Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

På turné i Danmark

Hvordan kommer man i gang?

Man må starte med at vurdere, om man virkelig vil og er klar til at turnere i Danmark. Man skal helst have lidt erfaring, gerne lidt netværk også, og have lavet et par produktioner, før man kaster sig ud i turnélivet.

Det er svært for et ungt ukendt kompagni uden turnéerfaring at sælge sine forestillinger gennem de traditionelle netværk, men måske du har kontakter fra at have turneret med andre – det vil i så fald hjælpe dig.

En god begyndelse kan være at lave aftaler om at spille på scener i store byer – Momentum i Odense, Katapult/Åben Scene i Århus, Nordkraft i Aalborg. I København er der mange muligheder, og en måde at få god eksponering vil være at fokusere på først at komme til at spille på CPH Stage.

Husk fra et tidligt tidspunkt at begynde at invitere danske turnearrangører i Danmark, når din forestilling spiller et sted.

Rigtigt godt er det også at co-producere med et teater der har turnéerfaring og kan hjælpe dig i gang – det sker tit inden for børne- og ungdomsteaterområdet.

Når du har slået dit navn fast og har fået skabt nogle forestillinger der har fået gode anmeldelser og feedback (måske ligefrem en Reumert-nominering), er der chance for, at de første scener er interesserede i at vise dine forestillinger, og det kan efterfølgende åbne dørene til de netværk der findes i Danmark.

En effektiv platform til at sælge sin forestilling og skabe netværk er Danmarks Teaterforeningers årlige seminar, DT seminaret, som man kan høre meget mere om her.
Hvis du virkelig skal ud, skal du forsøge at komme ind i Turnénetværket (læs mere nedenfor) og/eller søge om at blive omfattet af Garantiordningen ved Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg. De to ordninger giver begge økonomisk støtte til arrangørerne, når de booker turnéforestillinger og minimerer arrangørens økonomiske risiko.

Vær turneklar med din forestilling

De forestillinger du vil turnere med skal være turnéklar. Dvs. de skal ikke være for teknisk/scenografisk komplicerede at sende rundt i landet men være realistiske i deres scenekrav (mange af de gode scener for ”nybegyndere” er forholdsvis små, helt ned til 6 x 6 m), kunne sættes op i løbet af helst 2 timer (max 6 timer), være så enkle teknisk, at du har alt udstyr med selv (du kan ikke regne med at der er lys og lydudstyr på kan bruge, og det tager tid at indstille det til dit behov). Hvis din forestilling kræver rig skal det nævnes.

Hvad skal en forestilling koste?

Først og fremmest er det vigtigt at alle udgifter kommer med i budgettet dvs. alt udstyr, kørsel, ophold, diæter, royalties, lønninger – samt også udgifter til eventuel genopsætning; leje af prøvelokale, løn til holdet osv. Husk i udregningen at inkludere en del af de udgifter der er brugt til salg og administration samt fabrikation af salgsmateriale til spillestederne.

Det er utroligt svært at budgettere og sætte en realistisk forestillingspris, når du ikke kender dine bookinger endnu, fordi forestillingsprisen skal være ens ligegyldigt om du spiller tæt på din hjemby, skal over Storebælt eller til Bornholm. Du må med andre ord kalkulere med et vist antal forestillinger uden overnatning og nogle med. Og så håbe, det går op. Planlæg med en uge i Jylland hvis du er fra København og vice versa.

Hvis du ikke har nogen driftsbevilling som basis, skal du være økonomisk forsigtig og budgettere så du er helt sikker på ikke at få underskud. På den anden side skal du sikre dig, at din pris ikke er for høj (udbud og efterspørgsel). Så længe du holder dig under 16.000 kr. og er omfattet af enten Garantiordning eller Turnénetværket, er der ikke den store risiko for arrangørerne ved at købe din forestilling, og du har lettere ved at komme igennem. Jo lavere en pris, jo flere forestillinger kan du sælge og dermed kan din turne også blive mere rentabel. Samtidig skal du ikke tabe penge på din turné, så det er godt at lægge en pris, der både er realistisk for dig og passer til markedet. Her kan du for eksempel orientere dig i priser på forestillinger, der har nogenlunde samme profil som din ved at kigge i Den Grønne Turnéteaterbrochure, som Danmarks Teaterforeninger lægger ud online hvert år. Link til brochuren her.

