Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Sociale medier

Vi risikerer i høj grad at ende i kanalernes vold, når det kommer til at skabe indhold til og få succes på de sociale medier. Det betyder desværre tit at vi har mere travlt med at opfylde kanalernes krav, end at sikre at vores indhold bygger op om vores målsætninger.Her finder du værktøjer til at lave en social mediestrategi, som virker for dit kompagni el. organisation, med udgangspunkt i jeres mål, så I i mindre grad lader jer styre af kanalernes omskiftelige præmisser, samt får tips til hvordan du kan effektivisere din indholdsproduktion.

Det sociale medielandskab i dag

Sociale medier er gået fra at handle om communities (synliggørelse af dit netværk) til at blive deciderede indholdsmedier.

Indhold eller content er ikke nyt, det har blot fået nye klæder, og er blevet det bærende element på sociale medier. Det handler kort sagt om at lave godt indhold til den rette målgruppe. Det kan være visuelt med billeder og video, tale med podcasts, skriftligt med f.eks. holdninger, information, statements el. events osv.

Algoritmerne på de sociale medier ændrer sig løbende. Det betyder, at rækkevidden for dit indhold kan variere meget. Det gælder også for dit betalte indhold (når du booster dit indhold eller laver annoncer). Derfor skal det være din strategi, som er det bærende for din tilstedeværelse på sociale medier.

I dag bliver personer prioriteret højere end brands el. organisationer i algoritmerne på f.eks. Facebook og Instagram. Det skyldes at medierne gerne vil fremme den sociale interaktion frem for markedsføring. Det betyder, at indhold delt af personer når længere ud end indhold delt af brands el. organisationer.

Det er derfor blevet sværere at få folk til at ”lytte” til brands og organisationer, og der er stor kamp om opmærksomheden på de sociale medier.

Derfor skal du ikke prioritere interaktion eller antallet af følgere på din side, men derimod hvad din indsats kan gøre for din forretningsværdi. Hvis du rammer de rigtige personer, og får dem til at interagere med dit indhold (f.eks. generere trafik til dit billetsalg eller se din video), så er det fint, at det måske kun er få personer – bare det er de rigtige.

Dette bringer os frem til spørgsmålet: Hvordan kan vi bruge de digitale kanaler til at understøtte vores kommunikation? Og hvordan kan vi hjælpe folk til at kommunikere om os og med os?
Det ser vi nærmere på i næste afsnit om social medie strategi.

Det første udkast til en social mediestrategi og mapping af målgruppe


Din SoMe-strategi, skal fungere som en del af din kommunikationsstrategi, der skal understøtte din forretningsstrategi.

For at kunne udarbejde en SoMe-strategi, der rent faktisk skaber værdi for din organisation, bliver du således nødt til at tage afsæt i din forretnings- og kommunikationsstrategi. De afklarer nemlig:

Hvad er jeres overordnede formål?
Hvem er jeres målgruppe?
Gennem hvilke kanaler når vi dem, og hvad vil vi gerne have dem til at synes/gøre?

Følgende er en grovskitse til formulering af en strategi for Sociale Medier, som du kan udfylde, der hvor du står, og med de ressourcer du har til rådighed.

Din overordnede målsætning

Inden du går i gang med at formulere din SoMe Strategi, så tjek op med den overordnede strategi eller forretningsstrategi for jeres kompagni eller teater. Har I ikke formuleret en, så overvej og svar på følgende:

Hvad er din / jeres kompagnis overordnede målsætning med jeres kunstneriske aktiviteter?
Hvorfor laver du/I scenekunst? Hvad er det, som I gerne vil give publikum?

Mapping af målgruppe

Herfra går du videre til jeres kommunikationsstrategi – herunder særligt mapping af din målgruppe(r). Den handler basalt om at afklare, hvem I vil nå og hvad I vil have dem til at synes el. gøre. Hvis ikke I har en kommunikationsstrategi så overvej og svar på følgende i forhold til jeres målgruppe/er:

Hvem er målgruppen el. målgrupper for jeres kunstneriske aktiviteter?
Hvem er jeres stakeholders? F.eks. fonde, samarbejdspartnere
Hvem er jeres interessenter? F.eks. samarbejdspartner, organisationer, politikere, institutioner

Overvej herefter:

Hvordan indfrier jeres målgruppe jeres målsætninger – hvad vil vi gerne have, at de skal gøre?
Hvilke kanaler er de tilstede på? Linkedin, Facebook eller Snapchat?
Hvad har du at tilbyde den målgruppe helt konkret – for at de kan indfri vores målsætninger?

Med disse overvejelser i baghovedet er du klar til at skitsere din SoMe strategi. Nu kan du nemlig definere jeres målsætning og delmål for jeres indsats på sociale medier. Herunder en oversigt over de kanaler I bruger, hvilke målgrupper de henvender sig til, og hvordan I henvender jer til dem.


4 gode råd til dit arbejde med en SoMe strategi

Kend dine kanaler og dine målgruppe. Personligt indhold vinder over brandet indhold, da algoritmerne på Facebook følger mennesker. Tænk derfor ud over jeres organisations officielle SoMe profil. Aktiver medarbejdere, skuespillere eller f.eks. bestyrelsesmedlemmer:
Kan jeres kunstneriske leder eller bestyrelsesmedlemmer f.eks. være aktive på LinkedIn eller Facebook i kulturdebatten? Kan du bruge de performere eller skuespillere, som I har tilknyttet som kanaler?Tænk mål og målgrupperne frem for kanaler – det er dét, som definerer hvordan vi skal skabe fortællingerne, og hvor vi skal lægge dem ud.

