”Vi har haft særligt fokus på at udvikle en plan for mit fremtidige virke.”

Selvproducerende koreograf Simone Wierød søgte mentorprogrammet for at få strategisk sparring på sin organisation, partnerskaber og internationale aktiviteter. Det har hun fået gennem mentor Lotte Kofod Ludvigsen, leder af Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune, som desuden har givet Simone en mulighed for at se sig selv ude fra – og få sat ord på både udfordringer og visioner.

Hvad var din motivation for at deltage i mentorprogrammet?


Simone Wierød: Jeg søgte sparring på mit arbejde, og de strategiske indsatser og partnerskaber jeg gør mig.


Hvilken/Hvilke udfordringer er der fokus på i dit mentorforløb?


Simone Wierød: Jeg søgte et refleksivt rum for at kunne arbejde mere strategisk og langsigtet, og skabe en mere bæredygtig praksis. Vi har haft særligt fokus på at udvikle en plan for mit fremtidige virke. I denne plan har vi bl.a. talt om organisation, partnerskaber, kunstnerisk udvikling og internationale aktiviteter.

Hvad har du indtil nu fået ud af at deltage i mentorprogrammet?

Simone Wierød: Jeg har først og fremmest fået en god professionel og personlig relation, som jeg værdsætter meget. Derudover har mentorforløbet været en mulighed for at se sig selv udefra og få sat ord på både udfordringer og visioner, hvilket har skabt både øget klarhed og motivation.

Lotte Kofod Ludvigsen: For mig har det været en mulighed for at bidrage med spørgsmål og sparring på et rigtig spændende sted i en yngre kunstners udvikling. Jeg har trænet min evner til mentoring og coaching, og det har været en stor fornøjelse at lære Simone at kende og få indblik i hendes kunstneriske praksis. Vi har haft nogle dybtgående og direkte samtaler, som gik helt tæt på Simones vision.


Hvad definerer for dig en god mentor/mentee – relation?

Simone Wierød: Gensidig respekt, opmærksomhed og fortrolighed.

Lotte Kofod Ludvigsen:
Åbenhed, udviklingsparathed, respekt og fortrolighed.


Har du fået uventede læringer i løbet af forløbet?

Simone Wierød: Ja bestemt! Vores samtaler har givet anledning til refleksion over mange sider af min praksis, og jeg er blevet opmærksom på potentialer og muligheder, som jeg ikke var opmærksom på tidligere.

Lotte Kofod Ludvigsen: For mig var Simones form for tværgående kunstnerisk praksis helt ny, og det var uventet for mig, hvor inspirerende det var at tale med Simone om hendes drømme og mål.

Om mentee og mentor i mentorprogramm 2020/21
Mentee: Simone Wierød /  Selvproducerende koreograf

Simone Wierød er selvproducerende koreograf i det frie scenekunstfelt. Hun har base i København, men arbejder meget internationalt bl.a. gennem kunstneriske samarbejder, turnévirksomhed og kunstneriske residencies. Hendes skabende arbejde er tværæstetisk og spænder over live performance, dansefilm og koreografiske installationer.

Mentor: Lotte Kofod Ludvigsen / Leder af Kultursekretariatet, Syddjurs Kommune

Lotte Kofod Ludvigsen arbejder som leder af Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune, hvor hun står i spidsen for det team, som har ansvar for kultur, fritid, idræt og landdistrikter. Centralt i det arbejde er at skabe udvikling på tværs og understøtte de mange foreninger og kulturorganisationer i Syddjurs.

Om Mentorprogrammet

Udviklingsplatformens 1-årige mentorprogram retter sig mod scenekunstproducenter, selvproducerende scenekunstnere , der arbejder inden for den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Der optages ml. otte – ti mentees i programmet pr. år, som matches med relevante og kompetente mentorer. Fokus for forløbene er typisk en styrkelse af producentpraksis. Herunder f.eks. organisationsudvikling, økonomisk bæredygtighed, internationalisering eller publikumsudvikling m.m.

Næste ansøgningsfrist til mentorprogrammet var d. 8. september 2022.
Tilmelding er lukket
Læs mere om mentorprogrammet