi og budget i UPgrade her

Du kan finde gode råd til fundraising i Upgrade her

Billetsalg

Når du sælger billetter som producerende teater skal du være opmærksom på, at du har mulighed for at indgå i Formidlingsordningens pulje 2.

Formidlingsordningen giver støtte til, at der kan gives rabat på billetter solgt til en teaterforestilling. Der er faste deadlines, der skal overholdes, som det er vigtigt at være opmærksom på.
Du kan læse om puljen her

Du har også mulighed for at indgå i et billetsalgssamarbejde, f.eks. gennem Scenit, der sælger billetter på hjemmesiden www.teaterbilletter.dk

Scenit sender en samlet ansøgning til Formidlingsordningens Pulje 2 på vegne af de professionelle teatre, der er en del af samarbejdet. Du kan læse om Scenit og deres deadlines for at være med i formidlingsordningsansøgningen her: www.scenit.dk


Revision og økonomi

Det er også vigtigt allerede i finansieringsarbejdet at skænke din økonomistyring og evt. revision en tanke. Overordnet er det nemlig vigtigt at have for øje, når du ansøger om støtte, at din afrapportering når projektet er færdigt tager udgangspunkt i den ansøgning, du har sendt, og du vil ofte blive bedt om at forklare større afvigelser fra budgettet.

Så sørg for at lave et godt, realistisk budget, som er sat op, så det er let for dig at afrapportere til dine støttegivere.


Indgåelse af kontrakter og konkretisering af produktionsplan

Disse to elementer går hånd i hånd, og skal oftest finde sted sideløbende.

Følgende kontrakter er oftest vigtige at få på plads tidligt i processen:

  • Spillestedskontrakt
  • co-produktionskontrakt
  • Ansættelseskontrakter for de medvirkende kunstnere og øvrigt personale

I div. kontrakter vil elementer af din produktionsplan skulle indgå (f.eks. spilleperiode i spillestedskontrakt, ansættelsesperiode i ansættelseskontrakter, og ofte en fuld produktionsplan i en co-produktionskontrakt). Derfor er det vigtigt allerede nu at få godt styr på denne også.

Vi har fået udarbejdet denne huskeliste, som kan hjælpe dig med en udarbejde en produktionsplan for netop dit projekt: Produktionsplan – huskeliste

Her er et eksempel på hvordan en produktionsplan kan se ud: Eksempel på produktionsplan

Der er mange elementer at holde styr på, så det kan være en god idé at konkretisere planen så meget som muligt, og sætte realistiske deadlines for dit arbejde.


Turné

Som del af din planlægning er det også vigtigt at klargøre, om du har ambitioner om, at forestillingen skal turnere. Dels vil det have betydning for, hvordan du tilrettelægger produktionen af forestillingen, og ofte også for de scenografiske og tekniske løsninger, der vælges.

Derudover er der nogle overordnede begivenheder og deadlines, der er vigtige for at lykkes med at sende en forestilling på turné.

Det kan være relevant at søge om optagelse i Garantiordningen og/eller Turnénetværket, hvis du gerne vil turnere i Danmark. Derudover kan det være relevant at deltage på det årlige Teaterseminar, Aprilfestival eller andre salgsplatforme, alt efter om din forestilling er målrettet børn eller voksne. Se links nedenfor for yderligere information:

Garantiordningen

Turnénetværket

Teaterseminaret arrangeret af Danmarks Teaterforeninger

Aprilfestival arrangeret af Teatercentrum

Se også Upgrade -Turné i DK, som giver dig overblik over de forsekellige ordninger for turné i Danmark.

Resten af vejen – skridt for skridt

Herfra handler dit arbejde om at udføre den gode produktionsplan, du har lagt for projektet. Brug evt. redskaberne her på siden til at hjælpe dig godt på vej, og husk at alle produktioner er forskellige fra hinanden, og har forskellige behov.

Overvej også hvilke opgaver du får brug for hjælp med, og særligt i pressede perioder (såsom opløb, premiere, spilleperiode, turné mv.) om der er nogle områder, hvor du har behov for helt at give en del af ansvaret fra dig.

Vi har udarbejdet et årshjul, som viser dig de vigtigste deadlines fordelt over året, og som vi håber kan hjælpe dig med at holde overblikket: Årshjul


En kort bemærkning om godt arbejdsmiljø

Til slut vil vi komme med en kort bemærkning om godt arbejdsmiljø. Når du tager ledelsesrollen på dig i et projekt, har du også ansvaret for, at dine ansatte og samarbejdspartnere har et godt arbejdsmiljø.

Et arbejdsmiljø er både den fysiske, sociale og psykiske del af det, at gå på arbejde. Et godt fysisk miljø betegnes som et med f.eks. god udluftning, gode kontormøbler og indretning, ingen farlige installationer, skarpe lyde eller lys, der generer i løbet af dagen. Samtidigt har et godt arbejdsmiljø de rigtige forudsætninger for, at arbejdet udføres sikkert og komfortabelt. Af faktorer, der spiller ind på det psykiske arbejdsmiljø kan bl.a. nævnes: De krav, der stilles til en enkelte medarbejder. Dialogen mellem de ansatte og lederne (f.eks. hvorvidt den ansatte føler sig hørt eller ej). Sociale relationer på kryds og tværs i virksomheden. Respekt og/eller krænkende adfærd.

Du kan bl.a. læse om hvordan du kan medvirke til at beskytte dine ansatte mod grænseoverskridende eller krænkende adfærd i scenekunst- og filmbranchen gennem kampagnen Stregen i Sandet

Derudover kan det være en god idé fra start af at have lagt en plan for, hvordan du håndterer personkonflikter, og om der er en person, du kan læne dig op ad, hvis du selv er indviklet i en personkonflikt i løbet af projektet.

Til download

Vi har her på Upgrade siden samlet en lang række ressourcer, du kan læne dig op ad, og bruge i dit arbejde. Nedenfor er links til de dokumenter, der er delt undervejs på denne side.