Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Segmenterings værktøjer

Segmentering 1: Applaus Segmenteringsværktøj

Hvis man vil være noget for alle, så risikerer man at blive noget for ingen. Derfor er det vigtigt at spørge sig selv: Hvem er vores målgruppe?

Til den proces kan det være givtigt at arbejde med segmentering. Applaus har med ”Perspektiver på publikum” lavet den første landsdækkende undersøgelse, der specifikt afdækker borgernes forhold til teater og scenekunstvaner. På baggrund af denne undersøgelse, har vi inddelt danskerne i fire segmenter; interesserede, potentielle, skeptikere og uinteresserede. I denne video kan du høre mere om denne segmentering.

Hør blandt andet om:
– Kendetegn ved de fire segmenter
– Hvordan arbejder man strategisk med at nå de fire segmenter?
– Hvordan kan man få de potentielle teatergængere i teatret?

Segmentering 2: MHM’s segmenteringsværktøj

Det engelske analyseinstitut Morris Hargreaves & McIntyre har udviklet ”Culture Segments”, der er et meget handlingsanvisende segmenteringsværktøj, hvor segmenterne baserer sig på værdier fremfor demografiske variable.

Hør blandt andet om:
– Et handlingsanvisende segmenteringsværktøj
– Hvordan danskerne placerer sig i de otte segmenter?
– Hvordan kommunikerer og sælger man til de forskellige segmenter?