Prøv at opstille et budget baseret på at du sælger 8-10 forestillinger (50% over Storebælt) fr at få et fingerpeg om, hvad din turné reelt koster.

Hvem køber turneforestillinger?
Danmarks TeaterforeningerEgnsteatre, Små Storbyteatre og andre professionelle scenerBibliotekerKulturhuseFolkeskolerGymnasierHøjskoler

OBS: Tænk alternativt og find nye aftagere! 

Tidsplan/vurdering

Mange undervurderer hvor lang tid i forvejen man skal starte turnéplanlægningen. Det er kun de helt store og kendte spillere, der kan sælge en forestilling før den er produceret (Folketeatret, store turneproducenter med kendte skuespillere osv.).

1/6 2022 Søg produktionsmidler og lav aftale med hold, scene osv om en premiere i sæson 23/24. Der kan også søges til senere frister, men det er vigtigt, at forestillingen har premiere inden 1/6 2024, hvis den skal sælges til klassisk turné i sæson 25/26.

1/6 2024 Søg om at blive omfattet af Garantiordningen hos Statens Kunstfond.

Juni 2024 Præsentation på CPH Stage hvis muligt. Invitér medlemmerne af Danmarks Teaterforeninger, Turnénetværket og andre relevante arrangører for din forestilling.

Sep 2024 Du får svar på din ansøgning om Garantiordning. Læs vejledning til Garantiordningsmodtagere.

Okt 2024 Ansøg Turnenetværket og lobby hos relevante arrangører/dit netværk for at få dem til at vælge din forestilling. Se tidslinjen for Turnénetværket.

Nov 2024 Deltag i DT-seminaret og det efterfølgende salgsarbejde.

Jan 2025 Status på bookinger i Turnénetværket, hvis du er kommet ind dér.

Jan 2025 Frist for etablering af kontrakter for forestillinger solgt i Turnénetværksregi.

Feb 2025 Sidste frist for oprettelse af forestilingen i Tereba, hvis teaterforeningerne skal have den med i deres ansøgning om formidlingstilskud. Misser man denne deadline, er det vanskeligt at sælge til teaterforeningerne.

Mar 2025 Send PR-materiale til spillesteder, der er i gang med at forberede sæsonlancering

April 2025 Spilleplaner og kontrakter med teaterforeningerne skal være på plads.

Fra 1/7 2025 til 30/6 2026: Turne

Godkendelse af forestillingen

Hvis du har produceret på et offentligt støttet teater eller har fået støtte fra Kunstfonden til din forestilling er den automatisk godkendt til både billetkøbs/formidlingstilskudsordninger og refusion for børne/unge-forestillinger og voksenopsøgende teater – i et vist antal år. Tjek op på, at din godkendelse er gældende.

Forestillingen skal være godkendt til billetkøbsordninger/formidlingsstøtte for reelt at have en chance for turné i Danmark – du kan læse om det her og søge godkendelse (løbende ansøgningsfrist, kort svarfrist).

Børneforestillinger og voksenopsøgende forestillinger, der for eksempel sælges direkte til kommunale aktører (gymnasier, biblioteker, kulturhuse, plejecentre mv) skal være refusionsgodkendt for at økonomien i en booking hænger sammen for arrangøren. Du kan læse mere om krav og ansøgningsfrister her.

At være optaget i Garantiordningen er fordelagtigt for dit salg, fordi det er en kvalitetsmæssig blåstempling og fordi spillestederne minimerer deres risici gennem denne ordning. Der søges hvert år omkring d. 1/6 – mere info her.

TEREBA

Husk forestillingen skal være oprettet i Tereba som turneforestilling den sæson du vil turnere i. Vær opmærksom på at tilrette informationer løbende, da data herfra bliver brugt til promovering af forestillingen. Husk også at anvende gode fotos, ny-redigeret tekst, godt videomateriale mm. Det hele skal ligge klar inden 1. februar i sæsonen inden din turné, da informationen på det tidspunkt overføres til Danmarks Teaterforeningers system.

