Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 
Arbejdsgruppe om bedre arbejdsvilkår for frie scenekunstnere
Læs mere

UP har faciliteret en arbejdsgruppe på tværs af brancheorganisationer, som har delt viden om det frie scenekunstfelts arbejdsvilkår og behov. Herunder diskussioner og undersøgelser af mulige modeller, som kan styrke arbejdsforholdene inden for det koreografiske felt og det frie scenekunstfelt generelt. Arbejdsgruppen består af: De Frie Koreografer, Brancherådet for Scenedans, Uafhængige Scenekunstnere, Performing Arts Platform Aarhus og UP.

Nordiske samarbejder
Læs mere

Det nordiske samarbejde er vigtigt i forhold til udveksling af ”best practice” på en lang række scenekunstfaglige områder. Selvom vi ligner hinanden meget, er der stor forskel på støttestrukturer og organisationsformer på tværs af Norden.

UP er den del af arbejdet under Øresundskomitéen, der arbejder for bedre udveksling mellem Danmark og Sverige. UP har et godt samarbejde med flere nordiske ambassader og scenekunstneriske organisationer.

Dialogfora
Læs mere

Udviklingsplatformen er i tæt dialog med de fleste af scenekunstbranchens organisationer og bidrager ofte som samarbejdspartner på forskellige større brancheevents med politisk dagsorden. Det kan være på Kulturmødet på Mors, på Folkemødet eller under Det Frie Felts Festival, Waves Festival, PRIDE m.fl.

Bedre vilkår for Ny-cirkus i Danmark
Læs mere

Der er mange topprofessionelle ny-cirkus-artister i Danmark. Men de kæmper en daglig kamp for at overleve i deres fag. Dansk Artist Forbund og Udviklingsplatformen for Scenekunst er gået sammen om at klæde udvalgte ny-cirkusartister bedre på til at kunne kæmpe for hele branchen.

Beskatning af projektstøtte blandt frie scenekunstnere
2022
Læs mere

Flere frie scenekunstnere har siden 2021 desværre oplevet at blive beskattet personligt, samt at skulle betale AM-bidrag af deres projektstøttemidler, når de har ansøgt om projektstøtte i deres CPR-nummer gennem Statens Kunstfond under Slots- og Kulturstyrelsen.

Som opfølgning på et online case–sharing-møde om beskatning af projektstøtte den 20. januar 2022 stod UP for en case-indsamling blandt den frie scenekunsts aktører.

Formålet var at skabe et overblik over situationen med henblik på at finde løsninger for de berørte aktører, samt identificere klare retningslinjer for ansøgning om projektstøttemidler – uden at de ansøgende scenekunstnere risikerer alvorlige økonomiske konsekvenser. Udviklingsplatformen er i tæt dialog med feltets aktører og Slots- og Kulturstyrelsen.

Write & Relax
2023
Læs mere

Med inspiration fra det canadiske Grant Spa, tilbød vi i 2023 Write & Relax til 15 selvproducerende scenekunstnere eller producenter, der havde ansøgninger at skrive- og dertilhørende spændingshovedpiner, stress-myoser og deslige. Konceptet skulle afhjælpe følelsen af stress, isolation og ensomhed i forbindelse med ansøgningsprocessen - og give de selvproducerende et lille, men tiltrængt, åndehul.

Konceptet var simpelt: Vi sørgede for lokaler, forplejning og massør. Vi hjalp ikke med ansøgninger, men forsøgte at skabe det bedst mulige udgangspunkt for at have det lidt rarere mens ansøgningerne skulle skrives. Både i kroppen og i hovedet. At give plads og tankerum, samt mulighed for at gå i dybden med fondsansøgninger. Og måske skabe nye forbindelser til artsfæller i branchen, som sidder med de samme vanskeligheder.

GRO
2023
Læs mere

Projektet GRO var en vækstgruppe, der havde til formål at fremme det bæredygtige arbejdsliv for scenekunstbranchens frie felt. Forløbet gav viden om og ideer til, hvordan arbejdslivet i det frie felt mere kunne gøres mere bæredygtigt. Vækstgruppen havde otte pladser og forløb over fem gange i foråret 2023. Der blev arbejdet systematisk med de udfordringer, som freelancere støder på i branchen. Udviklingsforløbet GRO blev udbudt af Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv i samarbejde med procesleder Priscilla S. Lind Rasmussen og Udviklingsplatformen for Scenekunst. Projektet blev støttet af Velliv Foreningen

Producers' Platform
2016 - 2023
Læs mere

Producers’ Platform var et årligt heldagsseminarer målrettet producenter og selvproducerende scenekunstnere. Formatet gav plads til fordybelse, inspiration og vidensdeling på tværs. Fokus var producentfaglige tematikker, og skulle give danske producenter adgang til nødvendige redskaber, strategier og indsigter, for at udvikle og højne producentniveauet indenfor det frie felt i Danmark.