Fokuser i din SoMe strategi på den værdi jeres indsats giver på sociale medier i stedet for det enkelte produkt/ den enkelte forestilling. Konkretiser hvordan I kan skabe værdi for jeres målgruppe på de sociale medier.Husk, at en strategi KUN virker, når den enkelte medarbejder kan formulere, hvad de skal gøre for at opnå de mål, som er sat. Dvs. den skal være så konkret som mulig.


KPI – måling af din indsats på Sociale medier

Hvordan kan du se om din kommunikationsindsats på sociale medier virker efter hensigten? Det kan du gøre ved at sætte nogle konkrete KPI’er (key performance indicator).

Inden du går i gang med f.eks. en kampagne på sociale medier er det vigtigt, at du bliver klar på hvornår noget er en succes. KPI’er er et godt værktøj til at synliggøre og måle din kommunikationsindsats – og samtidig optimere din indsats og lære dine brugere bedre at kende.

Målbare KPI’er handler om at definere konkret hvad vil du gerne have ud af din indsats. Hvilke KPI’er skal man så have? Det afhænger helt af din overordnede målsætning, dit indhold og hvad du gerne vil have at, din målgruppe skal gøre med dit indhold.

Dine KPI’er tager udgangspunkt i dit over overordnede strategiske mål i din forretningsstrategi.

Det kan f.eks. være at:

”At styrke unges engagement og forståelse for klima og bæredygtighed”
eller
”At skabe scenekunst, der bryder med normer for seksualitet og køn”

Forsøg herefter at bryde det ned til MAKRO KPI’er, MIKRO KPI’er og METRICS, som gør det muligt at måle din kommunikationsindsats.

Eksempler på MAKRO KIP’er kan være:

antal solgte billetterat din forestilling(er) kommer på turné til x antal skolerdeltagelse på x antal festivaler og x antal årtiltrædeværelse på x antal brancheplatforme eller netværktilskud eller fondsmidler til x antal produktioner over x antal åretablering af et samarbejde med en kommunal partner

Eksempler på MICRO KPI’er kan være:

antal presseomtalerantal nye publikummer blandt dine solgte billetterantal tilmeldte til din eventantal ansøgere til dit Open Call (som du måske har kørt en kampagne for på facebook)antal nye besøg på dit website efter din deltagelse på et teaterseminar eller udenlandsk festival

Eksempler på METRICs kan være:

engagement rate på opslagliksvisninger af videointerviewsdelinger af opslagrækkevidde for opslagåbninger af dit nyhedsbrev og kliks til dit website6 gode råd i dit arbejde med indhold og KPI’erDit indhold er ikke ens og det er måske målrettet forskellige målgrupper. Sæt derfor forskellige KPI for de forskellige typer indhold du laver til sociale medier.Brug dit indhold til at indsnævre din målgruppe. Hvad for noget indhold kan give os et kendskab til målgruppen, som vi så kan eksponere mere indhold for?
Promover f.eks. noget indhold (f.eks. en video) til dine følgere på intragram.
Med indblikket i data fra Instragram laver du en ny kampagne på Facebook målrettet dem, som har set 25 % af din video på Instragram på Facebook. Dvs. brug krudt (og dine annoncekroner) på dem som du ved engagerer sig med dit indhold.Godt indhold er indhold, som lever op til sine KPI’er. Genbrug det indhold, som du har gode KPI’er på.Tag et kritisk blik på det indhold du har skabt de sidste 6 måneder. Hvad gik godt og hvad gik ikke godt? Post det gode indhold igen – evt. med en ny aktualitets krog. Groft sagt skal man bruge ca. 1/3 ressourcer på at producere indhold og 2/3 ressourcer på at distribuere det. Så det giver rigtig god mening af genbruge det gode indhold.Overvej hvordan du kan få dit indhold til at arbejde for dig. Optimer det gode indhold du allerede har på dit website i forhold til SEO (search engine optimization) f.eks. interviews, video, artikler – i stedet for at skabe nyt indhold hele tiden. Få gode råd til SEO gennem Sseo.dk med Torbjørn Flensted.


Når du skal producere nyt indhold, så overvej hvad for noget indhold, som er relevant for din målgruppe. Hvad interesser målgruppen sig for? Hvad fylder hos folk i deres hverdag? Evt. temaer fra din forestilling vinklet på alment gyldige problematikker i hverdagen, som vækker genkendelse hos målgruppen. Gør indholdet let at dele. Så er der større sandsynlighed for at de interagerer med indholdet.Internettet er videobåret. Folk ser mere video derfor prioriterer algoritmerne på sociale medier video. Du får desuden mere data på dine brugere når du poster videoer.

Følgende er en sammenfatning af pointer fra kurset ’Læg en SoMe-strategi, der rent faktisk skaber værdi for din organisation’ d. 4. november 2021 med underviser Julia Fennefoss Vollertsen, Head of Digital, Landbrug og Fødevarer / K:Forum.

Kurset blev arrangeret i et samarbejde ml Applaus, Dansk Teater og Udviklingsplatformen for Scenekunst.