Turnénetværket

Turnénetværket for voksenteater er et netværk bestående af pt. 63 danske scener, som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet. Hver sæson udpeger netværket 20 forestillinger som præsenteres rundt på netværkets scener. Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond yder en særlig underskudsgaranti til scenerne optaget i Turnénetværket i forbindelse med køb af de forestillinger netværket optager i sit repertoire hver sæson.

Det er betydningsfuldt at blive optaget i Turnénetværket, fordi det er en ekstrem effektiv platform for turnésalg, da ordningen er økonomisk fordelagtig for arrangørerne og de 20 forestillinger er håndplukkede af den samlede arrangørgruppe. Optagelsesproceduren er dog relativt kompleks – læs grundigt op på det og husk at følg op på det tidsfristerne og det, du skal tage dig af. Du bliver nødt til at være i direkte kontakt med scenerne og få dem til at anbefale dine forestillinger og stemme på dem når de 20 forestillinger skal vælges. Det er rigtigt godt at have 1-2 allierede der virkelig ønsker at vise dine forestillinger.

Læs mere om Turnénetværket, aktuelle deadlines m.m. her.

Danmarks Teaterforeninger og DT-seminaret

Danmarks Teaterforeninger er hovedorganisation for 66 teaterforeninger spredt rundt i hele landet, der på mere eller mindre frivillig basis arbejder med at vise professionelt teater for børn og voksne. På DTs website kan du finde oplysninger på de enkelte foreninger, blandt andet en mailingliste med kontaktoplysninger på alle. Der er stor forskel på teaterforeningerne, deres størrelse, adgang til salsfaciliteter, hvor mange forestillinger de viser, hvor traditionel eller vovet deres programlægning er. Der er også stor forskel på, hvor meget støtte de får lokalt, hvilket betyder rigtigt meget for om de kan vise nyere scenekunst, der er forbundet med større økonomisk eller publikumsmæssig risiko.

Danmarks Teaterforeninger organiserer hvert år i november en salgsmesse for dansk teater. Messen kaldes DT-seminaret. Her har man mulighed for at præsentere sine turnéforestillinger. Man køber i princippet en pakke (og det er lidt dyrt, men til gengæld er eksponeringen god), hvor man får 5 min præsentationstid på scenen og en bod, hvor man kan stå og pitche/sælge sine forestillinger. Man medbringer printet materiale, som de enkelte medlemmer af teaterforeningerne kan tage med sig (godt tip er at lave en kuvert til hver forening). Mange teatre gør et stort nummer ud af at pynte deres boder op eller at have en kunstner med til formidle forestillingens stemning.

DT-seminaret er et godt, åbent mødested for dansk scenekunst, mange af de mindre teatre og dine kollegaer vil også være der, så der kan også være mange netværksårsager til at deltage.

Efter du har solgt

Både medlemmer af Danmarks Teaterforeninger og andre arrangører kender og kan lide at bruge Danmarks Teaterforeningers standardkontrakt – link til denne. Det er dig som producent, der skal fremsende et kontraktudkast, husk at få den sendt i god tid, jvf tidslinjen ovenfor.

Husk at sende godt PR materiale (tekst, foto, video som minimum) til spillestederne i god tid. Hav materiale på/til SoMe klart.

Husk at holde arrangøren orienteret om alt relevant omkring forestillingen. Spørg til hvordan det går med billetsalg, om der er noget du kan gøre omkring dette. Støt ved selv at lave PR for forestillingens turne. Jo bedre en oplevelse, jo bedre billetsalg des større sandsynlighed for at du kommer igen (og spillestederne snakker rigtig meget med hinanden).

Kontakt den teknisk ansvarlige på forhånd om alt tekniske er på plads, og aftal nærmere omkring ankomst.

Sørg for at pleje de ansatte og frivillige på spillestederne så de synes det er fedt at have dig på besøg.

Vi henviser til UPGrades materiale: GO International mere inspiration til det gode PR-materiale, din branding som turnéudbyder, tips til hvordan du etablerer en positiv og kontakt med spillestederne, hvad du skal sørge for på dagen, og hvordan du holder kontakten efter dit første besøg. Der er også mange andre tekniske tips og tricks at finde i det afsnit.

Se også:

video om Danmarks Teaterforeninger

video om kommunikationen med spillestedet

liste over Danmarks Teaterforeninger

– Liste over interesseorganisationen Dansk Teaters medlemmer

Liste over Kulturhusene.dk’s medlemmer