Afholdte Producers' Platform: 

Producers’ Platform #9 x DYNAMO Circus Festival
Dato: 16. juni 2023 
Sted: Flow, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Oplægsholdere: Anne Liisberg, Jacob Stage, Sunniva Byvard, Stina Resting og Dan Le man. 

Producers’ Platform #8: et bæredygtigt arbejdsliv

Dato: 27. oktober 2022
Sted: Salon K, Huset i Magstræde , Rådhusstræde 13, 1466 København K
Oplægsholder: Nina Schneidermann

Producers’ Platform #7: CO-PRODUKTION / WAVES Xtra
Dato: 17. august 2021
Sted: STARS, Algade 84, Vordingborg
Oplægsholdere: Anika Barkan & Helene Kvint, Kunstneriske ledere, CoreAct
Annette Max Hansen, International producent, Fix & Foxy
Taneli Törma, Kunstnerisk leder, Location X mfl.

Producers’ Platform #6: Sololøb og pardans – Den kreative producents lederskab
Dato: 5. februar 2020
Sted: Udviklingsplatformen for Scenekunst, Otto Busses Vej 5A, BYG 048, 2450 København SV
Oplægsholder: Louise Kampmark

Producers’ Platform #5: Artistic Entrepreneurship
Dato: 5. september 2018
Sted: Udviklingsplatformen for Scenekunst, Otto Busses Vej 5A, BYG 48, 2450 København SV
Oplægsholder: Lidia Varbanova og Isabel Andreen

Producers’ Platform #4: Scenekunst og Erhverv
Dato: 22. marts 2018
Sted: Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, 1. tv, 8000, Aarhus
Oplægsholder: Kasper Egelund, Camilla Sort, Gerda Hempel, Kenneth Agerholm,

Producers’ Platform #3: Scenekunstneriske samarbejder med den offentlige sektor
Dato: 30. november 2017
Sted: Slottet, De Gamles By, Agnes Henningsens Vej 7, 2200 København
Oplægsholder: Christine Worre Kann, Sandra Yi Sencindiver, Anna Marie Krarup, Camilla Sarrazin mfl.

Producers’ Platform #2: Creative producer in an international landscape:
Between the local and global – between artistic creation and strategy
Dato: 21. august 2017
Sted: STARS, Algade 84, 4760 Vordingborg
Oplægsholder: Kerstin Schroth

Producers’ Platform #1
Dato: 8. juni 2016
Sted: Udviklingsplatformen for Scenekunst, Otto Busses Vej 5A, BYG 48, 2450 København SV
Oplægsholder: Kate Mcgrath

Food for Thought
2022 - 2023
Læs mere

Food for Thought var et kurateret, filosofisk middagskoncept udviklet af Udviklingsplatformen for Scenekunst, hvor vi bød på et oplæg ved en ekspert indenfor et tema, der skulle sætte diskussionen i gang. Der var fokus på at udforske nye perspektiver for scenekunst og kulturbranchen, og arrangementer bød derfor på udfordrende visioner, perspektiver og sparring. Gæsterne gik ikke blot hjem mætte af mad, men også fulde af input, overvejelser, visioner og ikke mindst håb for scenekunstens fremtid.

Der foreløbig blevet afholdt to Food for Thought events:

Food for Thought: Scenekunst og Futurisme
Dato: 6. oktober 2022
Sted: Restaurant 56 Grader

Food for Thought på Kulturmødet Mors
Dato: 24. august 2023
Sted: Kulturmødet Mors, Værket, sal 2

Udveksling mellem Danmark og England med fokus på bæredygtig scenekunst
2022 – 2023
Læs mere

I samarbejde med Julie’s Bicycle, çog UP udbød Statens Kunstfond i 2022 internationale projekter om bæredygtig scenekunst. Projekterne havde til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion. Udviklingsprogrammet byggede på Arts Council England og Julie’s Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis.

Deltagerne blev udvalgt af Statens Kunstfond og Arts Council England på baggrund af et open call med frist i november 2021. UP og Julie's Bicycles roller var at vejlede grupperne til at udvikle og siden afvikle projekterne.

