Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Fundraising

Der findes i Danmark 10.215 fonde og legater, samt 3.500 offentlige puljer.Årligt gives der 87.263 bevillinger til projekter og aktiviteter inden for videnskab, forskning og kulturliv. Ca. 17 mia. kr. bliver uddelt pr. år, heraf går ca 2,2 mia. kr. til kulturområdet. Herunder går ca. 572 mio. til skabende og udøvende kulturformål – herunder 374 mio. kr. til musik og scenekunst (Fondenes Videnscenter 2018).

Her kan du finde en alfabetisk oversigt over fonde relevant for scenekunstområdet, samt en vejledning til hvordan du bedst kommer igang med din fondssøgning.

Tips og vejledning til fondsansøgninger
Powerpoint præsentationen er udarbejdet af Kirsten Løffler Reich fra Kulturprojekt.dk i forbindelse med kurset Strategisk og Praktisk fundraisning afholdt af Udviklingsplatformen i 2020. Download her: Tips og vejledning til fondsansøgninger

Gode links