Programmet International Touring and Environmental Responsibility er et online pilotprojekt med bæredygtighedsorganisationen Julie’s Bicycle, Arts Council England, Statens Kunstfond og Udviklingsplatformen for Scenekunst. Formålet med programmet er at klæde danske og engelske scenekunstnere på til bæredygtig internationalisering, med fokus på både bæredygtige turnéværktøjer, produktion og internationale samarbejder. Projektet er opdelt i to faser:

De udvalgte deltagere er:

Action Hero (UK)

Complicité (UK)

CPH Stage (DK)

Dansehallerne (DK)

Fast Familiar (UK)

In Between Time (UK)

Wildtopia / Karen Toftegaard (DK)

LIFT (UK)

MYKA (DK)

Mind the Gap (UK)

Motionhouse (UK)

osborn&møller (DK)

Reckless Sleepers (UK)

Sisters Hope (DK)

Studio Wayne McGregor (UK)

Svalholm (DK)

Teaterforeningen Helsingør (DK)

Toaster (DK)

Tom Bailey (UK)

United Change - Teatret Svalegangen (DK)

Z-Arts (UK)

Toaster
2021-2023
Læs mere

Internationalt symposium for branchefolk i et samarbejde mellem Toaster og Udviklingsplatformen for Scenekunst. Der blev sat fokus på de mange gaver og udfordringer, der ligger i det internationale, herunder presserende spørgsmål, nye retninger, diversitet, fair samarbejder og at være international lokalt. 

Der har været afholdt to Toaster arrangementer: 

Symposium: A TASTE OF TOASTER
6. november 2021

UP x Toaster: Meeting each other – across borders 
29. april 2023

CINARS
2022
Læs mere

I samarbejde med Statens Kunstfond og CINARS afholdt UP i juni 2022 det fire dage lange seminar ‘Issues and strategies of international touring’ med repræsentanter fra CINARS. På seminaret deltog desuden de 13 danske kompagnier, som blev udvalgt af Statens Kunstfond til at deltage på CINARS i 2022.

Tid i Rum
2021 - 2022
Læs mere

Et projekt der kredsede om at skabe tid og rum til eksperimenterende, kunstneriske virksomheder, blandt andet ved forbedring af adgangen til prøvelokaler og skabelse af gode vilkår for kunstnerisk udvikling. I den forbindelse blev der udbudt en række kunstneriske udviklingsforløb i prøvelokaler i København. Her var fokusset for de kunstneriske udviklingsforløb, at afprøve teknikker og skabe nye elementer, samt udvikle kunstneriske ideer.

Tidligere TID I RUM forløb:

TID I RUM – Hvidkildevej 64 / Foråret 2022
I alt syv kunstneriske udviklingsforløb udvalgt gennem to Open Calls.
Ud over en professionel proscenium sal på Folketeatrets Lille Turnéscene på Hvidkildevej 64 fik kompagnierne også stillet en konsulent gratis til rådighed

TID I RUM – Folketeatret / Efteråret 2021
I alt 10 kunstneriske udviklingsforløb, hvoraf 5 af dem var honorerede.
Udover lokale hos Folketeatret i Nørregade, Kvisten eller Gamle Prøvesal, fik kompagnierne også et rådighedsbeløb til at dække en konsulent, materialer eller transport.

TID I RUM -Indre By Kulturhus / Foråret 2021
I foråret 2021 udbød Udviklingsplatformen som noget nyt residencies til kunstnerisk udvikling centralt i København. Som en del af tiltaget blev det københavnske teater for kunstnerisk udviklingsarbejde, HAUT, inviteret til at realisere deres undersøgende Pop Up Residency format. Tre af de kunstneriske udviklingsforløb blev kurateret af HAUT, mens 4 blev kurateret af Udviklingsplatformen.

Teaterseminar
2021 – 2022
Læs mere

I 2021 og 2022 klædte UP, med støtte fra Statens Kunstfond, 10 kunstnere og grupper på til at pitche og promovere deres forestillinger på Danmarks Teaterforeningers årlige Teaterseminar. Ud over dækning af deltagergebyr og ophold, gav projektet også adgang til et forberedende og opkvalificerende forløb frem mod Teaterseminaret med heldags-workshop, som havde til formål at klæde deltagerne bedst muligt på til at pitche og promovere deres forestillinger.

Covid-19
2020 – 2022
Læs mere

Covid-19-krisen affødte en række nye og store udfordringer for scenekunsten i Danmark, ikke mindst for mange aktører inden for det frie felt. I tæt samarbejde med Performing Arts Platform udarbejdede UP et overblik over hjælpepakker og bidrog til vejledning i samråd med en jurist. I forbindelse med den første Covid-19-nedlukning i foråret 2020 dannede UP i samarbejde med en række scenekunstorganisationer og freelance kunstnere en ’TASK FORCE’ for det frie felt. Gruppen holdt månedlige møder for at diskutere den frie scenekunsts aktuelle behov og udfordringer under Covid-19. UP var desuden i løbende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen for at skabe forståelse for de uafhængige scenekunstneres situation under Covid-19-krisen og bidrog dermed til at skabe et grundlag for rimelige aftaler kunstnere/producenter og arrangører imellem.

Det Frie Felts Festival
2018 – 2022
Læs mere

UP og Det Frie Felts Festival har samarbejdet om flere forskellige tiltag under festivalen, senest i 2022 med brancheseminaret "Det frie felt i Norden".

Kunstneriske parløb
2021-2022
Læs mere

Med programmet ’Kunstneriske parløb’ faciliterede Udviklingsplatformen for Scenekunst forløb mellem to scenekunstneriske fagfæller. Her fik udvalgte scenekunstnere mulighed for at få sat perspektiv på deres kunstneriske praksis, samt få specifik, faglig sparring. Formålet var at styrke kunstnerisk og faglig udvikling for frie, uafhængige scenekunstnere, der normalt kun får sparring fra andre faggrupper end deres egen.

Digital Presence
2021
Læs mere

Indsatsen 'Digital Presence' havde i 2021 fokus på digital formidling af scenekunst. I samarbejde med CPH STAGE klædte vi de udvalgte danske showcase-deltagere på CPH STAGE International Days 2021 på til at agere i en digital – eller hybrid – international showcase kontekst. Med to workshops i digital showcasing blev deltagernes kreative kompetencer løftet i forhold til bedst muligt at indfange den kunstneriske essens af deres værker i digitale præsentationer.

Applaus
2018 – 2021
Læs mere

Applaus blev startet som et publikumsudviklingsprojekt, der havde til formål at gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi. Projektet blev startet af og forankret hos UP i 2018 med en treårig bevilling fra Kulturministeriet. I 2021 overgik Applaus til at være en selvejende institution.

Kontorfællesskab på Otto Busses Vej
2017 – 2020
Læs mere

Fra 2017 til 2020 drev UP et stort kontorfællesskab for aktører inden for den frie scenekunst. På Otto Busses Vej 5A i København skabte UP et fysisk centrum for projektbaseret scenekunst i Danmark. Et sted for scenekunstens frie aktører med behov for kontorplads, mødefaciliteter, gensidig inspiration og netværk. Over 30 aktører havde deres daglige gang i kontorfællesskabet, som rummede faste kontorpladser, møderum, et åbent workspace, lagerrum m.m. Grundet huslejestigninger måtte vi desværre opsige lejemålet i 2020.

Mødelokaler

I vores tidligere kontorfællesskab på Otto Bussesvej 5A udbød vi mødelokaler, som kunne bookes gratis af scenebranchens aktører til f.eks. bestyrelsesmøder, møder, mindre workshops m.m.
Det var et tilbud, som blev flittigt brugt. Vi bestræber os derfor på sigt at kunne udbyde mødelokaler igen, da vi kan se at behovet er der.

Efteruddannelsen Creative producers
2018
Læs mere

En efteruddannelse for professionelle sceneproducenter og selvproducerende scenekunstnere. Creative Producers var en platform for kompetenceudvikling og netværksdannelse for producenter og selvproducerende kunstnere. Efteruddannelsen bestod af i alt 5 moduler, som forløb over ca. et år, og som enten kunne følges enkeltvis eller i sammenhæng.

Efteruddannelsen Creative Producers blev etableret i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole.

Tanzmesse
2018
Læs mere

I 2018 organiserede UP en tredelt indsats op til, under og efter den internationale salgsplatform Tanzmesse i Düsseldorf. Indsatsen havde til formål at sikre det størst mulige udbytte af messen for de ca. 20 danske deltagere. Forløbet bestod af en forberedende workshop med træning i pitching og networking, en større dansk reception på selve messen samt et opfølgende event med fokus på fastholdelse og udvikling af deltagernes nyerhvervede netværk og viden. Det var intentionen, at indsatsen skulle gentages i forbindelse med Tanzmesse 2020, men messen blev desværre aflyst pga. Covid-19.